Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Kylmää kyytiä vähäosaisille ja elinympäristölle

  • Kolmen kopla ja Kridet Hesarin arvokartalla.
    Kolmen kopla ja Kridet Hesarin arvokartalla.

Hesarin arvokartta osoittaa, että ideologisesti Kridet sopisivat Kepun, Persujen ja Kokkareiden kanssa samaan hallitukseen. Kolmen koplan kansanedustajien vastausten perusteella mahdollinen hallitus näyttäisi olevan melkein kristillisdemokraattisempi kuin Kridet itse.

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. – Samaa mieltä 89 %.

Ilman Kridejä kolmen koplan hallitusyhteistyö lupaa kuitenkin kylmää kyytiä vähäosaisille ja elinympäristölle. Niiden kansanedustajien vastaukset Hesarin arvokysymyksiin ovat näet ristiriidassa KD:n arvojen kanssa.

Kristillisdemokraatit kannattavat sosiaalista ja ekologista markkinataloutta, jossa yhteiskunta asettaa talouselämän toimintaa säätelevät puitteet. Sosiaalinen markkinatalous määrittelee toimintansa arvot ihmisarvoa kunnioittaen… Ekologinen markkinatalous ottaa huomioon luonnon kestokyvyn ja toimii sen ehdoilla. (Periaateohjelma 2005.)

Hesarin arvokartassa Kridet näyttäisivät mahtuvan suurelta osin Persujen ja Kepun sisään. Kolmen koplan hallituksen painopiste olisi kuitenkin KD:sta selvästi oikealla ja liberaalilla puolella.

Se johtuu ensisijassa siitä, että hallitustunnustelija Juha Sipilä valitsi yhteistyön Kokkarien kanssa. Oikeistoliberaali painotus ilmenee kolmen koplan kansanedustajien vastauksista Hesarin arvokysymyksiin.

Uhattuna on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen ja yhteisvastuu heikommassa asemassa olevista. Vastaukset ennakoivat rajuja julkisten palveluiden heikennyksiä, mistä etenkin vähäosaisimmat kärsivät, ja yksityistämisiä sekä massatyöttömyyden syvenemistä.

Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. – Samaa mieltä 96 %.

Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. – Samaa mieltä 89 %.

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. – Eri mieltä 77 %.

Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. – Samaa mieltä 77 %.

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. – Samaa mieltä 70 %.

Vastausten perusteella näyttää siltä, että sen sijaan rikkaat ja hyväosaiset saavat jatkaa porskuttamista.

Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää. – Eri mieltä 55 %.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. – Samaa mieltä 52 %.

Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi. – Eri mieltä 55 %.

Kridet suhtautuvat näihin kysymyksiin periaateohjelmansa mukaan toisella tavoin:

Yhteiskunnan arvot näkyvät siinä, miten se kohtelee heikoimpia jäseniään, kuten vanhuksia ja vammaisia. Vastuu apua tarvitsevista yhteisön jäsenistä pohjautuu käskyyn rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Sitä voidaan kutsua yhteisvastuun periaatteeksi.

Hesarin arvokysymyksissä ei kartoitettu kantaa kehitysyhteistyöhön. Ennakoitavissa kuitenkin on se, etteivät kolmen koplan kovat arvot jyrää vähäosaisia vain kotimaassa vaan myös maailmalla. Kridet pyrkivät periaateohjelmansa mukaan sitä vastoin siihen, että vastuuta kannettaisiin myös maailmanlaajuisesti:

Yhteisvastuun periaate ulottuu kotimaan rajojen yli. Ihmisarvon toteutumista edistävän muutoksen puolesta tulee työskennellä kaikkialla, missä esiintyy sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta.

Kristillisdemokraateille on tunnusomaista vastuun kantaminen kehitysmaissa suuressa köyhyydessä elävistä ihmisistä, sotien ja luonnonkatastrofien uhreista sekä pakolaisista. Vastuu ulottuu myös tuleviin sukupolviin. Yhteiskuntaa tulee rakentaa sosiaalisesti, henkisesti ja ekologisesti kestäväksi niin, ettei tulevien sukupolvien elämä kärsi tehdyistä valinnoista.

Toinen kohde, joka kolmen koplan kansanedustajien vastausten perusteella on uhattuna, on elinympäristömme.

Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. – Eri mieltä 59 %.

Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. – Samaa mieltä 58 %.

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. – Samaa mieltä 46 % (Eri mieltä 43 %)

Myös suhtautumisessa ympäristönsuojeluun Kridet edustavat periaateohjelmansa mukaan kolmen koplasta poikkeavaa linjaa:

Kristillisdemokraatit haluavat turvata puhtaan ja tasapainoisen ympäristön tuleville sukupolville. Eläimiä tulee kohdella hyvin. Eliölajeja on varjeltava häviämästä sukupuuttoon. Veden, maan ja ilman saastuttaminen on saatava merkittävästi vähenemään ja ilmastomuutosta on kyettävä hillitsemään. Julkisella vallalla on oikeus ja velvollisuus ympäristöä suojelevaan normiohjaukseen sekä ympäristöverojen ja -maksujen keräämiseen.

Luonnonvaroja säästävän tekniikan kehittämistä ja käyttöönottoa on edistettävä. Ehtyvien luonnonvarojen käytöstä on pyrittävä siirtymään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja energian säästöön. Kierrätystä, jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä on kehitettävä. Tuotantoprosessien parantamisen lisäksi tulee kansalaisia ohjata välttämään tarpeetonta ja tuhlailevaa kulutusta.

Oikeistoliberaali suuntaus ennakoi kolmen koplan kansanedustajien vastausten perusteella myös paluuta  lyhytnäköiseen alkoholipolitiikkaan.

Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. – Samaa mieltä 64 %.

Viinalla on helpompi pitää kansa tyytyväisenä kun edessä kovat ajat. Ennakoiko vastaus sitä, että kolmen kopla panostaa alkoholi- ja kapakkabusinekseen laissez-faire -tyyliin: Suomi nousuun viinan voimalla?

Petteri Hiienkoski

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat