Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Yksipuolinen Venäjä-raportti pönkittää viholliskuvia

  • Venäjän federaatio (Wikipedia.)
    Venäjän federaatio (Wikipedia.)

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) raportti Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla on päätelmiensä osalta yksipuolipuolinen ja kapea-alainen, kuten eräät aiemmat selvityksetkin. Johdonmukaisesti läntisissä suurvalloissa omaksutun viholliskuvan mukaisesti Venäjä esitetään siinä arvaamattomana ja ekspansiivisena toimijana.

Kun Venäjää ja sen ulkopolitiikkaa tulkitaan tästä näkökulmasta, myös ulkopoliittiselle johdolle annettavat ”suositukset” ovat tietenkin sen mukaisia. Se, että toimintaohjeet on kuin rautalangasta väännettyjä, tulee vahvistaneeksi kuvaa nykyisen ulkoministerimme Timo Soinin (ps.) itsenäisen arviointikyvyn puutteesta ja johdateltavuudesta. Uhkakuvien pönkittämisellä on kuitenkin vaarana muuttua itseään toteuttaviksi ennusteiksi.

Raportin tavoite on ilmeisen poliittinen vaikka asia esitetään neutraalin myönteisin sanakääntein: vahvistaa suomalaisten päätöksentekijöiden tilannetietoisuutta ja antaa eväitä julkiselle keskustelulle tarjoamalla tuoreita näkökulmia ja tietoa Venäjän muutoksesta sekä sen merkityksestä Suomelle (9).

Eräs raportin yksityiskohdista liittyy Venäjän väestörakenteen muutokseen ja sen poliittisiin ulottuvuuksiin. Sen sijaan, että Kremlin ennakoitaisiin reagoivan tähän haasteeseen, raportti tyytyy päättelemään, että se on ja pysyy kyvyttömänä muutoksen edellyttämiin uudistuksen: Niinpä Venäjän talous heikkenee heikkenemistään eikä tästä kriisistä ole ulospääsyä (17). Venäjän talouden pikaista romahdusta ei sentään enää toitoteta, kuten Alexander Stubbilla (kok.) vielä oli tapana.

Mitään uutta tai tuoretta näkökulmaa selvitys ei lupauksista huolimatta tarjoa. Se jatkaa mielenpiteen muokkausta aiemmista selvityksistä tutulla yksipuolisuudella. Raportista ilmenee, että tarkoitus on valmistaa suomalaisia henkisesti kriisiin Venäjän kanssa. Miksi?

Raportti ilmentää Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutosta, mikä oli havaittavissa jo Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelmassa. Kyseessä on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan puitteissa tehty selvitystyö, ei akateeminen tutkimus (9), raportissa myönnetään.

Myös valtion mediajätti jatkaa hallituksen "virallisella linjalla". YLE on roolinsa mukaisesti niellyt raportin näkemykset ja jatkaa kritiikittä siinä kuvatun Venäjä-kuvan levittämistä annetuilla poliittisilla toimintaohjeilla höystettynä.

Julkisuudessa paheksutaan median valtiojohtoisuuden vahvistumista Venäjällä. Tällöin ei oteta huomioon sitä, että se on suurvalta, jonka johtaminen neuvostodiktatuurin hajoamisen jälkeen osoittautui ilmeisen vaikeasti. Valitettavasti samansuuntaiselle kehitykselle Suomessa, jolla ainakin muodollisesti on demokratian perinteitä, YLEn mediahegemoniassa suljetaan silmät. Poliittiseen eliittiin samastuva valtamedia hymistelee mukana.

Raportissa todetaan jälkiviisaasti: Venäjän viimeaikaiset toimet globaalien ja alueellisten geostrategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ovat yllättäneet suurimman osan kansainvälisen politiikan analyytikoista ja keskinäisriippuvuuden nimiin vannoneista poliitikoista ja virkamiehistä (6). Nyt kun ilmeisesti suuri osa suomalaisista analyytikoista, poliitikoista ja virkamiehistä on muuttanut käsityskantaansa realistisemmaksi, näyttää siltä, että kokonaiskuvan hahmottaminen ontuu edelleen pahasti.

Raportissa todetaan sinänsä asianmukaisesti, että Suomen on erityisen tärkeää vahvistaa strategista kokonaiskuvaansa ja strategista ennakointiaan (66). Julkaistu selvitystyö ei kuitenkaan olennaisesti korjaa tätä vajetta. Keskeinen puute Venäjän ulkopolitiikan tarkastelussa on suurvaltapoliittisen ja historiallisen kontekstin jättäminen mitättömän ohueksi.

Raportin mukaan tosin Venäjän ulkopoliittisten päämäärien oletetaan olevan suhteellisen pysyviä ja riippumattomia hallintojärjestelmän luonteesta (6). Tätä ei johdonmukaisesti viedä niin pitkälle, että tarkastelu ulotettaisiin asiaan kuuluvassa laajuudessa niihin strategisiin tekijöihin, joiden puitteissa Venäjä ulkopolitiikkaansa harjoittaa.

Raportissa mainitaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta olennaisiakin seikkoja:

Pohjoisen laivaston merkityksen korostumisen vuoksi Venäjä on sijoittanut runsaasti strategisia sotilastoimintojaan Kuolan niemimaalle, mistä ne pääsevät esteettä maailman merille. Yhteensä jopa 81,5 prosenttia Venäjän laivaston strategisista ydinasetoiminnoista on keskitetty Murmanskin lähellä Severomorskissa kotisatamaansa pitävään pohjoiseen laivastoon ja sen ballistisilla ohjuksilla varustettuihin sukellusveneisiin. Venäjän ns. toisen iskun kyky, joka on keskeinen osa sen ydinpelotetta, nojaa siis pitkälti pohjoiseen laivastoon. (47.)

Loppupäätelmiin asti yksityiskohdat eivät kuitenkaan ulotu. Strategisesta merkittävyydestään huolimatta ne jätetään irrallisiksi toteamuksiksi eikä niitä jäsennetä asianmukaisesti osaksi Venäjän ulkopolitiikkaa.

Tosiasiat eivät ilmeisesti sovi poliittisiin tarkoitusperiin. Poliittinen tarkoituksenmukaisuus näyttää nyt edellyttävän sitä, että Venäjän esitetään suorastaan uhkaavan Suomen turvallisuutta. Raportin mukaan Venäjän selkeästi ilmaistu päämäärä on kaventaa Suomen turvallisuuspoliittista liikkumavaraa (66).

Vähäinenkin poliittisen historian tuntemus auttaa ymmärtämään, että keskeisin Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin vaikuttava tekijä on kuitenkin suurvaltapolitiikka. Tätä taustaa vasten on suorastaan kohtalokasta, ettei raportissa kiinnitetä huomiota Yhdysvaltojen ja sen keskeisten liittolaisten strategisiin pyrkimyksiin. Miksi?

Hegemonisen suurvallan toimien arviointi ei taida sopia hallituksen ”viralliseen narratiiviin”. Senhän tulkittaisiin tukevan Venäjän propagandaa. Se, ettei tässäkään selvitystyössä analyyttisesti arvioida suurvaltapolitiikassa tapahtunutta polarisoitumista ja sen vaikutuksia suurvaltojen propagandistisiin pyrkimyksiin, heikentää merkittäväksi raportin arvoa.

Nykyisen hallituksen aikana on julkaistu muitakin selvityksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalta. Määrä ei korvaa laatua. Yleisen mielipiteen muokkaukseen tähdättyjen raporttien rinnalle kaivattaisiin analyyttisempää ja riippumatonta selvitystä. Olkoon se vaikka akateemista tutkimusta, jollainen UPI:n tuore raportti ei vähimmässäkään määrin ole.

Valtiovallasta taloudellisesti riippuvat tutkijat näyttävät olevan sidottuja hallitusohjelmaan, virkamiehistä puhumattakaan. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä pitäisi kuitenkin voida analysoida monipuolisemmin ja syvällisemmin sen sijaan, että tyydyttäisiin poliittisten toimintaohjelmien julkaisemiseen.

Yksipuolisten uhkakuvien ja pinnallisten päätelmien sijasta tarkasteluissa tulisi sen mukaisesti ottaa huomion suurvaltastrategiset tekijät. Niiden tunnistaminen ja tunnustaminen auttaisi nykyistä paremmin ennakoimaan myös tulevia muutoksia. Tällöin Suomen Venäjä-politiikalle voisi esittää muutakin kuin pelkästään uhkiin ja riskeihin varautumista.  

Hämmästyttävästä historiantuntemuksen puutteesta tai historian poliittisesti tarkoituksenmukaisesta uudelleentulkinnasta viestii paljon puhuva yksityiskohta. Raportissa Suomen näet katsotaan vasta nykyään olevan osa "länttä": Venäjän kyljessä mutta nykyään osana länttä liikkumavara ei koskaan ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa hallintaa (66). Mitä epämääräinen poliittinen termi "länsi" – jota raportissa runsaasti viljellään – käsittää, jätetään tosin määrittelemättä. Miksi?

Aiemmin esitetyistä näkemyksistä poiketen raportin lopussa annetaan hieman yllättäen tunnustusta myös kahdenvälisten Venäjä-suhteiden kehittämiselle:

Venäjän kanssa tulee ylläpitää kahdenvälisiä suhteita ja kehittää niitä niissä kysymyksissä joissa se on mahdollista, ottaen samalla huomioon Venäjän ulkopoliittisten toimintatapojen muutoksesta syntyvät riskit. Suomen etu on edistää yhtenäistä ja realistiselle käsitykselle perustuvaa EU:n yhteistä politiikkaa. Toisin kuin asia usein esitetään, nämä kaksi ulkopolitiikan toimintaraidetta eivät ole toisilleen vaihtoehtoisia vaan toisiaan täydentäviä. (66.)

Irrallinen loppukaneetti vaikuttaa myönnytykseltä presidentti Sauli Niinistön johtamalle ulkopolitiikalle. Kuten viimeaikaiset tapahtumat osoittavat presidentin ulkopoliittinen aktiivisuus on ollut "lännettyneen" valtamedian hampaissa.

Petteri Hiienkoski

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Raportti antaa realistisen kuvan nykyvenäjästä, joka eristää itseään ja on uhka naapureilleen. Suomen vienti Venäjälle on lyhyessä ajassa puolittunut, eikä sieltä tule Suomen taloudelle vetoapua. Eihän tämä mukavaa luettavaa ole, mutta realismista on vielä pitkä matka venäjävastaisuuteen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Raportti antaa realistisen kuvan nykyvenäjästä, joka eristää itseään ja on uhka naapureilleen."

EU ja USA haluavat eristää Venäjän pakotteillaan, mitään uhkaa Suomelle Venäjä ei muodosta, tämän on myöntänyt presidenttikin. Natohaukkojen propagandaa taas suolletaan perusteettomasti.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Eli Makkonen kannattaa sitä, että 2010-luvun Euroopassa suurvallat saavat miehittää toisille maille kuuluvia maakuntia ja lietsoa niissä kapinaa? Kannattaisi ehkä muistaa miten Venäjä miehitti Krimin ja lietsoi Donbassin kapinaan Ukrainan laillista hallitusta vastaan. Pakoitteiden suhteen Venäjä niittää mitä se on aikaisemmin kylvänyt.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #6

"Eli Makkonen kannattaa sitä, että 2010-luvun Euroopassa suurvallat saavat miehittää toisille maille kuuluvia maakuntia ja lietsoa niissä kapinaa"

Tuota kannattaa kysyä USA:lta joka on pommittanut lähi-idän kivikaudelle ja aiheuttanut Suomellekin miljardilaskun aiheuttamallaan pakolaistulvalla. Ukrainasta Suomeen ei ole pakolaisia tullut eli taitaa olla turvallinen maa. Pitäisikö USA:lle asettaa myös pakotteet?

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #7

Loistavaa whataboutismia Makkonen. Oikeutatko sinä Venäjän toimia sillä, että USA on toiminut väärin esim. vuoden 2003 Irakin sodassa? Tuolla logiikalla sinä saat hakata vaimoasi jos tiedät, että naapurisi jo nyt vaimoaan.

Lähi-idän ongelmien pistäminen vain USA:n piikkiin ei ole kovinkaan reilua. Moni muukin maa ja taho on myös huseerannut siellä kuten Venäjä, ISIS, Assadin hallinto Syyriassa Irakin oma hallinto ja kurdien puolisotilaalliset joukot. Voisitko myös kertoa mihin perustuu tuo väite lähi-idän pakolaisten miljardikustannuksista Suomelle? Tuollaisia könttösummia on mukava heittää retorisesti, mutta olisi mielenkiintoista nähdä niiden erittely.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #8

"Oikeutatko sinä Venäjän toimia sillä"

Missä kohtaa oikeutin? Suomen pitäisi katsoa mikä maa on aiheuttanut konkreettista ja mitattavaa haittaa taloudellemme ja antaa sanktiot USA:lle kansainvaelluksesta jonka maksumiehiä olemme.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #10

Kun Venäjästä puhuttaessa vaihdat aihetta ja alat puhumaan USA:n synneistä, kun aiheena ovat Venäjän synnit. Tuo on klassinen neuvostoliittolainen retorinen keino pyrkiä vaihtamaan keskustelun aihetta:

https://en.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

Tuon keinon käyttäminen viittaa siihen, että tosiasiassa hyväksyt Venäjän toimet Krimillä ja Donbassin alueella sekä pyrit siirtämään huomion niistä muualle. Tämän lisäksi et ole pystynyt todentamaan tarkalleen USA:n roolia suhteessa muiden toimijoiden rooleihin lähi-idän pakolaisongelman suhteen etkä ole pystynyt erittelemään väittämäsi miljardilaskua pienempiin kokonaisuuksiin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #12

"kun aiheena ovat Venäjän synnit."

Mitä syntiä Venäjä on tehnyt Suomelle?

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #15

Miten olisi se pakolaistulva itärajalle? Venäjä on yleensä hyvin tarkka siitä, keitä sen raja-alueille liikkuu. Minkä takia Venäjä ei vaatinut pakolaisilta Schengen-viisumia kun he olivat matkalla Suomeen? Ennen kuin vauhkoat pakolaisista ja siitä mitä he maksavat Suomelle, niin lue tämä artikkeli Iltasanomista:

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000010338...

"Aiemmin Venäjä tarkisti myös sen, että ihmisillä täytyi olla Schengen-alueen viisumi, jos he halusivat tulla yli Storskogin rajalta Norjaan, Rafaelsen sanoi."

Tosin sanoen Venäjä teki tuossa syntiä Suomelle ja sinä ummistat siltä silmäsi "todella tyylipuhtaasti". Ei millään pahalla, mutta asenteesi on todella tekopyhä siinä mielessä, että vauhkoat pakolaisista ja samalla katsot sitä läpi sormien, että Venäjä päästää Suomeen pakolaisia, joilla ei ole Schengen-viisumia.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #18

Vuosi sitten alkanut pakolaisten joukkotulo itärajalta Norjaan ja Suomeen ei johtunut Venäjän politikoinnista, hybridisodasta tai muuttuneesta rajavalvonnasta, vaan siitä, että pohjoinen reitti Venäjän kautta oli halvempi ja turvallisempi kuin esimerkiksi reitti Kreikan kautta.

http://yle.fi/uutiset/norjalaistutkijat_itarajan_p...

Ups. Ei taida tämä tutkimustieto sopia "viralliseen narratiiviin" =)

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #12

Vaikka Yhdysvallat ja liittolaisineen loukkaisikin kansainvälistä oikeutta ei se tietenkään anna Venäjälle lupaa toimia samoin. Ongelma muodostuu kun Suomessa suljemme silmät edellisiltä mutta näemme vain jälkimmäiset. Kumpaakaan ei pitäisi hyväksyä, jos haluamme toimia oikein ja olla tasapuolisia. Tai sitten kannattaisi ehkä ylipäätään pitää vähän pienempää ääntä siitä millaisia laittomuuksia muut tekevät, vai mitä?

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén Vastaus kommenttiin #8

Vastaus Kommenttiin 8

Makkonen tarkoittaa, että tätä Krimin valloitusta ja Itä-Ukrainan sodan oikeutusta pitää kysyä USA:lta, koska Makkonen ei tiedä mitä mieltä USA on asiasta. Hän on varmaan seurannut sellaisia medioita, joissa USA ei ole ottanut kantaa Venäjän toimiin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #30

Siren nyt viimeiseksi tietää mitä Makkonen tarkoittaa. Kansainvälisiä sopimuksia ja näiden loukkauksia pitää katsoa kokonaisvaltaisesti ja puolueettomasti eikä ideologisten värilasien läpi.

Petteri Hiienkoski

Kiitos mielipiteestäsi.

Mielestäni kyseessä on lähinnä poliittinen pamfletti. Se vilisee sitaatteja nimettömiltä haastatelluilta. Tältä pohjalta annetaan sitten toimintasuosituksia... Suomessa luulisi pystyttävän parempaan.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Medvedev antaa heti raportille hyvää tulitukea.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000012507...

Uhkaako peräti sotatoimilla?

Kuten olemme huomanneet Venäjän mediassa myös viljellään aktiivisesti tietoja venäläisten lasten ja ihmisten kiusaamisesta suomessa. Tämä kuulunee uhan luomisen agendalle.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Russian Americans
Русские американцы
Total population
(3,163,084 self-reported[1]

1.0% of the U.S. population (2009)
409,000 Russian-born[2])

Nyt vapistaan USA:ssa, yli kolme miljoona venäläistä jotka Medvedev lupaa puolustaa.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Ei liene Putinin paukut riittäviä sinne. Mutta balttia lienee tulilinjalla ja tarvittaessa suomi. Eikä autettavilta kysytä avuntarvetta.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem Vastaus kommenttiin #20

Eiköhän tuo on sisäpoliittista retoriikkaa, syyskuussa ovat Duuman vaalit.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #20

Baltiaan kohdistuvan uhkan osalta UPI-raportissa on kiinnostavaa päättelyä. Valitettavasti tästäkään ei kuitenkaan tehdä asianmukaisia päätelmiä Suomen suhteen.

En oikein käsitä miksi joillakin on niin kova hinku samastaa Suomi entisiin neuvostotasavaltoihin. Kenraali Hägglund taisi ihmetellä samaa arvioiden ne sotilaallisesti "rupusakiksi" =)

Petteri Hiienkoski

Jep. Venäjän selkeästi ilmaistu päämäärä on kaventaa Yhdysvaltain turvallisuuspoliittista liikkumavaraa ;)

Jukka Laine

EU ja Nato natisevat liitoksissaan ja Trump on uusi uhkatekijä. Suomen talous on ajautunut umpikujaan isojen ikäluokkien elököidyttyä ja vaje on valtava.

Kun NL alkoi hajota Suomessa ei totuutta haluttu nähdä. Muutos on aina uhkatekijä.
Kokoomuslaisetkin halusivat liittyä Neuvostoliittoon ennen kuin se hajosi.

Päättäjämme ovat hämillään uuden teollisen vallankumouksen edessä ja talouden voimasuhteiden muutoksessa ja ainoa asia mitä osataan nyt sanoa on se että olemme osa länttä ja muutos on taas uhka.

UPI on samaa säveltä soitellut Kataisen ajoista. Ei moiseen sapelien kalisteluun kannata kiinnittää sen enempää huomiota. Onhan meillä yhteinen ulko-ja turvallisuuspolitiikka. Suomi on EU:n mallioppilas tässäkin. Omat aivot narikkaan.

Petteri Hiienkoski

Kiitos kiinnostavasta linkistä, Jouni! Suomen asemaa USA:n näkökulmasta hyvin valaiseva artikkeli. Vähän säälittävältä tuntui lukea Mika Aaltiolan pohdintoja... Kirjoittaja esitti mielestäni ansaitsematonta paremman määritelmän "suomettumisesta".

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Selvitys on täysin oikeaan osuva. Suomella ei ole enää sellaista erikoisasemaa suhteessa Venäjään kuin sillä ehkä oli kylmän sodan aikana. On haihattelua, että sellainen vielä olisi. Olemme osa länttä, se on Suomen ulkopolitiikan peruslähtökohta. Näin toteaa erikoistutkija Sinikukka Saari ulkoministeriöstä.

Suomi on selvästi integroitunut osaksi länttä ja se täytyy vihdoin jo uskoa. Venäjällä ja Suomella on yli 1300 km yhteistä rajaa ja Venäjä on vallannut Euroopassa naapurimaansa alueita ja käyttäytyy muutenkin aggressivisesti. Miksi ei tosiasioita voi tunnnustaa? Venäjä on uhka.

Petteri Hiienkoski

Kiitos kommentista, Jori Kajanto!

Suomihan on kulttuurisesti ollut osa "länttä" niin kauas kuin historiaa tunnemme, vaikkakin osin kahden kulttuuripiirin rajalla. UPI:n selvityksessä tämä hämärtyy.

Sijaintinsa takia Suomi tulee myös olemaan erikoisasemassa itäisen naapurinsa suhteen. Venäjällä on edelleen Suomen suhteen ilmeinen turvallisuusintressi. Tämä ilmenee UPI:n raportista, vaikka asia yritetäänkin vääntää siinä nurinniskoin.

Suomen historiassa on pitkälti ollut kysymys siitä, ymmärrämmekö vahvuutemme ja rohkenemmeko hyödyntää mahdollisuutemme, vai annemmeko kuvitelluille tai todellisille peloille vallan ja sen takia muiden valtojen määritellä tulevaisuutemme.

Kommunismin ja neuvostodiktatuurin luhistuttua ja globalisaation seurauksena se kahden kulttuuripiirien raja, joka alkujaan perustui läntisen ja itäisen kristikunnan jakoon, näyttäisi myös menettävän merkitystään sitä mukaan kun läntisen kulttuuripiirin moraalinen rappeutuminen syvenee sen menettäessä kristillisen identiteettinsä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Suomella ei ole enää sellaista erikoisasemaa suhteessa Venäjään"

Tämä on täysin Suomesta kiinni. Et taida pystyä perustelemaan Venäjän uhkaa Suomelle?

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Väittääkö Makkonen tosissaan, että kansainvälisiä sopimuksia kuten YK:n peruskirjan valtioiden välisten riitojen ratkaisemista käsitteleviä lukuja (luvut VI ja VII) ja ETYK:n päätösasiakirjan periaatteita, ns. Helsinki Accordsia, rikkova Venäjä ei ole Suomelle potentiaalinen uhka?

YK:n peruskirja:

https://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/13

Helsinki Accords:

https://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Accords

Suomi voi tietenkin olla välittämättä siitä, että Venäjä rikkoo em. sopimuksia, mutta silloin on turha valittaa siitä, että meitä tultaisiin katsomaan länsimaissa karsaasti. Suomen kaltaisen pienen maan turvallisuuspoliittisissa intressissä on se, että em. kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan maailmanlaajuisesti ja etenkin Suomen lähialueilla. Jos niitä ei noudateta Suomen lähialueilla, niin silloin meidän tulee vetää asioista omat johtopäätöksemme.

