Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Poliittinen konservatismi nykyaikana

Poliittiset kilpailijat saattavat leimata konservatismin vanhoillisuudeksi, yhteiskunnallisen edistyksen ja kehityksen vastustamiseksi, pitäytymiseksi vallitseviin oloihin, jopa taantumukseksi.

Tämä ei anna oikeaa kuvaa nykyaikaisesta poliittisesta konservatismista, jonka perustana on klassinen konservatismi, arvokonservatismi. Sitä ei pidä sekoittaa amerikkalaiseen uuskonservatismiin, jolle on ominaista liberalistisesta talousteoriasta juontuva korostetun kielteinen suhde valtioon. Sitä kutsutaan myös libertarismiksi.

Terminä konservatismi on johdettu latinan conservare -sanasta, joka viittaa säilyttämiseen, suojelemiseen ja entisöimiseen. Poliittisena aatesuuntana se on sosialismin ja liberalismin ohella kuitenkin yksi keskeisiä yhteiskunnallista kehitystä ohjaavia voimia. Kansanedustuslaitoksissa konservatismin kannattajat luetaan maltilliseen oikeistoon tai keskustaoikeistolaisiin.

Konservatismi, kuten muutkin klassiset aatesuunnat, käsittää useita arvoja, joiden keskinäisessä painotuksessa voi olla suuria eroja. Konservatismin "puhdasta" edustajaa voi myös olla vaikea löytää.

Keskeistä konservatismin lähtökohdille on poliittinen realismi, tosiasioihin ja mahdollisuuksiin perustuva lähestymistapa. Yhteiskunnan kehittämisessä korostuu pragmatismi, käytännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus, rationaalisuus. Konservatismi hylkää poliittisen toiminnan lähtökohtana utopismin, teoreettisen ihanneyhteiskunnan eli utopian perustamisen. Utopiasta johdetut ideologiset ennakkoasenteet, jotka määräisivät suhtautumisen yhteiskunnan kehittämiseen, ovat sille vieraita.

Konservatismi korostaa kriittisyyttä ja maltillisuutta, yhteiskunnan harkittua ja evolutiivista eli asteittaista kehittämistä. Vastaavasti se torjuu yhteiskunnan kritiikittömän muuttamisen, harkitsemattomat ja radikaalit mullistukset, revoluution eli vallankumouksen. Konservatismi puolustaa laillisuusperiaatetta ja perustuslaillista yhteiskuntajärjestystä; se vastustaa laittomuutta ja kapinointia laillista järjestystä vastaan.

Konservatismille on ominaista edistää turvallisuutta, sekä valtion sisäistä että ulkoista, jota ihmisen luontainen itsekkyys uhkaa, ja yleensä torjua näiden heikentäminen.

Yhteiskunnallisessa toiminnassa konservatismi korostaa kollektiivista intressiä, yleistä ja yhteistä etua, jota valtion on määrä edistää. Se hylkää tätä vastaan sotivan ääri-individualismin ja egoismin, yksilöiden ja eturyhmien itsekkyyden, lyhytnäköisen eduntavoittelun muiden kustannuksella, yhteiskunnallisen vapaamatkustajuuden.

Nykyaikainen konservatismi arvostaa ihmisen henkilökohtaista vapautta, jonka vastapainona on vastuu itsestä, lähimmäisestä, tulevista sukupolvista ja ympäristöstä. Se torjuu liberalistisen itsekeskeisyyden ja lyhytnäköisen vapauden korostamisen, joka johtaa välinpitämättömyyteen ja piittaamattomuuteen, nihilismiin.

Konservatismi kunnioittaa ihmiselämää ja sen koskemattomuutta, ihmisen hengen, terveyden ja vapauden suojelemista. Se vastustaa ihmisten keskinäistä väkivaltaa, sekä fyysistä että henkistä, ihmiselämän koskemattomuuden ja vapauden loukkaamista, ihmisen hengen ja terveyden vaarantamista ja vahingoittamista.

Perinteisesti konservatismi on puolustanut omaisuuden suojaa, yksityistä omistus- ja perintöoikeutta. Se on vastustanut kommunismia ja sosialismia ja muita yksityisen omistus- ja perintöoikeuden loukkauksia sekä yhteisen omaisuuden tärvelemistä ja väärinkäyttöä.

Nykyaikainen konservatismi puolustaa sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista markkinataloutta. Se torjuu kommunismin ja sosialismin sekä uusliberalismin edistämän vapaan kapitalismin kestämättöminä yhteiskuntaratkaisuina.

Keskeisenä yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamiselle konservatismi pitää rehellistä työntekoa ja yrittäjyyttä. Tästä syystä se vastustaa korruptioita, epärehellisyyttä ja muiden hyväksikäyttöä. Yhteisen hyvän jakamisessa konservatismi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta mutta vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja kohtuuttomuutta.

Nykyaikainen konservatismi puolustaa ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa sekä torjuu ihmisten pitämisen eriarvoisina ja ihmisarvon loukkaamisen. Konservatismissa arvostetaan ihmisten yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta, tunnustetaan yksilöiden ominaisuuksien, lahjojen ja tehtävien erilaisuus ja monimuotoisuus paitsi rikkautena myös välttämättömyytenä yhteiskunnan toimivuudelle. Sosialismille ja kommunismille ominainen ihmisten pitäminen kasvottomana massana on sille vierasta. Konservatismi vierastaa ihmisten tasapäistämistä ja yhdenmukaistamista sekä väkinäisiä yrityksiä kieltää yksilöiden ja ihmisryhmien erilaisuus ja neutraloida heidän luonnollisia eroavuuksiaan.

Konservatismi kunnioittaa perinteistä avioliittoa yhteiskunnan perustana ja turvallisena perustana lasten synnyttämiselle sekä vanhempien vastuuta lastensa kasvattamisessa. Se torjuu yleensä avioliiton ja perheen aseman heikentämisen ja lasta koskevan vastuun siirtämisen vanhemmilta yhteiskunnalle.

Patriotismi, isänmaallisuus on konservatismille ominaista, yleensä myös kansallisen kulttuurin, uskonnon ja kotiseuturakkauden vaaliminen. Se hylkää ylikansallisen imperialismin ja kansallisuuserojen väheksymisen, toisaalta myös kansalliskiihkon eli sovinismin, joka liitetään äärioikeistolaisuuteen.

Nykyaikainen konservatismi puolustaa kansanvaltaa ja lähidemokratiaa, ihmisten oikeutta vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Se vastustaa totalitarismia ja diktatuuria, riippumatta siitä, onko se oikeistolaista tai vasemmistolaista, yksin- ja harvainvaltaisuutta sekä vallan keskittämistä kansalaisten valvonnan ulottumattomiin.

Mitkä puolueet tai poliitikot nyky-Suomessa edustavat konservatismia ja missä määrin, vai edustavatko mitkään, on toinen asia. Mielestäni puolueista poliittista konservatismia edistää nykyisin ennen muuta KD. En tarkoita, että KD:ssa kaikki kannattaisivat klassista konservatismia, enkä sitä, ettei muissakin puolueissa olisi arvokonservatiiveja.

Petteri Hiienkoski

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän Mikihoijer kuva
Miki Höijer

Konservatismi puolustaa samoja arvoja edeleenkin kuin ennen, vaikka niitä muuksi puhuisi. Homot palavat edelleen helvetin tulessa.

Petteri Hiienkoski

Eipä taida löytyä minkään puolueen ohjelmista tuollaista...

Jari Niemi

Aina kun KD ja Persut ottavat kantaa homoja vastaan, niin ei ole kaukaa haettua puhua helvetistä.

Jukka Johansson

Niemi

Kristilliseen "etiikkaan" kuuluu varoittaa helvetistä. Se on heidän mielestään ihan luonnollista. Itsehän he ovat jo taivastiellä ja niin kovasti haluaisivat kaikki mukaan. Mutta jos olet erilainen kuin he, elät eri moraalin mukaan, niin nämä moralistit eivät epäröi julistaa sinua taivaskelvottomaksi.

Olisi kiva tietää pelkääkö kukaan näistä erinomaisuuksista joutuvansa helvettiin. Epäilen.

Käyttäjän pekkasaarinen kuva
Pekka Saarinen

Sinänsä ihan hyvä kirjoitus. Minun mielestäni tuo kuvaa hyvin Kokoomusta 1970 ja 1980-luvuilla. Nykyisin noihin arvoihin ehkä vastaa joku osa KD:n kannattajista, mutta suurin osa on kyllä jo siirtynyt Perussuomalaisiin. Ehkä Petterinkin kannattaisi siirtyä? Kristillisdemokraateista ei ole paljoa jäljellä tämän Kataisen vasemmistohallituksen jäljiltä.

