Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

"Sulkee piiriinsä koko maailman" – luterilainen tunnustus avioliitosta

 • Aatami ja Eeva (Lucas Cranach Vanh, 1526, The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery London.)
  Aatami ja Eeva (Lucas Cranach Vanh, 1526, The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery London.)
 • Johannes Kastajan pää Lucas Cranach vanhemman maalauksessa "Herodeksen juhlat" (1533).
  Johannes Kastajan pää Lucas Cranach vanhemman maalauksessa "Herodeksen juhlat" (1533).
 • Kristusta maallinen esivalta kunnioitti orjantappurakruunulla ennen hänen ristiinnaulitsemistaan (Lucas Cranach vanh, 1520-25).
  Kristusta maallinen esivalta kunnioitti orjantappurakruunulla ennen hänen ristiinnaulitsemistaan (Lucas Cranach vanh, 1520-25).
 • Lutherin kerrotaan naulanneen kirkon vääriä oppeja vastustavat teesinsä Wittembergin linnankirkon oveen 31.10.1517.
  Lutherin kerrotaan naulanneen kirkon vääriä oppeja vastustavat teesinsä Wittembergin linnankirkon oveen 31.10.1517.
 • Paavi uhkasi kesäkuussa 1520 lähettämällään pannabullalla Lutheria kirkonkirouksella ellei hän peruuta syytöksiään.
  Paavi uhkasi kesäkuussa 1520 lähettämällään pannabullalla Lutheria kirkonkirouksella ellei hän peruuta syytöksiään.
 • Wormsin valtiopäivillä tammikuussa 1521 Luther puolusti väitteitään. Hänet tuomittiin kirkonkiroukseen ja valtakunnankiroukseen.
  Wormsin valtiopäivillä tammikuussa 1521 Luther puolusti väitteitään. Hänet tuomittiin kirkonkiroukseen ja valtakunnankiroukseen.
 • "Tässä seison!" Uskonpuhdistus perustui Pyhän Raamatun opetusten palauttamiseen. (Kuva: Luther-patsas Wormsissa.)
  "Tässä seison!" Uskonpuhdistus perustui Pyhän Raamatun opetusten palauttamiseen. (Kuva: Luther-patsas Wormsissa.)
 • Uskonpuhdistuksen oppiperusteet on koottu Luterilaisiin tunnustuskirjoihin eli Yksimielisyyden kirjaan (Liber Concordiae, 1580).
  Uskonpuhdistuksen oppiperusteet on koottu Luterilaisiin tunnustuskirjoihin eli Yksimielisyyden kirjaan (Liber Concordiae, 1580).
 • Vastauskonpuhdistajat tuomitsivat uskonpuhdistuksen opetuksia Trenton kirkolliskokouksessa vuonna 1545.
  Vastauskonpuhdistajat tuomitsivat uskonpuhdistuksen opetuksia Trenton kirkolliskokouksessa vuonna 1545.
 • Queer-liike on soluttautunut myös kirkon ulkonaiseen yhteyteen ja yrittää kumota Raamatun opetuksia seksuaalimoraalista.
  Queer-liike on soluttautunut myös kirkon ulkonaiseen yhteyteen ja yrittää kumota Raamatun opetuksia seksuaalimoraalista.
 • Kristus Vapahtaja ja Martti Luther Weimarin kirkon alttaritaulussa (Lucas Cranach vanh, 1552).
  Kristus Vapahtaja ja Martti Luther Weimarin kirkon alttaritaulussa (Lucas Cranach vanh, 1552).

Sitä, mitä uskonpuhdistajat opettavat avioliitosta ja seksuaalietiikasta, pidetään nykyisin ”poliittisesti epäkorrektina” – sopimattomana. Siitä haluttaisiin vaieta. Erityisen kiusallista se tuntuu olevan kirkolliselle valtaeliitille.

Opetus perustuu Raamattuun: Jumalan sana ei kuvia kumartele. Onnettomat piispat, pipit ja papit uskottelevat kai voivansa päästä siitä eroon kirkolliskokouspäätöksillä. Luterilainen tunnustus kuitenkin sulkee tykkänään pois tällaiset typerät harhaluulot: älköön kenenkään arvovalta ohittako Jumalan sanan arvovaltaa (TP 11, s. 286):

 • ...yksin Jumalan sana on kaiken opin ohje ja sääntö ja on sellaisena säilytettävä: yhdenkään ihmisen kirjoituksia ei saa pitää sen vertaisina, vaan kaikki on alistettava Jumalan sanalle alamaisiksi. (FC-SD: Opin summa: 9, s. 462.)

Turmeltunut ihmisluonto ja muuttumaton moraalilaki

Turha kuvitella, että ihmisluonto olisi 500 vuodessa muuttunut moraalisesti paremmaksi. Ei se ole kehittynyt edes tuhansissa vuosissa, kuten kertomukset vedenpaisumuksesta (1. Moos. 6:11s) ja Sodoman hävityksestä (1. Moos. 18:20s) osoittavat.

Olemme tosin Pohjolan perukoilla saaneet uskonpuhdistuksen hedelmänä nauttia vuosisatojen ajan kasvavaa aineellista hyvinvointia. Uskonpuhdistajien kirjoitukset kuitenkin osoittavat, ettei avioliiton asema ollut tuolloin vahva. Samat seksuaalielämän synnit hallitsivat kuin nykyään – jopa ulkonaisen kirkon piirissä.

Uskonpuhdistajien opetus oli vähintään yhtä radikaalia ja poliittisesti sopimatonta silloin kuin se on nykyään. Miksi Marttia Lutheria (1482–1546) muuten olisi ”kunnioitettu” kirkonkirouksella ja valtakunnankunnankirouksella.

Luonnollinen moraalilaki on pysynyt alusta asti. Kymmenen käskyä, jotka olemme saaneet Israelin kansalta, ovat muistuttaneet samasta asiasta niin kauan kuin kirjoitettua historiaa tunnetaan. Sama moraalilaki on myös Uudessa Testamentissa vahvistettu.

Radikaalia ja poliittisesti sopimatonta oli sen takia sekin, mitä Johannes Kastaja (noin 0–30) ja Vapahtajamme Jeesus Kristus (noin 0–30) itse maanpäällisen vaelluksensa aikana opettivat.  Johannes oli sanonut Herodekselle: “Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa.” (Mark. 6:18). Jeesus sanoi: Sillä joka häpee minua ja minun sanojani tässä huorintekiässä ja syntisessä suvussa, sitä myös pitää Ihmisen Pojan häpeemän, koska [kun] hän tulee Isänsä kunniassa pyhäin enkelien kanssa. (Mark. 8:38 Biblia 1776.)

Johannes menetti päänsä kuningas Herodeksen (noin 20 eKr.–39 jKr.) mestauttamana. Jeesuksen telotti roomalainen esivalta naulitsemalla hänet ristiin silloisen uskonnollisen valtaeliitin ja sen kiihottaman kansanjoukon vaatimuksesta.

”Poliittisesti epäkorrektia” seksuaalietiikkaa

Mitä luterilainen tunnustus sitten opettaa?

 • Nämä sanat on usein toistettava ja painettava mieleen: 1. Kor. 6:9 s.: "Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei aviorikkojat, ei ahneet jne. saa periä Jumalan valtakuntaa", vrt. Gal. 5:21. Ef. 5:5: "Ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa." Room. 8:13: "Jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman." Kol. 3:6: "Niiden tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomia." (FC-SD IV: 32, s. 504.)

Viitatut raamatunkohdat eivät jätä tulkinnanvaraa:

 • Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. (1. Kor. 6:9–10.)
 • Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. (Gal. 5:19–21.)
 • Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne … Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. (Ef. 5:3, 5.)

Sen, mitä tunnustus avioliitosta ja seksuaalietiikasta opettaa, pitäisi olla ohjeellista luterilaiselle kirkolle ja sen työntekijöille. Nämä tuntuvat päinvastoin ”äänekkäästi” vaikenevan siitä, vaikka juuri Raamatun opin opettamista varten kirkko ja julkinen saarnavirka ovat olemassa (Matt. 28:20).

Suvaitsevaistoa ja sen hallitsemaa valtamediaa mielistelläkseen niin sanotut queer-papit ja -papittaret julistavat ja toimivat vastoin selviä Raamatun ja tunnustuskirjojen opetuksia ikään kuin ne olisivat jotenkin vanhentuneet ja ”sidoksissa oman aikansa yhteiskuntaan ja senaikaisiin käsityksiin”. Senkaltaisista luikuriteologeista varoitetaan mainitun raamatunkohdan yhteydessä.

 • Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. …älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. (Ef. 5:6–7, 11.)

Homoutta ei saisi sanoa synniksi, tuskin mitään muutakaan luonnollisen avioyhteyden ulkopuolisen seksin harjoittamista. Pitäisi puhua ”ihmisoikeudesta” oman seksuaalisen identiteetin toteuttamiseen ja leperrellä ”rakkaudesta”, jolla queer-teologiaakin kuvitellaan kai voitavan oikeuttaa. – Epäilemättä sen takia, ettei loukattaisi ketään ja kenties menetettäisi ”maksavia asiakkaita” (kirkollisverotuloja).

Näin he osoittavat jumalansa, jota todellisuudessa palvelevat (Luuk. 16:13). Luikuripiispat ja -papit etsivät hyväksyntää ja kunnianosoituksia muulta valtaeliitiltä (Joh. 5:44) kuten naispuoliset ”kollegansa”. Siinä suhteessa ei sukupuolella näytä olevan väliä.

”Jumalan säätämää järjestystä ei mikään inhimillinen laki voi kumota”

Luther varoittaa, ettei avioliittoa saa halveksia, kuten Jumalan sanalle sokea maailma ja väärät opettajat tekevät. Avioliitto ei ole mikään erityinen vaan yleismaailmallinen elämänmuoto.

 • Olen … aina opettanut, ettei aviosäätyä saa halveksia eikä väheksyä, niin kuin sokea maailmaa ja väärät hengenmiehemme tekevät, vaan että meidän on pidettävä sitä Jumalan sanan mukaisessa arvossa. Silloin se osoittautuu ihanaksi ja pyhäksi, niin ettei sitä pidetä vain muiden säätyjen veroisena, vaan kaikki ne ylittävänä, olipa sitten kysymys keisarista, ruhtinaasta, piispasta tai mistä muusta säädystä tahansa. Sillä säätyjen, sekä hengellisten että maallisten, on nöyrryttävä ja suostuttava aviosäätyyn, niin kuin kohta kuulemme. Sen vuoksi avioliitto ei ole mikään erityinen elämänmuoto, vaan mitä yleisin ja jaloin, ja se sulkee piiriinsä kaikki kristityt, jopa koko maailman. (DK I, VI: 209–210, s. 358.)

Sen pitäisi olla itsestään selvää, ettei queer-aktivistien ajama sukupuolierojen kumoaminen tai sukupuolineutraaliuden korostaminen saa tukea luterilaisesta tunnustuksesta eikä Raamatusta. Onhan sellainen vastoin biologista todellisuutta.

Jumala on luonut miehen ja vaimon erilaisiksi juuri avioliittoa varten (DK I, VI: 207, s. 258) kuten Luther Isossa Katekismuksessa (1529) toteaa. Myös Schmalkaldenin opinkohdissa (1537) hän muistuttaa siitä, että sukupuolten erot ovat Jumalan luomistyötä: ihmisillä ei ole valtaa muuttaa sukupuolta eikä kumota sukupuolten eroavuutta.

 • Yhtä vähän kuin meille tai heille on annettu valtaa muuttaa mies naiseksi tai nainen mieheksi tai tehdä tyhjäksi sukupuolten eroavuutta, yhtä vähän heillä [paavilaisilla] on ollut valtaa erottaa näitä Jumalan luomia toisistaan tai kieltää asumasta yhdessä kunniallisina aviopuolisoina. (AS III: XI: 2, s. 278.)

Tässä ei puhuta anomalioista, epämuodostumista tai muista kehityshäiriöistä, jotka ovat syntiinlankeemuksen seurausta. Poikkeustapauksiin saattaa soveltua se, mitä Vapahtaja sanoo: Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia (Matt. 19:12). Niin myös avioliitto, kuten kirjoituksessani ”Haureuden välttämiseksi” osoitin, perustuu luterilaisen tunnustuksen mukaan Jumalan käskyyn.

 • Ihmisellä ei näet ole ilman Jumalan erityistä lahjaa ja tekoa oikeutta mennä muuttamaan hänen luomistekoaan. Sen tähden ne, jotka eivät ole soveliaita elämään pidättyvyydessä, ovat velvollisia solmimaan avioliiton. Sillä Jumalan käskyä ja Jumalan säätämää järjestystä ei mikään inhimillinen laki tai annettu lupaus voi kumota. (AC XXIII:6–8, s. 63)

Avioliittoon kuuluu rakkaus mutta se ei perustu siihen

Huolimatta siitä, ettei luterilainen tunnustus perusta avioliittoa rakkauden tai kiintymyksen tunteisiin – toisin kuin queer-aktivistit ja Raamatusta harhaantuneet nykyteologit tekevät – se ei kiellä rakkauden merkitystä tai vähättele sitä: päinvastoin.

Olkoonkin, että avioliitot vuosisatojen ajan ilmeisesti olivat usein käytännössä sukujen välisiä taloudellisia sopimuksia, tunnustuksen mukaan avioliittoon kuitenkin kuuluu puolisoiden keskinäinen rakkaus. Niin sanottujen rakkausavioliittojen yleistyminen 1800-luvulla liittynee osaltaan kristinuskon vaikutukseen. Se, mitä rakkaudella nykyään ymmärretään, ei välttämättä kuitenkaan vastaa sitä, mitä Raamattu ja tunnustus opettavat.  

 • …jokaisen on myös rakastettava ja arvostettava aviopuolisoaan, jonka on Jumalalta saanut. Sillä jos on määrä säilyttää avioliitto puhtaana, silloin on miehen ja vaimon yhdessä asuessaan ennen kaikkea säilytettävä keskinäinen rakkaus ja yksimielisyys, niin että he rakastavat toinen toistaan koko sydämestään ja ovat toisilleen täysin uskollisia. Tämä on nimittäin kaikkein tärkein niistä asioista, jotka synnyttävät rakkautta ja halua siveyteen. Jos menetellään niin, puhtaus seuraa itsestään eikä mitään käskyä tarvita. Siksi pyhä Paavali niin ahkerasti kehottaakin aviopuolisoita rakastamaan ja kunnioittamaan toinen toistaan. (DK I, VI: 219–220, s. 359.)

Avioliittokäsityksen vääristyminen ja turmeltuminen

Kirjasessaan Avioliittoon vihkimisestä (1529) Luther opastaa pastoreita siunaamaan aviopuolisoita ja rukoilemaan heidän puolestaan. Siitä voi queer-pappien ja -papittarien olla vaikea vääntää ”siunausta” tai ”rukousta” samaa sukupuolta oleville pareille. Lutherin opas näet perustuu raamatunkohtaan, jossa miehen ja naisen avioyhteys rinnastetaan Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen (Ef. 5:31–32).

 • "Herra Jumala, sinä joka olet luonut miehen ja naisen ja säätänyt, että heidän on solmittava avioliitto, sinä joka siunaat heitä antamalla kohdun hedelmää ja annat avioliiton kuvata rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja kirkon, hänen morsiamensa, välisen rakkauden salaisuutta, me rukoilemme sinua, että pohjattomassa hyvyydessäsi estäisit tämän luomuksesi, säädöksesi ja siunauksesi vääristymästä ja turmeltumasta ja että armossasi varjelisit sen keskuudessamme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen." (KK Liite I, s. 320.)

Sanomattakin pitäisi olla selvää, etteivät samaa sukupuolta olevat parit voi saada suhteelleen Jumalan siunausta, koska hän sanassaan itse kieltää homosuhteen syntinä. Asia ei muuksi muutu vaikka ”siunauksia” jakelisi millainen hiippa- tai piippalakki tahansa.

Ne, jotka kirkon piirissä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät (Room. 1:23), vahvistavat synnintekijöitä katumattomuudessaan ja tulevat itsekin osalliseksi muiden synteihin (1. Tim. 5:22). Näin luikuripapit ja -papittaret vain kartuttavat Jumalan vihaa päällensä (Room. 2:5).

Syy siihen, että avioliitto on keskuudessamme näin vääristynyt ja turmeltunut, ei ole Jumalan. Vika on meissä, jotka olemme kääntäneet selkämme Jumalalle.

 • Jumala ei ole synnin eikä siis myöskään rangaistuksen - kadotuksen - syy, vaan kadotuksen ainoa syy on synti: "Synnin palkka on kuolema", (Room. 6:23).
 • Koska Jumala ei tahdo syntiä eikä ole syntiin mieltynyt, ei hän siis myöskään tahdo syntisen kuolemaa, (Hes. 33:11), eikä halua syntisen joutuvan kadotukseen. Eihän Jumala tahdo, "että kukaan hukkuu, vaan että kaikki kääntyvät ja tekevät parannuksen", 2. Piet. 3:9.
 • Kirjoitettu on: "Ei minulle ole mieleen kuolevan kuolema; sillä niin totta kuin minä elän, en minä tahdo syntisen kuolemaa, vaan että hän kääntyy ja elää", Hes. 18:23; Hes. 33:11. (FC-SD XI:81, s. 565.)

Jumala meitä armahtakoon!

Petteri Hiienkoski

 

Lähteet

Augsburgin tunnustus. (Confessio Augustana. CA. 1530.) – Tunnustuskirjat s. 47-79. SLEY. Jyväskylä 1990.

Augsburgin tunnustuksen puolustus. (Apologia confessionis Augastanae. ACA. 1531.) – Tunnustuskirjat s. 81-251. SLEY. Jyväskylä 1990.

Avioliittoon vihkiminen. Opas tavallisille papeille. Vähän Katekismuksen liite. (Der Kleine Katechismus KK 1529. WA 30,1,243-425.) Tunnustuskirjat s. 299-323. SLEY Jyväskylä 1990.

Biblia: Se on: Koko Pyhä Raamattu Suomeksi. Vuoden 1776 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

Kirkkoraamattu. Vuoden 1933/1938 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

Martti Luther: Iso Katekismus. (Deutsch Catechismus. DK. 1529.) – Tunnustuskirjat s. 325-423. SLEY. Jyväskylä 1990.

Paavin valta ja johtoasema. Schmalkaldeniin kokoontuneiden teologien laatima tutkielma 1537. (Tractatus de potestate et primatu papae. TP. 1537.) – Tunnustuskirjat s. 283-296. SLEY. Jyväskylä 1990.

Schmalkaldenin opinkohdat. (Articuli Smalkaldici AS. 1537).– Tunnustuskirjat s. 253-281. SLEY. Jyväskylä 1990.

Yksimielisyyden ohje. Solida declaratio. Täydellinen selitys. (Formula Concordiae. Solida declaratio. FC-SD. 1577.) – Tunnustuskirjat s. 459-589. SLEY. Jyväskylä 1990.

 

Samasta aihepiiristä

"Jumalan käskyt suojaavat avioliittoa". US Puheenvuoro 20.8.2017.

"Nykyteologien ’rusinapullakristillisyys’ tyrmätään tunnustuskirjoissa". US Puheenvuoro 17.8.2017.

"”Haureuden välttämiseksi” – avioliiton perusteet luterilaisessa tunnustuksessa". US Puheenvuoro 13.8.2017.

"Martti Luther ja Sodoman synti". US Puheenvuoro 27.7.2017.

"”Täysin luonnonvastaista” – mitä Luther opettaa homoudesta?". US Puheenvuoro 26.7.2017.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Petterille muuten tiedoksi, että biologiatieteitä tai siis tätä Charles Darwinin ajatuksista polveutuvaa tieteellistä diskurssia, jossa tarkastellaan erilaisia lisääntymistapoja osana evoluutiota, ei ollut olemassa Lutherin eläessä. On siis anakronista viitata biologiaan Lutherin kirjoitusten yhteydessä, samoin ei tunnettu homoseksuaalisuuden käsitettä, queer- tai pervoteologiasta puhumattakaan.

Niin ikään luonnonoikeus viittaa roomalaiseen oikeusymmärrykseen, jonka mukaan on olemassa tiettyjä lakeja, jotka koskevat vain Rooman kansalaisia, ja sitten on olemassa luonnonoikeus, joka koskee myös Rooman alistamia ns. toisen luokan kansalaisia tai muukalaisia. Roomalaiset olivat sen verran humaaneja, että myös ihmisillä jotka eivät olleet Rooman kansalaisia, haluttiin antaa edes jokinlainen oikeusturva tai mahdollisuus hakea oikeutta. Mutta luonnonoikeuskaan ei siis viittaa mihinkään universaaliin kaikkien jakamaan luonnolliseen avioliittokäsitykseen tms.

Petteri Hiienkoski

#1. Hah hah hah... Se "biologiatieteellinen" tosiasia miten ihminen lisääntyy ei ole muuttunut mihinkään. Ja tuskin muuttuu tulevaisuudessakaan vaikka jotkut sellaista ehkä kuvittelisivat. =)

Roomalaiset sovelsivat luonnonoikeutta, sitä sovelsivat myös heitä ennen kreikkalaiset jne. Sen soveltamista tavataan eri kulttuureissa eri aikoina. Nillä, jotka ovat olleet yhteydessä juutalaiseen kulttuuriin soveltaminen on lähempänä Mooseksen lakia, joka on yhtenevä luonnonoikeuden kanssa.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Biologia institutionalisoitui tieteellisenä diskurssina vuonna 1872 Gregori Mendelin genetiikan ja Charles Darwinin evoluutioteorian synteesinä.

Raamatustasi et löytää sanaa biologia, koska sellaista ei tunnettu kun Raamattu kirjoitettiin.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #18

#18. Älähän trollaile! Kysymys on luontoa koskevasta tosiasiasta. Ei pitäisi olla vaikea ymmärtää. =)

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen Vastaus kommenttiin #20

Luontoa koskeva tosiasia kenelle?

Eri kulttuurit ja ihmiset ovat ymmärtäneet luontoa koskevat tosiasiat eri tavalla eri aikoina.

Esimerkiksi muinaissuomalaisille maahiset ja haltiat sekä tontut olivat luonnollisia tosiasioita. Vaikka sittemmin moderni luonnontiede pitää niitä mielikuvituksen tuotteina tai uskona yliluonnolliseen.

Keskiajalla sellaisia kristinuskoon liittyviä elementtejä, joita nykyään jopa kristityt liittävät uskoon tai tuonpuoleiseen, olivat ihmisille läsnä tässä ja nyt. Ei ollut eroa luonnolliseen ja yliluonnolliseen.

Yritit siis 2000-luvun ymmärryksellä ja käsitteillä selittää muinaisten ihmisten ajatusmaailmaa vetoamalla "luonnolliseen". Se ei toimi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Paavalali tuomitsi lahkolaisuuden, eikö luterilaisuus ole juuri sitä? Mikäköhän mahtaa olla se ei-lahkolaisten kirkko kristittyjen joukossa?

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä
Petteri Hiienkoski

#2. Troll, troll, trollallaa...

Lahkolaisuus on Raamatun vastaisen opin aiheuttamaa hajaannusta. Luterilaisen uskonpuhdistuksen pointtihan oli juuri se, että se oli paluuta Raamatun oppiin. =)

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Eikös se ollut Jean Calvinin oppi?

Lutherilla puhdistus jäi puolitiehen, luterilaisuus ja sen eri muodot ovat kaikki Paavalin mainitsemia harhaoppeja yhdessä ja erikseen.

Tai oikeastaan jokainen kristillinen koulukunta edustaa omasta mielestään aitoa ja alkuperäistä oppia.

Ja koska kaikki ovat omasta mielestään oikeassa, niin ehkä niistä mikään ei ole oikeassa.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #19

#19. Hah hah hah... Esitin mikä on luterilainen tunnustus avioliitosta. Eikä kalvinilaisuus tietääkseni poikennut siitä.

Taidat edustaa "koulukuntaa" joka mielestään edustaa epäaitoa ja väärennettyä käsitystä? Ainakaan todentamiseksi ei ole perustetta kuten kristillisellä kirkolla Raamatussa. =)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Muistan joskus koulussa oppineeni, että katolinen kirkko ei antanut Raamatulla samanlaista auktoriteettia Jumalan sanana kuin Luther. Niinpä paavi teki monia melko luovia tulkintoja Jumalan tahdosta. Luther puolestaan oli sitä mieltä, että Jumalan totuus löytyy Raamatusta ja sen voi jokainen normaalijärkinen ymmärtää Raamattua lukemalla. Siksi Raamattu piti kääntää kansankielelle.

Lutherin aikaan katolinen kirkko myi aneita joilla saattoi ostaa vapautuksen homouden synnistä. Voitaisiinko samanlaisella logiikalla ratkaista myös nykyajan homoliittoihin liittyvä teologinen ongelma.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Noin 50 % avioliitoista päätyy eroon, siinä olisi homouttakin tuottoisampi anekaupan kohde.

Petteri Hiienkoski

#5. Tuskin. Nykyiset luikuriteologit taitavat osata vedätyksen sinua paremmin. Sorry vaan... =)

Petteri Hiienkoski

#4. Ei ole menneet koulun uskontotunnit hukkaan!

Vaikka teologisiin silmäkääntötemppuihin ei enää käytetä aneenkaupan käsitettä, nykyinenkin kirkkoeliitti vääntelee Raamattua pönkittääkseen vallitsevia valtarakenteita.

"Nykyteologien ’rusinapullakristillisyys’ tyrmätään tunnustuskirjoissa"
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Petteri, kerrohan missäkodissa Raamattua kerrotaan avioliittoon vihkimisestä, lapsenkasteesta, tai ruumiin siunaamisesta ?

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #10

#10. Pitäisikö siellä esiintyä mainitsemasi sanat, termit tai käsitteet? Ja jos, niin miksi?

Toimituksen poiminnat