Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Ehdotuksia EU-politiikan painopisteiksi

  • Ehdotuksia EU-politiikan painopisteiksi

Hallitustunnustelija Juha Sipilä (kesk.) kysyi (7. kysymyksessä) eduskuntapuolueilta myös näkemystä siihen, mitkä ovat keskeiset Suomen EU-politiikan painopisteet

Seuraavassa ehdotuksiani EU-politiikan painopisteiksi:

  • EU on Suomen ulkosuhteiden tärkein kansainvälinen viitekehys ja vaikutuskanava maailmanpolitiikassa. Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoilemiseen ja strategiseen kehittämiseen lähtökohtiensa ja tarpeittensa pohjalta.
  • Suomi osallistuu erityisesti Ruotsin ja muiden Natoon kuulumattomien EU-maiden kanssa EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja muotoilemiseen EU-maiden puolustusyhteistyön tiivistämiseksi ja keskinäisen koordinoinnin parantamiseksi puolustusmateriaalihankinnoissa ja muissa turvallisuuskysymyksissä.
  • Suomen on edistettävä EU:n aktiivisuutta etenkin ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa, ydinturvallisuuden parantamisessa ja muissa maamme turvallisuusympäristöön vaikuttavissa kysymyksissä.
  • EU-yhteistyötä on tiivistettävä paitsi ulkoisiin, myös sisäisiin turvallisuushaasteisiin, kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, laittomaan maahanmuuttoon, ihmiskauppaan, ympäristö- ja onnettomuuksiin sekä kyberuhkiin ja verkkorikollisuuteen, vastaamiseksi tehostamalla viranomaisyhteistyötä etenkin rajavalvonnassa sekä poliisi- ja pelastustoimessa.
  • Yhteisin toimin EU:ssa on estettävä aggressiivinen verosuunnittelu ja veroparatiisien käyttö. EU:n alueella toimivat veroparatiisit on saatava kuriin ja pantava tehokkaasti toimeen kansainvälisen veronkierron ja -välttelyn vastainen toimenpideohjelma. (KD vaaliohjelma, 12.)
  • EU:n pakotepolitiikan on oltava johdonmukaista. Pakotteiden tulee kannustaa Venäjää Ukrainan kriisin rauhanomaiseen ratkaisemiseen kansainvälisen oikeuden mukaisesti, ei Venäjän eristämiseen.
  • Euroopan unionia tulee kehittää jäsenvaltioidensa yhteisönä, joka edistää avointen sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Digitaaliset sisämarkkinat EU:ssa vahvistaisivat merkittävästi luovia aloja. EU:n lainsäädäntö tulee päivittää nykyaikaan tietosuojan, tekijänoikeuksien ja datan käytön osalta. (KD vaaliohjelma, 11-12.)

Petteri Hiienkoski

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat