Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Taistelu läntisten arvojen puolustamiseksi

  • Presidentti Trumpin puhe Varsovassa 6.7.2017 määritteli Yhdysvaltain strategisen vision. (Kuva: US Air Force / Jette Carr 2017.)
    Presidentti Trumpin puhe Varsovassa 6.7.2017 määritteli Yhdysvaltain strategisen vision. (Kuva: US Air Force / Jette Carr 2017.)
  • Kulttuurien kamppailu Samuel P. Huntingtonin teoksessa "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" (1996).
    Kulttuurien kamppailu Samuel P. Huntingtonin teoksessa "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" (1996).
  • Pääministeri N. Chamberlainin (1869-1940) myöntyvyyspolitiikka johti Tšekkoslovakian luovuttamiseen Saksalle. (Kuva: Stoneman.)
    Pääministeri N. Chamberlainin (1869-1940) myöntyvyyspolitiikka johti Tšekkoslovakian luovuttamiseen Saksalle. (Kuva: Stoneman.)

Hallituspuolueiden johtajat esittivät tunnetut ”arvopuheensa” syrjäyttäessään Jussi Halla-ahon (ps.) hallitusyhteistyön ulkopuolelle. Suomen valtaeliitti ei ole ainoa, joka on puhunut arvojen ja yhteisen arvopohjan merkityksestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti torstaina 6.7.2017 Puolassa puheen, jossa hän korosti läntisten arvojen ja niiden puolustamisen tärkeyttä.

Linjapuhe jota valtaeliitti ei olisi halunnut kuulla

Yhdysvalloissa puhetta on merkittävyydessään verrattu muun muassa presidentti Reaganin puheeseen, jossa tämä kehotti Gorbatsovia purkamaan Berliinin muurin. – Arvio lienee liioitteleva. Aika näyttää. Reaganin puheita ei Suomessa silloin arvostettu. Sama taitaa toistua Trumpin puheen kohdalla.

The Wall Street Journal kutsui pääkirjoituksessaan sitä "määritteleväksi puheeksi" (defining speech) sekä "määrätietoiseksi ja vakuuttavaksi länsimaisen kulttuurin (tradition) puolustukseksi". Jopa Trumpin jyrkimpiin vastustajiin luettava uutiskanava CNN joutui myöntämään, että puhe oli ”hyvin muotoiltu ja hyvin esitetty" (well-crafted and well-delivered), "vakuuttava” (eloquent) ja presidentin parhaita.

Suomessa puheen viestiä on vääristelty ja merkitystä vähätelty. Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhasen (kesk.) mukaan puhe oli suunnattu ”selkeästi puolalaisille”. Hänen mielestään ei pidä liikaa katsoa sitä Euroopalle suunnattuna puheena.

Syy merkityksen vähättelyyn liittynee siihen, että Puheessa ei oikein käsitelty Euroopan unionia juurikaan. Aamulehden mukaan Kepun presidenttiehdokas olisi näet halunnut Trumpin korostavan, että heille on tärkeää, että on olemassa toimintakykyinen ja vahva Euroopan unioni. Toiveen esittäneeltä ulkoasiainvaliokunnan vetäjältä lienee jääneet aika monet kotiläksyt Yhdysvaltain presidentin osalta tekemättä.

Ei liene yllätys, että vielä penseämmin puheeseen suhtautui entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.). Hän ei pitänyt puhetta poliittisesti niin merkittävänä, että sen pohjalta kannattaisi tehdä laajoja johtopäätöksiä. Vähättelevä suhtautuminen kohdistui presidenttiin henkilönä.

– Tämä on tällaista sekavaa, osittain avustajien valmistelemaa tekstiä, jossa hehkutetaan Puola-suhdetta ilman mitään erityistä konkreettista sisältöä. Sitten on aina välillä tätä Trumpin tajunnanvirtaa, totesi entinen ulkoministeri vähemmän diplomaattisesti Lännen Median mukaan.

Arviossaan, jonka mukaan puheessa oli ”sodanjulistusuhoa”, pasifistipoliitikko oli oikeilla jäljillä. ”Sodan” luonnetta hän ei kuitenkaan näytä käsittävän. Mistään sodan aloittamisesta eli sodanjulistuksesta puheessa ei myöskään ollut kysymys.

NATO ja Venäjän arvostelu eivät pääsisältöä

Trump ei puheessaan ainoastaan toistanut niitä ulkopoliittisia suuntaviivoja, joiden ymmärtäminen tuntuu edelleen olevan joillekin vaikeaa. Hän myös määritteli maailmanpoliittisen agendan ja sen kulttuurisen ja strategisen viitekehyksen, mihin hän Yhdysvallat ja Euroopan siinä sijoittaa. Yhtymäkohdat huntingtonilaiseen kulttuurien väliseen kamppailuun (clash of civilizations) ovat ilmeiset.

Suomessa huomio on kiinnitetty lähinnä siihen, että Trump toisti sitoutumisen NATO:n yhteiseen puolustukseen ja kritisoi Venäjää. Valikoivuus johtunee valtamedian levittämistä valeuutisista, joiden mukaan Trumpin pitäisi olla Kremlin agentti ja presidentti Putinin ”sätkynukke”. 

Trump arvosteli kovasanaisesti Venäjän toimia, jotka lisäävät epävakautta Ukrainassa, ja sen tukea vihamielisille hallituksille etenkin Syyriassa ja Iranissa. Viittaus Ukrainaan sai yleisön osoittamaan suosiotaan. Suorasukaiseen tyyliinsä Trump kehotti Venäjää liittymään vastuullisten kansakuntien joukkoon taistelemaan yhteisiä vihollisia vastaan ja puolustamaan sivistystä.

Kehotettuaan Venäjää muuttamaan toimintaansa Trump varoitti vaarasta, jonka voi halutessaan nähdä viestinä Euroopan unionille. Viestejä oli epäilemättä muitakin, jos suostuu niitä ymmärtämään.

– …molemmin puolin Atlanttia kansalaisemme kohtaavat toisenkin vaaran, joka kuitenkin on lujasti valvonnassamme. Tämä vaara on joillekin näkymätön, mutta puolalaisille tuttu: hallintobyrokratian jatkuva kyttääjä (steady creep), joka kuihduttaa ihmisten elinvoiman ja hyvinvoinnin.

35-minuuttisessa puheessaan Trump ylisti Puolan saavutuksia natsismin ja kommunismin vastaisessa taistelussa, vakuutti Yhdysvaltain tukea ja kiitti Puolaa siitä, että se on yhtenä harvoista NATO-maista täysimääräisesti maksanut oman rahoitusosuutensa.

– Puola on yhtenä sitoutuneimmista NATO-jäsenistä ansainnut paikkansa Euroopan johtavana kansakuntana, joka on vahva, eheä ja vapaa. Vahva Puola on siunaus Euroopan kansoille ja he tietävät sen. Vahva Eurooppa on siunaus Lännelle ja koko maailmalle.

Niille, jotka ovat kritisoineet Trumpin hallinnon kovia kannanottoja kustannustaakan jakamiseksi reilummin (fair share), presidentti muistutti, että Yhdysvallat on osoittanut, ei vain sanoissa, vaan myös toiminnassa, sitoutuneensa 5. artiklan keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen.

– Niin kauan kuin tunnemme historiamme, tiedämme miten rakentaa tulevaisuutta. Amerikkalaiset tietävät, että vapaiden, suvereenien ja itsenäisten kansakuntien vahva liittoutuma on vapautemme ja etujemme paras puolustus, Trump tiivisti näkemyksensä NATO:sta – ja ehkä vähän muustakin.

Nämä asiat eivät suinkaan olleet puheen pääsisältö vaikka valtamediasta sen kuvan saattoi saada. Puheen merkityksen ja Yhdysvaltain presidentin vähättely johtuvat yksinkertaisesti puheen poliittisesta sisällöstä. Se ei miellytä vääristyneen suvaitsevaisuusideologian omaksunutta valtaeliittiä ja siihen samastuvaa valtamediaa.

”Onko Lännellä tahto selviytyä?”

Presidentin puhe sai filosofisen käänteen, kun hän arvioi rauhaa ja vakautta uhkaavia vaaroja, jotka eivät kohtaa vain Yhdysvaltoja ja Puolaa, vaan monia muitakin maita ympäri maailmaa.

Trump julisti, että meidän on Lännessä ensiarvoisen tärkeää puolustaa arvojamme, suojella rajojamme, varjella vahvoja perheitä ja turvata läntinen sivistys (civilization). Hän varoitti siitä, ettei läntistä kulttuuria voi puolustaa vain rahalla ja aseilla. Trump korosti puolustustahdon merkitystä: puolustaminen edellyttää tahtoa säilyttää ne arvot, jotka yhdistävät länsimaita.

– Meidän aikamme perustava kysymys on se: onko Lännellä tahto selviytyä? Onko meillä luottamus arvoihimme puolustaaksemme niitä hinnalla millä hyvänsä? Onko meillä tarpeeksi kunnioitusta kansalaisiamme kohtaan suojellaksemme rajojamme? Onko meillä halu ja rohkeus suojella sivistystämme niiltä, jotka haluavat horjuttaa sitä ja tuhota sen?, Trump kysyi.

Hän viittasi läntisen sivistyksen ydinasiana perheeseen ja arvoihin, joihin juurrutaan kodeissa.

– Meillä voi olla suurimmat kansantaloudet ja tappavimmat aseet maailmassa, mutta ellei meillä ole vahvoja perheitä ja vahvoja arvoja, olemme heikkoja emmekä selviä, Trump varoitti.

Presidentti korosti sitä, että läntiset arvot perustuvat uskontoon – uskontoon, jonka juuret ovat juutalaiskristillisessä kulttuurissa – ja muistutti tukahduttamisyritysten epäonnistumisesta.

– Kun seison tänään tämän hämmästyttävän väen, tämän uskollinen kansan edessä, voimme edelleen kuulla äänet, jotka kaikuvat läpi historian. Heidän viestinsä on yhtä totta tänään kuin koskaan. Puolan kansa, ihmiset Amerikassa ja Euroopassa huutavat yhä: "Haluamme Jumalan."

Jumala kuuluu ”poliittisesti epäkorrekteihin” asioihin, joista maallistunut valtaeliitti etenkin Euroopassa haluaisi visusti vaiettavan – varsinkin, jos se liitetään kristilliseen viitekehykseen. Trump ei kuitenkaan arkaile puhua suoraan.

Läntisten arvojen puolustamisen välttämättömyys

Trump puolusti läntisiä arvoja ja kulttuurin, uskon ja perinteiden siteitä, jotka tekevät meistä sen keitä olemme sekä varotti voimista, jotka uhkaavat heikentää niitä.

Amerikkalaiset, puolalaiset ​​ja Euroopan kansat arvostavat yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta (sovereignty). Meidän on toimittava yhdessä kohdatessamme voimia, jotka uhkaavat ajan myötä heikentää näitä arvoja ja poistaa kulttuurin, uskon ja perinteiden siteet, jotka tekevät meistä sen keitä olemme. Näin on tehtävä riippumatta siitä, tulevatko ne [voimat] sisä- tai ulkopuolelta, Etelästä tai Idästä. Ellei niihin puututa, nämä voimat heikentävät rohkeuttamme, uuvuttavat henkemme ja veltostuttavat tahtomme puolustaa itseämme ja yhteiskuntaamme, Trump varoitti ja jatkoi länsimaisen identiteetin merkityksestä.

– Ja ellemme unohda, keitä olemme, emme voi sortua. Amerikkalaiset eivät koskaan unohda. Euroopan kansat eivät koskaan unohda. Olemme nopein ja mahtavin yhteisö. Mikään ei vedä vertoja kansakuntiemme yhteisölle. Maailma ei koskaan ole tuntenut mitään tällaista kuin kansakuntiemme yhteisö on, Trump ylisti länsimaita.

Yhdysvaltain presidentti ei viitannut epämääräisesti ”yhteiseen arvopohjaan” tai ”ihmisarvon jakamattomuuteen” vaan määritteli arvot, joihin länsimaisen kulttuurin menestys perustuu.

– Arvostamme laillisuutta (rule of law) ja suojelemme sanan- ja ilmaisun vapautta. Voimaannutamme naiset yhteiskuntamme ja menestyksemme tukipilareiksi. Asetamme uskon ja perheen, emme Valtiota ja byrokratiaa, elämämme keskukseksi. … Ja ennen kaikkea, arvostamme jokaisen ihmiselämän arvokkuutta, puolustamme jokaisen oikeuksia ja jaamme jokaisen sielun toiveen elää vapaudessa.

Trump korosti myös kansanvallan tärkeyttä länsimaita yhdistävänä tekijänä.

– Tällä mahtavalla kansakuntien yhteisöllä on jotain muutakin yhteistä: Se on kansa, eivätkä vallanpitäjät, joka niistä jokaisessa on aina muodostanut perustan vapaudelle ja kulmakiven puolustukselle, muistutti Trump demokratian merkityksestä.

Hänen mukaansa koko läntisen kulttuurin olemassaolo riippuu sen arvojen säilyttämisestä.

– Nämä ovat korvaamattomia siteitä, jotka solmivat meidät yhteen kansakuntina, liittolaisina ja sivilisaationa … sitä mitä olemme esivanhemmiltamme perineet, meillä ei ole koskaan aiemmin ollut tässä määrin. Ja ellemme onnistu sitä säilyttämään, ei sitä enää koskaan eikä ikinä ole. Joten meillä ei ole varaa epäonnistua.

Länttä ja sen arvoja uhkaa radikaali islam

Fasismi ja kommunismi ovat hävinneet, mutta Trumpin mukaan tänään turvallisuuteemme ja elämäntapaamme Lännessä kohdistuu uusia uhkia. Presidentti on toistuvasti sanonut, että Yhdysvalloilla on oikeus ottaa maahanmuuttajia, jotka "haluavat rakastaa maatamme". Radikaalin islamin uhka korostaa tarvetta toivottaa tervetulleeksi uudet kansalaiset, jotka jakavat arvomme ja rakastavat kansaamme, mutta sulkemaan rajat kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä.

Tämä maanosa [Eurooppa] ei enää kohtaa kommunismin haamua. … Kohtaamme toisen alistavan ideologian – sellaisen, joka pyrkii viemään terrorismia ja ekstrimismiä ympäri maailmaa. Amerikka ja Eurooppa ovat kärsineet yhden terroristi-iskun toisensa jälkeen. Aiomme saada sen loppumaan!

Edes ne, jotka suvaitsevaisuusideologiansa takia toivovat voivansa olla välittämättä tästä uhkasta, eivät enää voi niin tehdä. Trump muistutti Saudi-Arabiassa pitämästään puheesta, jossa hän pyysi yli 50 muslimimaan johtajaa yhdistymään ajaakseen ulos islamilaisen terrorismin ja ekstrimismin, joka uhkaa koko ihmiskuntaa.

– Meidän on yhtenäisesti vastustettava yhteisiä vihollisia ajaaksemme heidät pois alueelta, poistaaksemme heidän rahoituksensa, heidän verkostonsa ja kaiken ideologisen tuen mitä heillä saattaa olla.

Trump totesi, että näiden vihollisten takia on oltava varovaisia keitä keskuuteemme päästämme.

Vaikka toivotamme aina tervetulleiksi uudet kansalaiset, joilla on samat arvot ja jotka rakastavat kansaamme, rajamme ovat aina suljettuja kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä. Taistelemme ankarasti radikaalia islamilaista terrorismia vastaan ja me voittamme. Emme voi hyväksyä niitä, jotka torjuvat arvomme ja käyttävät vihaa oikeuttaakseen viattomiin kohdistuvan väkivallan, Trump vakuutti.

Presidentti muistutti siitä, että läntisen kulttuurin pelastamisesta on maksettu kallis hinta ja jokaisen sukupolven on tehtävä osansa sen säilymiseksi. Taistelua käydään mielissämme.

– Nuo sankarit [Varsovan kansannousun] muistuttavat meitä siitä, että Länsi on pelastettu patrioottien verellä; että jokaisen sukupolven täytyy nousta ja tehdä osansa sen pelastamiseksi ja että jokainen askel maata ja jokainen viimeinen tuumakin sivilisaatiota on puolustamisen arvoinen aina kuolemaan asti. Oma taistelumme Lännen puolesta ei ala taistelukentällä – se alkaa mielissämme, tahdossamme ja sielussamme, Trump korosti.

Läntisen maailman johtajuus

Spenglermäisestä kohtalonuskosta tai pessimismistä Trumpia tuskin voi syyttää. Yhdysvaltain presidenttinä hän pyrki luomaan uskoa läntisen valtakulttuurin menestyksen jatkumiseen.

– Niin kuin ei Puolaa voitu nujertaa, julistan tänään maailman kuullen, että Länsi ei koskaan, eikä ikinä nujerru. Arvomme säilyvät. Ihmisemme menestyvät. Ja sivistyksemme voittaa.

Kellekään ei pitäisi olla epäselvää, ettei puhe ollut tarkoitettu vain puolalaisille vaan vähintään yhtä paljon muullekin Euroopalle. Yhdysvaltain presidentti halusi esiintyä siinä ”vapaan maailman johtajana” mikä kenties ärsyttää EU-eliittiä. Hänellä on siihen kuitenkin täysi oikeus, ellei jopa velvollisuus.

Ei olisi ensimmäinen eikä toinen kerta kun eurooppalaiset ovat saaneet maanosansa asiat sekaisen tavalla, joka uhkaa läntistä sivistystä. Ilman amerikkalaisten apua tuskin olisi selvitty.

Puheessaan Trump sanoi sen, minkä suurin osa Euroopan kansoista on todennäköisesti huomannut: olemme sodassa, joka murentaa länsimaisen yhteiskunnan perusteita. Mutta soittaako hän hälytyskelloja Lännelle liian myöhään?

Trumpiin verrattuna useimmat EU-johtajat ovat kuin sinisilmäisiä chamberlaineja, jotka uskottelevat itselleen ja muille, että pahuus voidaan kesyttää heidän suvaitsevaisuuspolitiikallaan. Niin kuin brittipääministeri toisen maailmansodan aattona uhrasi natseille alueita ja viattomia ihmisiä (näiltä kysymättä), EU-johtajat uhraavat alueita ja ihmisiä ideologialle, jonka tuhovoima on vielä hirveämpi.

Yhdysvaltain presidentti osoitti johtajuutta, johon keskeisten EU-maiden johtajat näyttävät olevan täysin kykenemättömiä.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja:

"Erkki Tuomioja Trumpin puheesta: avustajien kynä näkyy, terrorismikannassa "sodanjulistusuhoa"." Markku Uhari. Lännen Media 6.7.2017.

"Matti Vanhanen ihmetteli Trumpin puhetta: "Puheessa ei käsitelty Euroopan unionia juurikaan"." Markku Uhari. Aamulehti 06.07.2017.

"Sipilä: Hallitusyhteistyö Halla-ahon kanssa kaatui arvojen eroihin ja johtamistapaan" Kauppalehti 12.6.2017.

"Trump gave a good speech. What's next?" By Julian Zelizer Political Analyst. CNN July 6, 2017.

"Trump’s Defining Speech: In Poland, he asks the West to defend its values of faith and freedom." The Wall Street Journal July 6, 2017 7:00 p.m.

"Trump speech in Poland -- Reagan is nodding". By Robert Charles. Fox News Published July 06, 2017.

"Trump's speech in Warsaw (full transcript, video)." CNN. Updated 1348 GMT (2148 HKT) July 6, 2017.

Samasta aihepiiristä:

"Kulttuurien yhteentörmäys manchesterilaiseen tapaan" US Puheenvuoro 25.5.2017.

"Muhammedin profetia järkyttää Tanskanmaalla: miksi valtamedia vaikenee" US Puheenvuoro 13.5.2017.

"Demokratian nakertajat Helsingin ydinkeskustassa" US Puheenvuoro 12.3.2017.

"Hajoaako EU Trumpin ja Putinin jalkoihin?" US Puheenvuoro 1.3.2017.

"Trumpin paheksunta ja länsimaisen kulttuurin murros" US Puheenvuoro 4.2.2017.

"Länsimaiden perikato lähenee – oletko valmis?" US Puheenvuoro 3.2.2017.

"Demokratian oppitunti amerikkalaiseen tapaan" US Puheenvuoro 10.11.2016.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Olipa mainio kuvaus Trumpin puheesta ja länsimaiden asenteesta. Siinä todella puhutaan arvoista, ja suurin osa on mielestäni hyväksyttävää.

Hänellä on pimeä puolensa, joka on vaarallinen.
Täällä show-painisivustonsa: http://www.wwe.com/videos/playlists/donald-trump-g... Käsittämätöntä kohellusta.
http://www.wwe.com/videos/donald-trump-drops-money...

Näistä kahdesta puolesta syntyy populismin menestystarina, millä pääsi USA:n presidentiksi. Suomalaisille se on mahdoton ymmärtää.

Suomi on täynnä heikkoja johtajia, heikkoja presidenttejä ja ministereitä, joten vertaus Chamberlainiin on ajankohtainen.

Petteri Hiienkoski

#1. Suomessa ollut vaikea muodostaa oikeaa tai edes jotenkin tasapainoista kuvaa Trumpista. Se on suodattunut valtamedian välityksellä hyvin kielteiseksi.

Tunnustan olleeni tämän yksipuolisen mielikuvan uhri. Vaikka kuvittelin elokuva-alan opettajana muka tunnistavani yksipuolisen mielipiteenmuokkauksen.

Trump on kiinnostava persoona ja vetoaa erityisesti amerikkalaisiin. Eilen esitettiin National Geographic -kanavalla haastatteludokumentti, jossa Trumpin vihamiehet ja ei-vihamiehet kertoivat kokemuksiaan ja näkemyksiään hänestä.

Vihamiesten kommentit eivät olleet erityisen kiinnostavia, koska niissä ei ollut paljoa uutta vaan lähinnä tukivat kielteistä kuvaa, mikä on ollut valtamediassa hallitseva. Vihamiesten kommentit kertovat myös aika paljon niiden esittäjistä itsestään ja heidän suhtautumisestaan vahvaan persoonaan.

Tosin niistäkin paljastui Trumpista piirteitä, jotka eivät ole yksinomaan kielteisiä. Ei-vihamiesten kommentit taas syventävät kuvaa henkilöstä ja paljastavat lisää syitä hänen kansansuosioonsa.

Suomessa valtamediassa esitetyt pinnalliset selitykset hänen vallinnastaan ovat pääosin olleet propagandistista ja pinnallista roskaa.

Pitäisi tehdä ero presidentin viran ja henkilön välillä. Muiden valtioiden johtajat tekevät karkean emämunauksen elleivät tätä käsitä.

Amerikkalaiset halusivat virkaan Trumpin kaltaisen suorapuheisen ja riippumattoman show-miehen, joka ei ole establismentin kasvattama poliitikko. Hän ei suostu siihen muottiin, johon valtamedia ja valtaeliitti yrittävät häntä pakottaa. Eikä edes yritä sitä. Tämän ymmärtäminen tuntuu olevan monille kovin vaikeaa (ja toisaalta synnyttää mielenkiintoista draamaa).

Käsitykseni mukaan hän haluaa presidenttinä palvella antamiensa lupausten amerikkalaisia. Hän tekee sen omalla tavallaan ja käyttää niitä vahvuuksia, joita hänellä on. Heikkoudet taidamme tuntea, mutta Trump näyttää osaavan kääntää heikkouksiakin hyödykseen, tai virkansa hyödyksi.

Trump on populisti siinä mielessä että hän "haistaa markkinaraon" ja tietää mille on kysyntää ja osaa pakata sen oikein taitavasti sen mitä hänellä on annettaa. Hän ei mielestäni kuitenkaan ainakaan presidenttinä ole sellainen opportunista, millaista kuvaa hänestä on levitetty. Hänellä on moraalisia periaatteita, jotka nähdäkseni herättävät kunnioitusta, oltiinpa hänestä henkilönä mitä mieltä tahnsa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Euroopassa alkaa suurin osa ihmisistä olla meitä uskonnottomia, emmekä me halua osallistua I- ja K-uskojen välisiin tappeluihin. USA:ssa taitaa asia vieläkin olla toisin.

Petteri Hiienkoski

#2. Mielestäni on virhearviointi, jos kuvitellaan, että kysymys olisi "uskonsodasta" johon Trump muka tähtäisi.

Kulttuurien tai sivilisaatioiden välinen "kamppailu", mistä Huntington kirjoitti 30 vuotta sitten, kuvaa paremmin siitä mistä on kysymys. Se taas on tosiasia, jonka toteamista EU-eliitti tuntuu karttavan kuin ruttoa.

Emme kuitenkaan voi kieltää sitä, että länsimainen kulttuuri ja sivistys on perusteiltaan lähtöisin kristillisestä maailmankatsomuksesta ja ihmiskäsityksestä, jonka juuret taas ovat juutalaiskristillisessä moraalissa.

Mielestäni kulttuuri ja historia ovat yksi asia, ja henkilökohtainen suhtautuminen Jumalaan ja uskontoon on toinen asia. Kulttuurimme kuuluu nähdäkseni se, että kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista vakaumusta.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

"Trump ei puheessaan ainoastaan toistanut niitä ulkopoliittisia suuntaviivoja, joiden ymmärtäminen tuntuu edelleen olevan joillekin vaikeaa."
...................

Niitä suuntaviivoja on aika vaikea muiden ymmärtää kun Trump ei itsekään ymmärrä mitä suustaan päästää. En ole havainnut hänen puheissaan johdonmukaisuutta.

Petteri Hiienkoski

#3. Olen eri mieltä. Mutta jos on valtamedian pinnallisen, triviaaliteetteihin tarttuvan, poliittisesti asenteellisen ja yksipuolisen uutisoinnin varassa, on varsin ymmärrettävää, että Yhdysvaltain presidentistä saa sellaisen kuvan, ettei asioissa näytä olevan mitään järkeä tai johdonmukaisuutta. Se kuva on mielestäni kuitenkin väärä.

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

#3. Jos tuo mitä Petteri kirjoitti, ei ole johdonmukaisuutta niin ei mikään: siis länsimaiden periaatteista kautta aikojen.

Toinen asia on sitten, ovatko Suomen ministerit johdonmukaisia. Katselkaa kriittisellä silmällä Suomen hankkeita. Valinnanvapaus ja maakuntauudistusko olisivat johdonmukaisuutta? Ne ovat johdonmukaisuutta vain yhdelle puolueelle kerrallaan.

Suomi on epäjohdonmukainen maa. Se on hukannut tieteen ja tulevaisuuskuvan ja edistyksen. Eurooppa on samassa tilassa, painitermein EU on sillassa.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Suurin osa länsimaiden ihmisistä näkee Trumpin suurimpana uhkana läntisille arvoille.Että sellainen puolustaja.

Petteri Hiienkoski

#5. Valtaeliitti ja siihen samastuva valtamedia levittävät käsitystä jonka mukaan Trump olisi jonkinlainen uhka. Mutta uhka hän taitaa kuitenkin olla lähinnä heidän valta-asemalleen. Esimerkiksi Trumpin ajama maahantulokielto muslimimasta tuleville nauttii monissa Euroopan maissakin kansan enemmistön tukea.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #12
Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #12

Kutsutko läntisten arvojen vastustamista niiden puolustamiseksi, jos jossakin jonakin päivänä enemmistö sattuu niitä vastustamaan?

Lissabonin sopimuksesta:

"Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.”

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren Vastaus kommenttiin #12

PEW mittaa luottamusta USAn presidentteihin eri maissa,myös Puolassa.

www.pewglobal.org

Ilkka Luoma

Kuinka aggressiivisesti lännenmies puolustaa kulttuuriaan?

(Pallollamme on meneillään useita konflikteja, napaisuuksien vaihtoa, leirien etsintää ja kulttuurien kuin uskontojenkin puolustamista ja hyökkäämistä ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustel...d.php?t=919214 - [4088] – miten selviämme läntisenä kulttuurina ja elämäntapana?) EXTRA

Media painaa nyt täysillä meillä Suomessa lännen ja idän vastakkainasettelua. Vastakkain panemista painaa myös eduskunnan riippumaton ulkopolitiikan tutkimuslaitos UPI-FIIA 1]. Hallituksen pääministerikin avoimesti heittää peliin omia mielipiteitään – vaikka sai pätkäkomennuksen perintönä, ei kansan valintana. Edeltäjähän pakeni Brysseliin 2], kun todellisuus on paiskautumassa kansalaistemme kasvoille.

Nato-kallupissakin painotus on selvästi vähemmistön leirissä – lööpit kirkuvat, että natokannatus on noussut huikeat yhdeksän prosenttiyksikköä – aina 26 prosenttiin saakka. Samalla sivulauseeksi jää natovastustus, joka on toistuvasti, useiden vuosien ajan noin 60 prosentin luokkaa.

Läntinen maailma aloitti oman laajentumisensa löytöretkistä, joita pian seurasivat ristin ja miekan laivat – vieden uskontoa, osin väkisin ja tuoden kultaa ja hopeaa kuninkaiden loputtomien velkojen tilkkeiksi. Me siis veimme paljolti myös aggressiivisesti omaa kulttuuriamme ja tapojamme maihin, joiden kulttuurit olivat osin jopa vanhempia ja yhtenäisempiä kuin meidän.

Lännenmiehen kolonialismi synnytti osaltansa nykyiset kehitysmaat 3]

… ja kehitysmaastatuksista nousseet kehittyvät maat, jotka nyt ”bricseinä” 4] ottavat osaansa maapallon yhteisistä varannoista, jotka ovatkin olleet eurooppalaisen länsirodun kulutusjuhlan pääroolissa – siis halpaa energiaa ja raaka-ainetta omaan jatkojalostukseen, joka taas loi meille nykyisen vaurauden.(Pallollamme on meneillään useita konflikteja, napaisuuksien vaihtoa, leirien etsintää ja kulttuurien kuin uskontojenkin puolustamista ja hyökkäämistä ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustel...d.php?t=919214 - [4088] – miten selviämme läntisenä kulttuurina ja elämäntapana?) EXTRA

Media painaa nyt täysillä meillä Suomessa lännen ja idän vastakkainasettelua. Vastakkain panemista painaa myös eduskunnan riippumaton ulkopolitiikan tutkimuslaitos UPI-FIIA 1]. Hallituksen pääministerikin avoimesti heittää peliin omia mielipiteitään – vaikka sai pätkäkomennuksen perintönä, ei kansan valintana. Edeltäjähän pakeni Brysseliin 2], kun todellisuus on paiskautumassa kansalaistemme kasvoille.

Nato-kallupissakin painotus on selvästi vähemmistön leirissä – lööpit kirkuvat, että natokannatus on noussut huikeat yhdeksän prosenttiyksikköä – aina 26 prosenttiin saakka. Samalla sivulauseeksi jää natovastustus, joka on toistuvasti, useiden vuosien ajan noin 60 prosentin luokkaa.

Läntinen maailma aloitti oman laajentumisensa löytöretkistä, joita pian seurasivat ristin ja miekan laivat – vieden uskontoa, osin väkisin ja tuoden kultaa ja hopeaa kuninkaiden loputtomien velkojen tilkkeiksi. Me siis veimme paljolti myös aggressiivisesti omaa kulttuuriamme ja tapojamme maihin, joiden kulttuurit olivat osin jopa vanhempia ja yhtenäisempiä kuin meidän.

Lännenmiehen kolonialismi synnytti osaltansa nykyiset kehitysmaat 3]

… ja kehitysmaastatuksista nousseet kehittyvät maat, jotka nyt ”bricseinä” 4] ottavat osaansa maapallon yhteisistä varannoista, jotka ovatkin olleet eurooppalaisen länsirodun kulutusjuhlan pääroolissa – siis halpaa energiaa ja raaka-ainetta omaan jatkojalostukseen, joka taas loi meille nykyisen vaurauden.

Jatkuu linkin ~ http://www.hollilla.com/threader.php?thread=2942650 - alta.
.

Petteri Hiienkoski

#6. Ainahan on joku kulttuuri joka hallitsee? Kun länsimaista valtakulttuuria tarkastellaan lähemmin huomataan, että siinä on sekä hyviä että huonoja tendenssejä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ihan ensimmäiseksi Trumpin puhetta on arvioitava sen kautta missä ja kenelle hän puhui: Puolassa puolalaisille. Miten siis pitää puhua jos aikoo saada Puolassa puolalaisten johtajien suosion ja tuen omalle asialleen?

Tuossa asiayhteydessä on nähtävä myös Trumpin lähes hollywoodilainen suhteutuminen historiaan.

Entä miten tulee ymmärtää CNN:n ja muun USA-laisen MSM:n arviot? Nehän ovat sitoutuneet hyvinkin tiukasti USA:n maailmanlaajuisiin ylivaltapyrkimyksiin ja kansallisten etujen puolustamiseen. Silloin jopa Trumpin sopiville puheille tuleva arvostus saa viitekehyksensä.

Tuossa kontekstissa ja diskurssissa ei ole lainkaan omituista, ettei nykyisen EU:n valtarakenteisiin ja -prosesseihin sitoutuneet katso hyvällä Puolan nostamista johtavaksi EU-maaksi. Se asettuu samaan linjaan kuin Bushin puheet Uudesta Euroopasta kun hän tarkoitti itäisen Keski-Euroopan entisten varsovanliittolaisten maiden USA-mielisä hallituksia.

Erilaiset arvot ja niiden lataukset ovat keinoja ja koristuksia valta- ja etupyyteiden peittona. Sen osoittaa jo samaisen arvoyhteisöjen toimet siviilejä vastaan Syyriassa, Libyassa, Jemenissä e.t.c.

Petteri Hiienkoski

#7. Puheen pitopaikka pikemminkin valikoitui niistä syistä, mitkä Trump oikeastaan tuo esiin.

Vähemmän kielteisiin CNN-arvioihin epäilemättä vaikuttavat "amerikkalaisimperialistiset" syyt.

USA tietenkin palkitsee uskollisia liittolaisiaan, jotka taas tarvitsevat sen tukea. Win-Win.

Sehän on selvää, että poliitikoilla on taipumus hyväksikäyttää arvoja valta- ja etupyyteiden verhoja. Emme taida kuitenkaan voida sillä perusteella kieltää sitä, että arvoilla ja arvostuksilla on myös reaalista merkitystä ihmisten elämään.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Toki, olen samaa mieltä, että arvoilla on vaikutusta ihmisten valintoihin reaalimaailmassa, ihan siinä missä tunteillakin. Ja niin on ehkä hyvä ollakin. Tavallisten ihmisten tavallisen elämän ratkaisuilla on kuitenkin hyvin vähän tekemistä korkean maailmanpolitiikan pragmatismin ja opportunismin kanssa et vice versa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

On kai Trumpinkin avustajissa edes joku täysjärkinen ja kirjoitustaitoinen. Puolan jälkeen "presidentti" kuitenkin osoitti taas keveytensä Merkeliin ja Macroniin verrattuna, nuoleskelemalla Putinin saappaita ja sanomalla suoraan, että Yhdysvallat rupeaa avustamaan Venäjää kybersodankäynnissä.

Herra Tillersonkin tyytyy enää uhoamaan, että Venäjä-pakotteiden poisto edellyttää Minskin sopimuksen toteuttamista Itä-Ukrainassa. Oliko joskus jokin Krimin miehitys? Rakennetaankohan sinne Trumpin hotelli?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Onko siis russofobisen älämölön määrä jokin mitta arvioida valtiomiestaitoja?

Toki minustakin jopa Merkel ja etenkin Macron ovat olleet Trumpia johdonmukaisempia puheissaan. Tosin Merkeliltäkin löytyy lipsahduksia, m.m. diagnoosi Putin mielenterveydestä, ja Macron ei ole vielä ehtinyt.

Eihän kumpikaan, Putin eikä Trump tunnusta minkäänlaisesta avusta mihinkään suuntaan tai mistään laitoksista sovitun vaan asiasta vain keskustellun. Skuuppihakuinen lehdistö vain pyrki isoihin otsikoihin.

Krimiä ei ole vieläkään miehitetty vaan se on sen omasta anomuksestaan liitetty Venäjään ilman erityistä miehityshallintoa ja kaikkine niine oikeuksineen ja velvollisuuksineen jotka Venäjän kaikille alueille sen aluehierarkiassa ja kansalaisille kuuluu. Eikä kukaan ole pystynyt osoittamaan, etteikö sen asukkaiden ylivertainen enemmistö olisi tyytyväinen ratkaisuun.

Oikeasti olisi jo toivottavaa, että suurvaltojen suhteissakin pääsisivät keskustelemaan joskus ihan oikeista asioista ja hakemaan niihin oikeita ratkaisuja (taisi taas mennä yltiöoptimismin puolelle).

Ilkka Luoma

Krimin tulevaisuuden päättivät krimiläiset itse ja Venäjä esti Maidanin verimellakoiden kaltaiset tragediat - kuten myös Odessan murhapoltot eivät toteutuneet järjestyksen Krimillä.

Toimituksen poiminnat