Jukka Laine

Yhdessä Sak­san kanssa se käy taistelua idän demoonien valtaa vastaan. Kommunismi on Venäjältä hävitettävä ja Venäjä jaettava pikkuvaltakuntiin, jotka eivät enää koskaan voi olla vaaraksi länsimaiselle sivistykselle. Suomi voi valita sellaiset rajat kun se haluaa. Kartalla hän kysyi, mitä rajoja haluaisimme, jolloin hänelle osoi­tin Neu­vosto-Karjalan rajan ja Onegan kaupungin Vienan merel­lä lausuen, että Suomen vanhat asutusalueet kul­kivat sanottua rajaa, samaten kuin Kuolan niemimaankin on vanhaa Suomen asustusta. Tähän hän lausui, että Kuolan rikkauksista on Saksan kanssa tehtävä taloudel­linen sopimus. Entä haluaako Suomi Pietarin – johon sanoin, että Pietari tulee aina olemaan Suomelle uhka­na, johon hän: ”Siis se on hävitettävä ja tullaan hävittämään samoin kuin Moskovakin on hävitettävä.”

http://tuomioja.org/kirjoitukset/2005/08/uusi-asia...

Venäjä on aina ollut Suomelle uhka. Ei siinä mitään UPI:a tarvita. Siksi Venäjän pitää kasvattaa sotilaallista voimaansa, jotta se pystyy vastaamaan lännen tavoitteisiin. Pelkät pakolaiset eivät riitä pelastamaan Euroopan taloutta. Venäjän luonnonvarat on jaettava hyvinvointiin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Väittääkö Makkonen tosissaan, että kansainvälisiä sopimuksia kuten YK:n peruskirjan valtioiden välisten riitojen ratkaisemista"

Jos alat puhumaan kansanvälisistä oikeuksista niin USA tulee mukaan kuvaan ja sen aiheuttamat mitattavat vahingot Suomelle ja Euroopalle ovat useita kymmeniä miljardeja. Sanktiot USA:lle olisivat täysin perustellut, miljoonia kuolleita lähi-idässä ja kymmeniä miljoonia pakolaisia.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Kun kerran alat väittämään, että "USA tulee mukaan kuvaan ja sen aiheuttamat mitattavat vahingot Suomelle ja Euroopalle ovat useita kymmeniä miljardeja", niin erittele mistä tuo summa tarkalleen ottaen koostuu. Muuten tuo väitteesi on pelkkää suunpieksemistä.

"Sanktiot USA:lle olisivat täysin perustellut, miljoonia kuolleita lähi-idässä ja kymmeniä miljoonia pakolaisia."

Mistä nuo miljoonat USA:n aiheuttamat kuolleet koostuvat. Älä heitä könttömääriä, vaan erittele mistä nuo miljoonat koostuvat. Iraq Body Countin mukaan Irakissa on sen maan konfliktiin liittyen kuollut väkivaltaisesti noin 251,000 henkeä:

https://www.iraqbodycount.org/

Mitä tuohon sanktiovaatimukseen tulee, niin se on naurettava, koska et ole pystynyt erittelemään kuinka suuri osa lähi-idän alueen kuolleista menee USA:n piikkin, kuinka suuri osa menee muiden toimijoiden piikkiin ja kuinka suuri osa on kuollut luonnollisen kuoleman esim. nälkään tai tauteihin. Amerikkafoobikkona sen sijaan tyydyt huutamaan pää punaisena pakoitteita USA:a vastaan, vaikka väitteesi vuotavat kuin seulat.

PS. Jos kommentoit viestiäni, niin käytä vastaa-painiketta. Älä pistä uutta viestiä suoraan blogistin alkuperäisen viestin perään.

Käyttäjän NikoHaapaniemi kuva
Niko Haapaniemi

Oletko alkoholin nautiskelija?

Toimituksen poiminnat