Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Mitä avioliittolain käsittely kertoo yhteiskunnan tilasta?

 • Perustuslaki 2 §: "julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia".
  Perustuslaki 2 §: "julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia".
 • Yhdysvalloilla on vanhin yhä voimassa oleva kirjoitettu perustuslaki. Suomen perustuslaki on ollut voimassa vasta 17 vuotta.
  Yhdysvalloilla on vanhin yhä voimassa oleva kirjoitettu perustuslaki. Suomen perustuslaki on ollut voimassa vasta 17 vuotta.
 • Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen.
  Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen.
 • YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus.
  YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus.
 • Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.
  Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.
 • Mitä tapahtuu, jos lainsäätäjäkään ei kunnioita lakia?
  Mitä tapahtuu, jos lainsäätäjäkään ei kunnioita lakia?
 • Lain mukaan Ylen tulisi erityisesti tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja.
  Lain mukaan Ylen tulisi erityisesti tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja.

Hanke avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi antaa tylyn kuvan yhteiskunnan tilasta. Oikea Media -nimisen vaihtoehtomedian välittämien tietojen perusteella näyttää siltä, että lainkäsittelyssä on luovuttu myös oikeusvaltioperiaatteesta (Rechtsstaat, rule of law).

Alkuperäistä lakialoitetta perusteltiin tasa-arvolla ja vedottiin perustuslaissa turvattuun yhdenvertaisuuteen. Asiasta ei uutisen mukaan kuitenkaan kuultu perustuslakivaltiokuntaa. Jos vedotaan perustuslakiin, pitäisi kai olla selvää, että käsittely edellyttää perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Sellaista ei ilmeisesti kuitenkaan pyydetty.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös arvioida sitä, miten lakiesitykset suhtautuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Edes arviota lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen suhteesta sukupuolineutraalin avioliittolakiin ei ilmeisesti ole Aito Avioliitto -kansalaisaloitteen käsittelynkään yhteydessä perustuslakivaliokunnalta pyydetty.  

Toinen piirre, mikä viittaa oikeusvaltioperiaatteesta luopumiseen, koskee sitä, että lainmuutoksessa on laiminlyöty lapsivaikutusten arviointi. Sekä lapsiasiavaltuutettu että lakiasianvaliokunta ovat edellyttäneet sitä, että lapsivaikutusten arviointi tehdään. Alkuperäistä aloitetta koskevasta lakivaliokunnan mietinnöstä ilmenee, että myös oikeusministeriö suositti ohjeistuksessaan arvioinnin tekemistä.

Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Sopimuksessa todetaan, että  

 • ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut lasten olevan oikeutettuja erityiseen huolenpitoon ja apuun (Johdanto)
 • ”lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen” (Johdanto) 
 • Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (3 § 1. kohta)

Sopimuksen mukaan perhe on yhteiskunnan perusryhmä ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus.

Sopimus astui Suomessa voimaan jo yli 25 vuotta sitten. Samalla Suomi sitoutui muuttamaan sekä lakinsa että toimintansa sopimusta vastaaviksi. Sukupuolineutraalia avioliittoa koskevan lain käsittelyssä eduskunta näyttää kuitenkin loukkaavan sopimusvelvoitetta vastaan. Lain voimaantulon vaikutus koskisi merkittävästi lapsia, mutta heitä ei ole muutosprosessissa huomioitu.

Sopimuksen täytäntöönpanoa valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea oli Suomea koskevassa raportissaan (2011) huolestunut siitä, että suuri yleisö, mukaan lukien vanhemmat ja lasten parissa työskentelevät ammattihenkilöt, tuntee yleissopimusta vain heikosti. YK-komitea muistutti myös lapsiasiavaltuutetun toimivaltuuksien ja toimintaresurssien riittämättömyydestä. Näyttää siltä, ettei lapsiasiavaltuutetun viralla edelleenkään ole merkitystä, koska sen edellyttämää lapsivaikutusten arviointia ei avioliittolain muutoksen yhteydessä ole tehty.

Jos eduskunta suhtautuu lakiin näin välipitämättömästi, se kyseenalaistaa lainsäädäntötehtävänsä merkityksen ja oman olemassaolonsa oikeutuksen. Se, että tarkoitus pyhittää keinot, viittaa yleensä korruptoituneisuuteen. Lakien noudattamiseen kohdistuva moraalikato ei levitessään ennakoi hyvää.

Se, ettei valtamedia ole puuttunut näihin poliittisen päätöksenteon ongelmiin, kertoo sen tilasta. Siinä, ettei se ole uutisoitunut lainkäsittelystä tasapuolisesti, ei sinänsä ole uutta. Välitettävien tietojen tarkoitushakuinen valikointi ja näkökulmien yksipuolisuus ilmenee muussakin uutis- ja ajankohtaisjournalismissa. Sellaiselle tiedonvälitykselle on oma terminsä, joka liitetään yleensä totalitaarisiin valtioihin. Kun tähän sortuu valtiollinen mediahegemonia, on asia myös sen oman olemassaolon oikeutuksen kannalta hälyttävä. Näin toimittaessaan media luopuu siitä tehtävästä, mikä sille vallankäytön vahtikoirana kansanvaltaisessa järjestelmässä kuuluisi.

Valtamedian samastuminen eliittiin oman aseman säilyttämiseksi ja median perustehtävän hämärtyminen viittaa korruptoituneisuuteen. Jos tarkoitus pyhittää keinot, ei välttämättä myöskään tunnisteta ja tunnusteta omaa tilaa. Valtamedian pyrkimykset rajoittaa sananvapautta ja vapaata kilpailua mahdollisia haastajia mustamaalaamalla ja niiden luotettavuutta kyseenalaistamalla, viittaavat nekin jonkinlaiseen sokeutumiseen. Päätoimittajien yhdistyksen esittämä julkilausuma on tästä tuore esimerkki.

Internetin aikakaudella tämä kääntyy kuitenkin helposti itseään vastaan. Vapaan tiedonkulun rajoittaminen ei onnistu kuten ennen. Aika näyttää ajavan vanhojen mediamonopolien ja -kartellien ohi. Kiristyvä mediakilpailu tarkoittaa sitä, että uskottavuus pitää ansaita omalla toiminnalla. 

Vaalitulokset johtavista länsimaista antavat toivoa siitä, että demokratia toimiessaan on järjestelmä, johon sisältyy myös mahdollisuus uudistumiseen. Ainakin periaatteessa. Onko suunnanmuutokselle muuten edellytyksiä, on toinen asia.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja:

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2014 vp.

Laki Yleisradio Oy:stä (22.12.1993/1380).

Lapsivaikutusten arviointi. Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto.

Lasten oikeudet saattavat kaataa sukupuolineutraalin avioliiton. Oikea Media. Marko Hamilo. 15.02.2017.

Päätoimittajan tehtävä on kirkas. Päätoimittajien yhdistys PTY. Helsingissä 14. helmikuuta 2017.

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731).

YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomea koskevat päätelmät ja suositukset (6.9.2011).

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (20.11.1989).

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Mitä se kertoo yhteiskunnasta, että osa porukkaa ei suostu hyväksymään ihmisiä yhdenvertaisina? Surullisinta on, että porukka luulee olevansa hyvällä asialla syrjiessään ihmisiä näiden henkilöön liittyvien piirteiden takia. Jumalanlapsetmaiääs.

Petteri Hiienkoski

#1. Tietosi asiasta näyttävät syystä tai toisesta olevan puutteelliset.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan Aito avioliitto –kansalaisaloite, jolla pyritään turvaamaan aidosti tasa-arvoinen avioliitto ja lapsen oikeudet, EI ole ristiriidassa perustuslain eikä yhdenvertaisuuslainsäädännön kanssa.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Minulle jäi epäselväksi, mitä mieltä Petteri Hiienkoski itse on tasavertaisesta avioliittolaista. Arvelen kuitenkin, että vastustaa, mutta ei kehta sitä suoraan myöntää ja sen vuoksi kannanotto on epämääräinen.