Menevät äänet seuraavissa vaaleissa ns. hukkaan.

Petteri Hiienkoski

Olen samaa mieltä, että Kokoomuksessa oli vielä 1970-luvulla aika vahvasti konservatismi voimissaan ja Perussuomalaisissa esiintyy paljon arvokonservatismia.

Mielestäni KD on vastuullinen puolue poliittisesti vaikeissakin oloissa. Sen takia se kantaa hallitusvastuuta ja on saanut hallituksessa kokoonsa nähden merkittäviä asioita aikaiseksi.

Olisin toivonut, että Perussuomalaiset olisivat vaalituloksen mukaisesti hyödyntäneet poliittisen voimansa hallitusvastuussa.

Käyttäjän pekkasaarinen kuva
Pekka Saarinen

Olisin kovin kiinnostunut tietämään kaikista niistä merkittävistä asioista, joita KD on saanut Kataisen hallituksessa aikaan. Lisävelkaantuminen? Armeijan alasaajo? Poliisin hallinnon sekaannus? Kuntauudistus? Avioliittolaki?

Ja aivan erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten ne KD:n hallitusansiot eroavat perussuomalaisten vaatimuksista.

Petteri Hiienkoski

Kiitos kommenteistasi, Pekka Saarinen!

Kirjoitit: "Olisin kovin kiinnostunut tietämään kaikista niistä merkittävistä asioista, joita KD on saanut Kataisen hallituksessa aikaan. Lisävelkaantuminen? Armeijan alasaajo? Poliisin hallinnon sekaannus? Kuntauudistus? Avioliittolaki?"

- Vastaan: Esimerkiksi kaavailtu lasten kotihoidontuen leikkaus kahteen vuoteen kaatui KD:n ehdottomaan vastustukseen.

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavana KD:n ministeri onnistui välttämään 900 henkilötyövuoden vähentämisen poliisilta, mikä olisi merkittävästi vähentänyt turvallisuuttamme, rikosten torjuntaa ja selvittämistä. Yleisen turvallisuuden ja lainkunnioituksen parantamisen kannalta on erittäin tärkeää, että sisäministeriö sai lisää rahaa tehtäviinsä ja poliisin määrärahoja lisättiin nousevalla 12-30 miljoonan euron vuosittaisella määrällä.

Myös KD:n ajama nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu. Suurituloisimpien verotusta kiristetään jne. Tietenkään KD ei näissä asioissa ole hallituksessa yksin.

Tosiasia on se, että velkaantuminen ja eläminen tulevien polvien kustannuksella on sinivihreän hallituksen jäljiltä pysäytettävä. KD oli ja on tähän tavoitteeseen sitoutunut. Menoja on sen takia karsittava, veroja korotettava ja yritystoimintaa tuettava.

Tämä tarkoittaa hallituspuolueelle äänestäjien kannalta epämiellyttäviä ratkaisuja, mikä oli tiedossa jo hallitusta muodostettaessa. Itse olisin esim. toivonut, ettei arvonlisäveroa olisi nostettu tai ainakin elintarvikkeet olisi jätetty korotuksen ulkopuolelle. Tämä oli iso kysymys päähallituspuolueille, joista kumpikin joutui pyörtämään vaalilupauksiaan.

Myös puolustusvoimain uudelleenjärjestelyn ja säästöjen toteutuksessa ja kohdennuksessa olisin toivonut toimittavan hieman toisin. Valitettavasti tämä salkku ei ollut KD:lla.

Mielestäni kunta- ja palvelurakenteen uudistus on välttämätön, jotta peruspalvelut voidaan taata taata eri puolilla maata, mutta siihen on liitettävä myös maan kattava elinkeinorakenteen uudistusstrategia. Pienillä kunnilla, jossa väki ikääntyy eikä työikäiselle väestölle ole työtä, ei ole mahdollisuutta ylläpitää edes peruspalveluja. Pelkkä kuntauudistuksen polpulistinen vastustaminen ei vastaa käsitystäni vastuullisesta politiikasta.

Tunnettu tosiasia on se, että KD esti sen, ettei tämä hallitus esitä luonnolliseen avioliittokäsitykseen perustuvan avioliittolain romuttamista. Lisäksi hallitusohjelmaan saatiin periaatteellisesti tärkeä kirjaus tavoitteesta vähentää aborttien määrää.

kirjoitit: "Ja aivan erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten ne KD:n hallitusansiot eroavat perussuomalaisten vaatimuksista."

- Vastaan: KD ei pienpuolueena taida lukeutua niihin, jotka haluavat oman puumerkkinsä päätöksiin ;) Nähdäkseni olennaisempaa on monipuoluehallituksessa vaikuttaa lopputulokseen muiden kanssa neuvottelemisen ja liittoutumisen avulla.

Nähdäkseni Perussuomalaiset ajavat monia samoja arvoja kuin KD enkä osaa tarkkaan sanoa, miten Perussuomalaisten vaatimukset näistä eroaisivat. Arviointia vaikeuttaa se, että oppositiossa rooli jää helposti asioiden vastustamiseksi. Lähinnä eroista tulee mieleeni vaatimus EU:sta eroamiseen, joka ei kuulu KD:n tavoitteisiin.

Käyttäjän pekkasaarinen kuva
Pekka Saarinen

Siis KD on mukana armeijan romuttamisessa, velkaantumisen edistämisessä ja muissakin Kataisen punavihreän hallituksen hankkeissa. No onhan siinä eroa sekä perussuomalaisiin että keskustaan. Tulette kyllä marginalisoitumaan tuossa hallituksessa.

Juhani Kojonen

"Vastaavasti se torjuu yhteiskunnan kritiikittömän muuttamisen, harkitsemattomat ja radikaalit mullistukset, revoluution, vallankumouksen."

Meillä on tuossa Suomen rajanaapurina sellainen maa, jonka sisällä tapahtuneesta revoluutiosta hyppi riemuissaan ainakin koko Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Suomi-Finland mukaan lukien.

Petteri Hiienkoski

Tarkoittanet Neuvostoliittoa. Eikös sen syntymisestä Suomessa hyppinyt riumuissaan kuitenkin vain puolet kansasta?

Jorma Laine

Jospa jostain löytyisi uudistusmielinen konservatiivi. Voipa tuo kuulostaa hassulta,mutta märehtikäähän hetki mitä se mahdollisesti voisi pitää sisällään:

Muutoksia yhteiskuntaan harkinnalla. EI suunsoitolla tai pikaisilla, lyhytnäköisillä ratkaisuilla.

Harkittuja tekoja ja lausuntoja, ei populistisia heittoja, vain realismia niin hyvässä kuin pahassakin.

Päätöksiä jotka perustuvat tähän maailmaan, ei imaginääriseen käskytykseen.

Päättäjä jota voisi oikeastikin kunnioittaa tämän Arkadianmäen ongelmajätelaitoksen nykyisen sisällön sijaan (käsittää n.90% sisällöstä)

Henkilö jolla on vain ja ainoastaan maan etu mielessä, ei oma tai kaverin etu.

Taitaa vain olla yhtä harvinainen kuin vaalenpunainen merenneito.

Petteri Hiienkoski

Niinpä. Olisivatko nuo sitten niitä hiljaisia työmyyriä, jotka eivät paljoa paistattele lehtien lööpeissä ja kansikuvissa. Sellaisia kai täytyy jossain sentään olla, sillä muutenhan tämä maa olisi varmaan jo luhistunut.

Lassi Nokelainen

Aikas hyvä sanakirjamääritelmä konservatismille. Teit loistavaa työtä kyllä materiaalin kokoamisessa. Pari kysymystä

"Nykyaikainen konservatismi arvostaa ihmisen henkilökohtaista vapautta, jonka vastapainona on vastuu itsestä, lähimmäisestä, tulevista sukupolvista ja ympäristöstä."

- Miten konservatismi arvostaa vapautta? Minä en koe nyt olevani vapaa ja jos asiat tahdotaan pitää kuten nyt on, en minä myöskään vapaudu. Miten siis tämä korjattaisiin? Senlisäksi nykyinen malli ei todellakaan ole ympäristöystävällinen vaan kuluttajat on laitettu kuluttamaan maapallomme resurssit.

"Se torjuu liberalistisen itsekeskeisyyden ja lyhytnäköisen vapauden korostamisen, joka johtaa välinpitämättömyyteen ja piittaamattomuuteen, nihilismiin."

- Liberalisti itsekeskeinen? Sosialismihan perustuu toisen välittämiseen ja köyhille jakamiseen. Miten liberalisti voi olla itsekeskeinen jos hän haluaa että kaikki ovat tasa-arvoisia eli yhdenvertaisia?

"Nykyaikainen konservatismi puolustaa sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista markkinataloutta. Se torjuu kommunismin ja sosialismin sekä uusliberalismin edistämän vapaan kapitalismin kestämättöminä yhteiskuntaratkaisuina."

- Siis onko nykymarkkinatalous kestävä? Velkamäärä kasvaa nopeammin kuin rahaa tulee koska raha on velkaa. Tämä rahanluontimalli takaa sen että raha jää harvojen käsiin ja tämä luo eriarvoisuutta. Konservaatit eivät aja tasa-arvoa ainakaan puoltamalla markkinataloutta. Sosialistiset piirteet kuten perustulo ja suora demokratia sensijaan antavat valtaa kansalle toisin kuin edustava demokratia joka vie vallan etäälle kansasta.

"Nykyaikainen konservatismi puolustaa ihmisten keskinäistä tasa-arvoa, yhtäläistä ihmisarvoa sekä torjuu ihmisten pitämisen eriarvoisina ja ihmisarvon loukkaamisen."

- Tuo lause tuntuu potaskalta kun tietää miten markkinat toimivat ja kun tietää miten konservaatit tukevat tätä markkinataloutta. Lisäksi pahinta on että konservaatit eivät katso laatikon ulkopuolelle etsien ratkaisuja ("koska ainoa ratkaisuhan velan maksamiseen on ottaa lisää velkaa") toisin kuin nämä "utopistiset" liberaalit.

Olen sosiaaliliberaali ja hemmetin ylpeä siitä. Ole sekoittamatta minua sinun tuntemaan kommunistiseen sosialistiin.

Petteri Hiienkoski

Kiitos kommentistasi ja hyvistä kysymyksistä, Lassi Nokelainen!

Yritin hahmottaa nykyajan poliittista konservatismia. Arvojen kohdalla on konservatiivien kesken painotuseroja.

Rajanvedot kahteen kilpailevaan klassiseen aatesuuntaan - liberalismiin ja sosialismiin - ovat vaikeita, koska erot ovat nykyään osin hämärtyneet. Siinä on senkin takia karrikointia.

Kirjoitit: "Miten konservatismi arvostaa vapautta? Minä en koe nyt olevani vapaa ja jos asiat tahdotaan pitää kuten nyt on, en minä myöskään vapaudu. Miten siis tämä korjattaisiin? Senlisäksi nykyinen malli ei todellakaan ole ympäristöystävällinen vaan kuluttajat on laitettu kuluttamaan maapallomme resurssit."

Vastaan: - Nykyaikainen konservatismi puolustaa klassisia yhteiskunnallisia vapausoikeuksia, kuten yhdistymis- ja kokoontumisvapautta, sanan-, mielipiteen- ja julkaisunvapautta sekä uskonnonvapautta ja vapautta olla uskomatta. Se, mitä yksilöt kokevat ja tavoittelevat, kuuluu nähdäkseni henkilökohtaiseen elämänpiiriin, johon valtio voi tarjota vastauksen sosialistisen lähestymistavan mukaan, muttei konservatismin mukaan. Periaatteessa kullekin yksilölle jätetään konservatismissa vapaus henkilökohtaisen elämänsä järjestämiseen ja onnellisuuden etsimiseen.

Toisaalta ero liberalismiin tulee nähdäkseni siinä, että konservatismi korostaa valtion suojaavaa roolia, jolla rajoitetaan vapautta, josta aiheutuu vahinkoa muille joko yksilöinä tai yhteisönä. Konservatismi suhteessa valtion rooliin edustaa välimuotoa sosialismin ja liberalismin välillä, tosin liberalismiin kuuluu myös sosiaaliliberaali suuntaus, jossa valtiolla nähdään aktiivisempi rooli.

Ne, jotka olettavat tai esittävät poliittisen konservatismin tarkoittavan vallitsevan status quon säilyttämistä, eivät nähdäkseni oikealla tavalla käsitä tai halua käsittää, mistä on kysymys.

Olen samaa mieltä, ettei nykyinen toiminta ole ympäristöystävällistä vaan maapallon resursseja haaskaavaa. Kolme keskeistä aatesuuntaa tarjoaa ongelmaan oman ratkaisunsa, joista hallitseva taitaa olla liberalistinen. Sosialistinen suunnitelmatalous ei sekään ollut kovin kestävä malli.