Petteri Hiienkoski

#2. Olen ketään syrjittä miehen ja naisen välisen aidosti tasa-arvoisen avioliiton ja lapsen oikeuksien kunnioittamisen kannalla. Tietysti =)

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Tarja Halonenkin tasavallan presidenttinä ollessaan vetosi aina oikeusvaltioperiaatteeseen, taitaa olla samiksia Oikean median kanssa!

Petteri Hiienkoski

Juristina Halonen todennäköisesti ymmärsi oikeusvaltioperiaatteen merkityksen. Pacta sund servanda.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Suomen Hallitusmuodosta eli ensimmäisestä perustuslaista tulee parin vuoden päästä kuluneeksi 100 vuotta. Hallitusmuoto astui voimaan 17. heinäkuuta 1919 ja se oli voimassa 1919 - 2000. Tämän hallitusmuodon keskeisenä tekijänä oli perustuslakikomitean puheenjohtajana toiminut Korkeimman hallinto-oikeuden silloinen presidentti K.J. Ståhlberg. Hän totesi aikanaan tavatessaan Yhdysvaltain konsuli Haynesin nuoren valtion presidenttinä, että esikuvana Suomen valtiosäännölle on ollut Yhdysvallat (Sakari Virkkunen: Suomen presidentit I sivu 29). Blogin viittaus Yhdysvaltain perustuslakiin sopii erittäin hyvin tätä taustaa vasten.

Uuden perustuslain myötä Suomi-neito ryhtyi sitten kulkemaan uusia polkuja. On yllättävää kuulla, että tätä lakialoitetta käsiteltäessä ei ole lainkaan kuultu perustuslakivaliokuntaa. Miten tämä on ollut mahdollista? Onko tässä ollut kysymyksessä ylimielisyys vai tarkoituksenhakuisuus vai mikä? Tieto on joka tapauksessa tyrmistyttävä sitä taustaa vasten, että kysymys on myös lapsen perustuslaillisista oikeuksista. Toinen hämmästyttävä tieto on se, että lainmuutoksessa on tykkänään laiminlyöty lapsivaikutusten arviointi ja YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Olaus Petrin tuomarinohjeet ovat vihreäkantisen Suomen Laki I:n alkusivuilla.

Olaus Petrin viisautta 450 vuoden takaa:

”Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sen tähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enää ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä.”

Petteri Hiienkoski

#4. Tarkennan hieman. On "ollenkaan" kuultu perustuslakivaliokuntaa mutta ymmärtääkseni vasta tämän Aito Avioliitto -kansalaisaloitteen yhteydessä. Ymmärsin OM:n uutisesta että valtiokuntaa kuultu alkuperäistä lainmuutoksen käsittelyn yhteydessä siinä merkityksessä kuin kirjoituksessani tuon esiin.

Perustuslakivaliokuntaa haluttiin tällä kertaa kuulla mutta sen selvittämiseksi olisiko Aito avioliitto –kansalaisaloite ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuuslainsäädännön kanssa! Niin. Se kuulostaa vähän hullulta etenkin kun nykyinen on ollut koko ajan voimassa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Oikeusvaltio ei ole sama kuin rule of law. Se tarkoittaa laillisuusperiaatetta. Eri juttu.

Eikä asiaa auta, että lisäsit blogiisi Rechtstaat-sanan.

Petteri Hiienkoski

#5. Rule of law VOIDAAN suomentaa myös laillisuusperiaatteeksi. Tässä ei kuitenkaan ole kysymys laillisuusperiaatteesta, joka Suomen perustuslaissa on rikosoikeudellinen periaate. Termeillä tarkoitetaan tässä samaa tai lähes samaa asiaa mikä on tiivistetty perustuslain 2 §:ssa. Englannin ja saksankieliset käsitteillä on sama lähtökohta vaikka niillä onkin omat painotuksensa ja piirteensä liittyen kansalliseen historialliseen ja kulttuuriseen taustaan.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

No ehkä se ei ole niin nuukaa valtio-opin termien kanssa siellä kristillisessä opistossa.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #13

Taitaa nyt mennä paitsi tieteenalat myös oppilaitokset ihan vallan sekaisin. =)

Käyttäjän artoollikainen kuva
Arto Ollikainen

Avioliittolakimme kertoo, että elämme aika suvaitsevaisessa maassa.

Se, että sitä kritisoidaan, kertoo myös siitä, että Suomessa voi esittää toisenlaisia näkemyksiä siten, että nekin suvaitaan.

Samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeus kertoo, että elämme tosi suvaitsevaisessa maassa.

Se, että sitä kritisoidaan erityisesti lapsen kannalta, kertoo myös siitä, että jotkut ovat huolestuneita lapsen asemasta, mutta näinkin voidaan esittää suvaitsevaisessa maassamme.

10-20 vuoden kuluttua olemme viisaampia ja tiedämme enemmän mitä suvaitsevaisuus on tuonut meille tullessaan...

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Oikeaa Mediaa ei kannata seurata, hallituksessa istuu AA-väkeä.

Petteri Hiienkoski

#10. Alcoholics Anonymous? Va Aito Avioliitto? - Kommenttisi voidaan tulkita toisia ihmisiä syrjiväksi.

Mielestäni on erinomaien hyvä, että on erilaisia viestimiä, joiden kautta saa tietoa: asioita voi tarkastella useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. Olen tätä mieltä, koska pidän demokraattista järjestelmää hyvänä keinona välttää legitimiteettikriisi, mihin ilman sitä helposti ajaudutaan. Edellyttää kuitenkin kansalaisvastuuta ja sitä, että demokratia toimii. Sen tärkeyteen kirjoituksellani haluan kiinnittää huomiota.

Käyttäjän valtteriaaltonen kuva
Valtteri Aaltonen

Tuossa Oikean Median jutussa nyt kyllä osin puhutaan potaskaa. Ilmeisesti siksi, ettei tunneta kaikilta osin kunnolla lainsäädäntöprosessia.

Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa lainvalmistelussa, että prosessissa noudatetaan perustuslain ja sen nojalla annettuja säännöksiä lakien säätämisestä. Tämän kulmakiviä on, että (kuten perustuslaissa todetaan) ylintä valtiovaltaa käyttää valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Siis jos laki on hyväksyttävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, niin sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää eduskunta täysistunnossa. Täysistunto ei ole sidottu valiokunnan mietintöön, eikä presidentin vahvistamaa täysistunnon päätöstä voi kukaan kumota esim. puutteelliseen valmisteluun vedoten, mikäli itse lainsäätämisjärjestystä ei ole rikottu.

Perustuslakivaliokunnan tehtävä taas ei ole arvioida lainsäädännön valmistelua, vaan sitä, voidaanko laki säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, vai vaaditaanko perustuslain säätämisjärjestelys. Jälkimmäinen tarkoittaa yleensä käytännössä lain kaatumista ja siihen päädytään, jos laissa on jotain, mikä on ristiriidassa perustuslain kanssa (PeV voi kiinnittää huomiota valmistelun laatuun, jos se liittyy itse säätämisjärjestyskysymykseen).

Eli perutuslakivaliokunnan lausunto pyydetään vain jos on epäselvyys lakiesityksen perustuslain (tai Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden)mukaisuudesta. Sukupuolineutraalin avioliiton kohdalla mitään tällaista epäselvyyttä ei ollut, koska perustuslaissa ei ole määräyksiä avioliitosta. Myöskään mitään epäselvyyttä suhteesta lapsen oikeuksia koskevaan sopimukseen tai muihin ihmisoikeussopimuksiin ei ollut. Useat noiden sopimusten piirissä olevat maat ovat jo hyvän aikaa sitten siirtyneet sukupuolineutraaliin avioliittoon, eikä YK:n lapsen oikeuksien komitea tai mikään muu sopimusten valvontaeli ole katsonut tämän olevan ristiriidassa sopimusvelvoitteiden kanssa.

Kun ei siis ole ollut epäselvyyttä, etteikö lakia voida säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, ei ole ollut tarvetta perustuslakivaliokunnan lausunnolle.

Lapsivaikutusten arviointi ja muut valmisteluvaiheen arvioinnit tehdään lakien ministeriövalmistelussa. Se siis jää väistämättä puuttumaan kansalaisaloitteen pohjalta hyväksyttävässä lainsäädännössä. Sen puuttumista voi perustellusti pitää puutteena lainvalmistelussa. Mutta kuten todettu, eduskunnan täysistunto päättää mitä lakeja ja millaisesta valmistelusta se hyväksyy. Kun laki on hyväksytty, sen voimassaolo ei kyseenalaistu sillä, että valmistelussa on ollut puutteita.

Lapsivaikutusten arvioinnin puuttumisen merkittävyyttä lieventää se, että kyseessä oleva lainsäädäntö on voimassa useissa muissa maissa, joista monissa on vastaavia arviointeja lainsäädäntövaiheessa tehty. Kyse on siis sääntelystä, josta on jo monesta varsin sammankaltaisesta maasta kokemusta.

Petteri Hiienkoski

#12. "Eli perutuslakivaliokunnan lausunto pyydetään vain jos on epäselvyys lakiesityksen perustuslain (tai Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden)mukaisuudesta. Sukupuolineutraalin avioliiton kohdalla mitään tällaista epäselvyyttä ei ollut, koska perustuslaissa ei ole määräyksiä avioliitosta."

Todellisuudessa epäselvyyttä näyttäisi kuitenkin monien mielestä olevan. Aito Avioliitto -kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä epäselvyyttä näyttikin yllättäen olevan siitä, onko nykyinen avioliittolaki perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukainen. Ja - yllätys, yllätys - onhan se! =)

Laillista ja kansainvälisoikeudellista velvollisuutta ottaa ensisijaisesti huomioon lapsen etua, ei poista se, mitä kautta lakiesitys eduskunnalle tulee. Sopimus vaatii asettamaan lapsen edun ENSISIJAISEKSI "Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia" (3 § 1. kohta). Se, että lapsiasiavaltuutettu ja lakivaliokunta ovat edellyttäneet lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä ja Oikeusministeriökin siihen neuvonut, tekee laiminlyönnistä raskauttavan.

"Nahkurin orsilla tavatataan..." - heitti Lipponen aikoinan, mitä lienee sillä sitten tarkoittanutkin... =)

Käyttäjän valtteriaaltonen kuva
Valtteri Aaltonen

Voimassa tällä hetkellä olevan avioliittolain perustuslainmukaisuudesta ei ollut epäselvyyksiä. Perustuslakivaliokunta on tämän todennut useassa eri yhteydessä. Perustuslakivaliokunnan lausuntoa pyydettiin, koska oli epäselvyyttä uuden aloitteen suhteesta jo hyväksyttyyn aloitteeseen. Esim. mikä on perustuslain suhde tilanteeseen, jossa jo voimaan ehtineen lain myötä ehkä solmitut avioliitot voisivat tulla mitättömiksi, mikäli aito avioliitto-aloite hyväksyttäisiin 1.3. jälkeen. Lisäksi perustuslain näkökulmasta on yleensä ongelmattompaa laajentaa yksilöitten oikeuksia, kuin kaventaa niitä.

Mitä tulee lasten oikeuksia koskevaan sopimukseen, niin se ei ota yksityiskohtaisesti kantaa prosesseihin, joilla lapsen etu varmistetaan. Lapsivaikutusten arviointi on kansallinen menettelytapa, joka ei ole mitenkään välttämätön sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi, vaan lapsen edun turvaaminen voi tapahtua muillakin tavoilla.

Kun on ollut etukäteen tiedossa, että sukupuolineutraali avioliitto itsessään on yhteensopiva lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa, ei tuosta sopimuksesta ole seurannut estettä säätää tämän sisältöistä lainsäädäntöä. Lapsen etu on tässä aineellisoikeudellinen kriteeri, ei prosessuaalinen.

Eli siis se, että lapsivaikutusten arviointi usein käytettynä kansallisena menettelytapana on sivuutettu ei riko lasten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.Se ei siis tätä kautta ole ihmisoikeus- tai perustuslakikysymys. Kyse on kansallisesta lainsäädäntöprosessissa tavallisesti käytettävästä menettellystä poikkeamisesta, jota voi arvostella lainvalmistelun laadun näkökulmasta. Tämä on kuitenkin yleinen valinta, jonka lainsäätäjä on tehnyt ottaessaan käyttöön mahdollisuuden kansalaisaloitteisiin, joilla voidaan asia saattaa suoraan eduskuntaan ohi ministeriövalmistelun. Kansalaisaloitteiden käsittelystä jää väistämättä pois paljon sellaisia vaiheita, joiden yleensä katsotaan kuuluvan hyvään lainvalmisteluun.

En ainakaan ole itse nähnyt, että kukaan merkittävä tai edes vähemmmän merkittävä perustuslakiasiantuntija olisi problematisoinut sukupuolineutraalia avioliittoa koskevan kansalaisaloitteen hyväksymismenettelyä tai sen perustuslainmukaisuutta. Eli tuossa tuskin on kauheasti epäselvyyttä.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #18

Perustuslakivaliokunta päätti aikanaan, että euroon siirtymisessä ei tarvitse noudattaa perustuslainmuutosjärjestystä, vaikka tuolloin Suomen perustuslaissa oli kirjoitettu, että Suomen rahayksikkö oli markka.

Eiköhän meidän tulisi alkaa pohtia asioita uudelleen? Perustuslakivaliokunnan päätökset näyttävät joustavan joka suuntaan tuulen mukaan!

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo Vastaus kommenttiin #19

Perustuslakivaliokunta päätti myös aikanaan, että lex Nokia voitiin säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, vaikka 7 kuultavaksi kutsuttua valtiosääntöasiantuntijaa oli lausunut valiokunnalle, että lakia ei voi säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Tuolloinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok) lausui, että laki voidaan kaikesta huolimatta säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, "koska se on tarpeellinen". Hänen mielestään ilmeisesti vain tarpeettomat lait tulee säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä...

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #18

Kun moraali ja omatunto irrotetaan laista, lait muuttuvat "joustaviksi", löytyy juristeja jotka erikoistuvat niiden kiertämiseen tai "tulkitsemiseen" poliittisen tarpeen mukaan. Mielivaltaa lain ja oikeuden varjolla? - Ei välttämättä edes tiedosteta ongelmaa ja mihin se johtaa. Itsekkyys on kuitenkin ehtymätön luonnonvara...

"Joustavuutta" lisää se, jos lakia ja sen mukaista menettelyä ei ole sanktioita tai sanktiot loukkaamisesta ovat käytännössä merkityksettömiä. Lapsien kohdalla ihmisoikeuksien loukkaaminen on erityisen helppoa, heillä ei ole poliittista eikä taloudellista valtaa.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

"Nahkurin orsilla tavatataan..." - heitti Lipponen aikoinan, mitä lienee sillä sitten tarkoittanutkin... =)

Että Aho ja Väyrynen oli jo sopinut EMUN -92 voimaan 11.1-93
Ei vasta -98.

lainaus:
Aito Avioliitto -kansalaisaloitteen

Adoptiot ,hedelmöityshoidot heteropareille? Mikä tuossa oli se aito mihin vetoat?

Hyljätyn,orvon lapsen etu on saada koti 2 aikuisen häntä rakastavan luona.
Jätä likainen mielikuvituksesi pois siitä mitä lapsi tarvitsee.

Homot ei ole pedofiileja .

Toimituksen poiminnat