Kirjoitit: "Liberalisti itsekeskeinen? Sosialismihan perustuu toisen välittämiseen ja köyhille jakamiseen. Miten liberalisti voi olla itsekeskeinen jos hän haluaa että kaikki ovat tasa-arvoisia eli yhdenvertaisia?"

Vastaan: - Liberalismin keskiössä on yksilönvapaus kaikkein keskeisimpänä arvona, vapauden maksimointi. Pohjimmiltaan kysymys on karrikoiden ilmaistuna itsekeskeisyydestä, vaikkei asiaa näin esitettäisi.

Sosialismin keskiössä ei sen sijaan ole yksilö vaan ryhmä, luokka, massa. Perustava tavoite on karrikoiden ilmaistuna yhdenmukaistaa tai yhdenvertaistaa yksilöt, ettei yhdelläkään olisi mitään enempää kuin toisella. Tasa-arvo on taas monitulkintainen käsite eikä tarkkaan ottaen sama asia kuin yhdenvertaisuus. Esitin määritelmän, joka nähdäkseni sopii klassiseen konservatismiin.

Heikommassa asemassa olevan välittämissä klassisella konservatismilla on yhtymäkohta sosialismiin. Se suhtautuu kysymykseen kuitenkin pragmaattisesti eikä tee köyhyydestä samanlaisia ideologisia johtopäätöksiä yhteiskuntajärjestelmän muuttamisesta kuin sosialismi.

Kirjoitit: "Siis onko nykymarkkinatalous kestävä? Velkamäärä kasvaa nopeammin kuin rahaa tulee koska raha on velkaa. Tämä rahanluontimalli takaa sen että raha jää harvojen käsiin ja tämä luo eriarvoisuutta. Konservaatit eivät aja tasa-arvoa ainakaan puoltamalla markkinataloutta. Sosialistiset piirteet kuten perustulo ja suora demokratia sensijaan antavat valtaa kansalle toisin kuin edustava demokratia joka vie vallan etäälle kansasta."

Vastaan: Vapaa markkinatalous, jota talousliberalismi puoltaa, ei ole sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Klassinen konservatismi korostaa turvallisuutta ja vastuullisuutta, mikä toteutuakseen edellyttää valtion ohjausta, jota talousliberalismi vastustaa mutta minkä sosiaaliliberalismi hyväksyy.

Sosialismi sen sijaan haluaisi valtion roolin korostamisessa mennä konservatismia pitemmälle toteuttaakseen yhdenmukaistamisen agendaansa. Se sotii konservatismia vastaan, jossa yksilöiden erilaisuus, yksityinen yrittäjyys ja omistus tunnustetaan realistisuutensa ja kannustavuutensa takia sekä yksilöiden että yhteiskunnan yhteisen edun kannalta paremmaksi kuin yksilöiden yhdenmukaistaminen ja ansioperiaatteen kieltäminen esim. vastikkeettomalla kansalaispalkalla.

Myös kysymykseen suorasta demokratiasta konservatismi suhtautuu pragmaattisesti eikä ideologisesti: jossain tilanteissa se toimii paremmin kuin edustuksellinen demokratia, joissain tilanteissa ei. MEPit valitaan suoralla kansanvaalilla, mutta todellisuudessa päätöksentekoa on viety niin kauas kansalaisista, ettei se ratkaise ongelmaa.

Klassinen konservatismi ei perusta velanoton kaikkivoipaisuuteen, joka nähdäkseni nojaa lähinnä liberalistiseen talousteoriaan, vaan korostaa realismia myös taloudenhoidossa: se tarkoittaa reaalitalouteen perustuvaa talousrealismia. Toisin kuin klassinen liberalismi, konservatismi ei kiellä valtion puuttumista markkinatalouden ongelmiin, joskaan se ei mene valtion roolin korostamisessa niin pitkälle kuin sosialismi.

Käyttäjän Berthold kuva
Pertti A. Ervasti

Minustakin hyvä kirjoitus. Lienenkö, tai olen kyllä konservatiivi itse, mutta pohjimmiltaan pystyn pitämään tätä kuvausta tavoiteltavana mallina yhteiskunnan kehittämiseen.

Toimituksen poiminnat