Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Murhapaikanhakijoiden luvattu maa?

 • Mustaan lippuun valkoisella kirjoitettu "Shahada" tarkoittaa islamilaista jihad-lippua (RAYH). (Kuva: Wikipedia.)
  Mustaan lippuun valkoisella kirjoitettu "Shahada" tarkoittaa islamilaista jihad-lippua (RAYH). (Kuva: Wikipedia.)
 • Terrori-iskujen uhrimäärä 2000-2014 lisääntyi dramaattisesti 15 vuodessa: määrä kasvoi 9-kertaisesti vuoteen 2000 verrattuna.
  Terrori-iskujen uhrimäärä 2000-2014 lisääntyi dramaattisesti 15 vuodessa: määrä kasvoi 9-kertaisesti vuoteen 2000 verrattuna.
 • Islamiin liittyvien terrori-iskujen määrä maailmassa 1972-2013.
  Islamiin liittyvien terrori-iskujen määrä maailmassa 1972-2013.
 • Toteutuneiden ja suunniteltujen terrori-iskujen määrä Euroopassa 1994-2016. (Lähde: P. Nesser / Perspectives on Terrorism.)
  Toteutuneiden ja suunniteltujen terrori-iskujen määrä Euroopassa 1994-2016. (Lähde: P. Nesser / Perspectives on Terrorism.)
 • Islamiin liittyvien iskujen ja niiden yritysten määrä länsimaissa 2001-2015. (Lähde: Th.Hegghammer & P. Nessen / The Economist.)
  Islamiin liittyvien iskujen ja niiden yritysten määrä länsimaissa 2001-2015. (Lähde: Th.Hegghammer & P. Nessen / The Economist.)
 • Pidätykset terrorismirikoksista EU-maissa 2006-2016. (Lähde: Datagraver.com 2016 / Europol.eu.)
  Pidätykset terrorismirikoksista EU-maissa 2006-2016. (Lähde: Datagraver.com 2016 / Europol.eu.)
 • Muslimiterroristien iskuja Euroopassa 2000-2016. (Lähde: Richter-Publizistik.)
  Muslimiterroristien iskuja Euroopassa 2000-2016. (Lähde: Richter-Publizistik.)
 • Muslimiterroristien iskuja Euroopassa 2014-2017: tänä vuonna iskuja keskimäärin viikon välein. (Lähde: AFP.)
  Muslimiterroristien iskuja Euroopassa 2014-2017: tänä vuonna iskuja keskimäärin viikon välein. (Lähde: AFP.)
 • Schengenin sopimukseen kuuluvat Euroopan maat ja sen täytäntöönpanon jäädyttäneet. (Lähde: polgeonow.com 2/2017.).
  Schengenin sopimukseen kuuluvat Euroopan maat ja sen täytäntöönpanon jäädyttäneet. (Lähde: polgeonow.com 2/2017.).
 • Dublinin sopimuksen maat. (Lähde: "I'm in the Dublin procedure", Migrationsverket, EU Commission 2014.)
  Dublinin sopimuksen maat. (Lähde: "I'm in the Dublin procedure", Migrationsverket, EU Commission 2014.)
 • Syyriaan ja Irakiin lähteneiden vierastaistelijoiden määrät EU-maissa 2014-2015: Suomesta lähtijöitä oli suhteellisen paljon.
  Syyriaan ja Irakiin lähteneiden vierastaistelijoiden määrät EU-maissa 2014-2015: Suomesta lähtijöitä oli suhteellisen paljon.
 • Turvapaikanhakijoiden aiheuttama väestömuutos EU-maissa 2014-2015: Suomessa muutos ollut suhteellisen iso.
  Turvapaikanhakijoiden aiheuttama väestömuutos EU-maissa 2014-2015: Suomessa muutos ollut suhteellisen iso.

Turun puukotustapauksen jälkeen on kysyttävä: miksei iskun estämiseksi ole ryhdytty asianmukaisiin toimiin aiemmin?

Riippumatta siitä, tunnistetaanko isku muslimiterrorismiksi vai ei, terroritekojen mahdollisuus on ollut ja on edelleen hyvin tiedossa. Niistä on useaan otteeseen varoitettu.

Varoituksia ei kuitenkaan ole kuultu tai kuunneltu: on vähätelty. Varoittajia on epäasiallisesti halveksittu, pilkattu, mustamaalattu.

Varoittajat ovat myös esittäneet keinoja, joilla muslimiterrorismia voisi tehokkaasti rajoittaa. Näitäkään esityksiä ei ole otettu vakavasti.

Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Turun isku pitäisikin ymmärtää vakavana varoituksena, josta meidän on nyt korkea aika ottaa oppia. Olemme sen velkaa iskun uhreille.

Turun tapauksesta toistaiseksi saatujen tietojen pohjalta nostan esiin seitsemän kysymystä, joita kannattaisi miettiä.

1. Dublinin yleissopimus ja sen noudattamatta jättämisen merkitys

Pääepäilty tulee Marokosta ensin Eurooppaan ja oleskelee sitten vuoden 2015 lopulla ja vuoden 2016 alussa Saksassa. Siellä viranomainen rekisteröi hänet laittomana maahanmuuttajana.

Saksalaismediassa kerrotaan, että häntä epäiltiin väkivaltarikoksesta. Suomeen hän tulee todennäköisesti Ruotsin kautta.

– Jos pääepäilty ja hänen kaltaisensa maahantulijat olisivat aidosti turvapaikan tarpeessa, miksei turvapaikkaa haeta ensimmäisestä turvallisesta maasta?

Miten on mahdollista hakea turvapaikkaa Suomesta vaikka sitä ennen on jo asioitu Saksan viranomaisten kanssa?

2. Viranomaisten vakoiluvaltuuksien lisäämisen merkitys

Viranomaisten salaisten tiedusteluvaltuuksien kerrotaan olevan muissa EU-maissa Suomea laajemmat. Se ei ole poistanut terrori-iskuja, vaikka onkin uutisoitu, että tiedustelun avulla on joitain suunnitelmia pysäytetty.

Muissa EU-maissa tapahtuneista iskuista kuitenkin tiedetään, että viranomaisilla on ollut etukäteen tietoa mahdollisesta terrori-iskusta. Yleisökin on varoittanut epäilyttävästi henkilöistä. Myös Turun pääepäillystä oli tehty poliisille ilmoitus ennen iskua.

Runsaasta tiedon määrästä huolimatta, viranomaisten resurssit eivät riitä niitä analysoimaan ja ryhtymään toimiin iskujen estämiseksi.

– Miksi Suomen viranomaisille pitäisi nyt kiireellä lisätä vakoiluvaltuuksia ja kaventaa kansalaisten oikeusturvaa, vaikka sillä ei ilmeisestikään voida estää tällaisia terrori-iskuja?

3. Julkisten varojen ja järjestelmän hyväksikäytön merkitys

Pakolaiskriteerin täyttää vain pieni osa turvapaikanhakijoista. Tämän he epäilemättä tietävät.

Heistä osa majailee vastaanottokeskuksissa ja osa jossain muualla. Suomalaisten kustannuksella.

Kielteisestä päätöksestä voi valittaa. Kun hallintobyrokratia on valitusprosessien jälkeen varmistanut asian virallisesti, he voivat senkin jälkeen piilotella itseään. Osa suomalaisista, jopa kirkon piirissä, auttaa heitä tässä.

Lisäksi nämä hurskastelijat ovat äänekkäästi vastustaneet viranomaisten toteuttamia laittomien maassaoleskelijoiden niin sanottuja pakkopalautuksia.

Ihmisiä on kannustettu tottelemattomuuteen esivaltaa vastaan. Poliittisista syistä. Valtamedian tuella. Tietävät tämänkin.

Järjestelmää on houkuttelevan helppo käyttää hyväkseen – sinisilmäisten suomalaisten kustannuksella. Ilman että joutuu vastuuseen.

Näin tekevät myös turvapaikanhakijoilla bisnestä tekevät. Asianajotoimistoille tämä taitaa olla kultakaivos.

– Onko Suomi liiankin otollinen kohdemaa – murhapaikanhakijoille?

4. Viranomaisten harhauttamisen merkitys

Pääepäillyn iäksi ilmoitetaan 18 vuotta. Hänen kerrotaan käyttäneen Saksassa valehenkilöllisyyksiä. Mistä Suomen poliisi tietää, onko hänen ja muiden kaltaistensa ilmoitettu henkilöllisyys oikea?

Ruotsalaistutkimusten mukaan suuri osa turvapaikanhakijoista tulee maahan väärällä henkilöllisyydellä. Ja valtaosa alaikäisinä esiintyvistä valehtelee ikänsä.

Pääepäillyn kerrotaan tulleen Suomeen viime vuonna, jolloin hän olisi ilmeisesti ollut 17-vuotias. Alaikäinen...?

Jos kantasuomalainen valehtelee viranomaiselle henkilöllisyytensä tai ikänsä taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi, häntä luultavasti "palkitaan" sakoilla tai syytteellä (RL 16:5).

– Ohittaako poliittinen tarkoituksenmukaisuus myös yhdenvertaisuuden lain edessä?

5. Schengenin sopimus ja rajavalvonnan puuttumisen merkitys

Laittomat maahantulijat tietävät, etteivät he ole oikeutettuja turvapaikkaan. Heillä on yllyke keplotella aikansa yhdessä EU-maassa kunnes siirtyvät toiseen. Rajavalvonta puuttuu (osa Schengen-maista on tosin palauttanut rajavalvonnan väliaikaisesti).

He etsivät niistä suotuisaa poliittista ilmapiiriä ja tukijärjestelmien, viranomaistoiminnan ja oikeuslaitoksen heikkoutta ja käyttävät näitä hyväkseen.

– Ei kai rajavalvonnan palauttaminen sentään tee valtiosta suljettua vaan turvallisemman?

Oliko Suomi sen sulkeutuneempi silloin kun rajavalvonta toimi kuin mitä se on nyt? Aliarvioidaanko kansalaisten ymmärrystä?

6. Oikeusjärjestelmän ja rangaistusasteikon heikkouden merkitys

Kun mahdollinen pakkoluovutus Suomen valtion kyydillä uhkaa, yllyke syyllistyä rikoksiin kasvaa. Henki- ja seksuaalirikosten määrät ovat kasvaneet rajusti. Jos jää kiinni, luvassa on maksuton oikeudenkäynti. Ja ylläpito jatkuu.

Tuomiot ovat käytännössä mitättömiä rikoksen vakavuuteen nähden. Varsinkin ensikertalaiselle. Kotimaassa murhasta todennäköisesti langetettaisiin oikeudenmukaisesti kuolemanrangaistus.

Vankilaolot ovat aivan muuta kuin rikoksentekijän kotimaassa. Vankilassahan voi esimerkiksi opiskella. Ja voi päästä välillä jopa lomille. Kotiutustukeakin saattaa saada. Suomalaisten kustannuksella.

Kun tuomio on kärsitty, voi vapaasti siirtyä toiseen EU-maahan ja jatkaa siellä mihin on jäänyt.

– Jos rikoksesta tuomittu karkotetaan maasta, eikö hän pääse kuin koira veräjästä?

Olisiko tuomioistuinten rangaistusasteikkoa syytä koventaa erilaisesta kulttuuripiiristä olevien moraalinormiston edellyttämälle tasolle?

Olisiko lähtömaiden viranomaisten kanssa solmittava sopimus, jossa ne velvoitetaan ottamaan rikoksesta tuomitut kansalaisensa kärsimään rangaistus kotimaassaan?

7. Islamin vihaideologian merkitys

Muslimiterrorismia motivoi islamin vihaideologia. Se leviää netin kautta. Se leviää usein myös moskeijan ja siellä toimivan imaamin vaikutuksesta.

Terrorismiin syyllistyvät muslimimiehet etsivät siitä uskonnollisesti legitimoitua ratkaisua ongelmiinsa. Ne voivat liittyä sosiaalistumisen vaikeuteen tai omaan kulttuuri-identiteetin kriisiin vieraassa kulttuurissa (juurettomuus).

Terrorismiin syyllistyvä tietää olevansa huono muslimi, koska ei ole elänyt kuten kunnon muslimin pitäisi. Keino päästä paratiisiin ja kenties saada muslimiyhteisön hyväksyntä on jihad.

Ellei kyseessä ole itsemurhaisku, muslimiterroristit kuolevat usein kiinniottotilanteessa, mikä palvelee jihadistisen iskun tarkoitusta. Terroristi voi tällöin uskotella kaatuneensa taistelussa islamin puolesta. Islamin ideologian mukaan se varmistaa pääsyn suoraan paratiisiin.

Suomen poliisi ei kuitenkaan ammu tappaakseen ellei se ole välttämätöntä. Tällaisessa tilanteessa kun pääepäilty on haavoittunut ja pidätetty hänellä on yllyke jatkaa terrorismia jos siihen tarjoutuu mahdollisuus. Henkisesti on jo tehnyt valintansa.

Vahvistaako muslimiyhteisöjen kasvattaminen maahantulijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin? Entä lisääkö suurmoskeijoiden rakentaminen Suomen houkuttelevuutta muslimimaista tuleville?

***

Edellä esitetyt asiat eivät ole uusia. Samoja kysymyksiä on pyöritetty jo kauan. Olisiko korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin?

Petteri Hiienkoski

 

Edit 23.82017: lisätty 7. kohta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Juhani Vehmaskangas

Ainakin tuo kuudes kohta edellyttäisi perustuslain muuttamista ja Suomen irtautumista monista kansainvälisistä sopimuksista.

Yksi oikeusvaltioperiaate väitetään olevan se, että kuolemanrangaistuksia ei hyväksytä - mietipä myös sitä.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava

Perustuslaki ei näytä Sipilän hallituksen toimissa tarvitsevan mitään erillistä suojaa. Sitäkin voidaan muuttaa vaikka nopeutetusti.

Epäilen kuitenkin, ettei tarvitse. Nämä tekijäthän ovat vieraan vallan sotilaita. Tutkija Parosta lainaten "sodan tilan on tunnustettava". Tekijät pyrkivät kaatamaan laillisen yhteiskuntajärjestyksen ja perustamaan omansa. Heidän kanssaan voi ja tulee soveltaa sotatilassa vallitsevia käytänteitä.

Petteri Hiienkoski

#6. Kiitos kommentista.

Terrorismin kohdalla siirrytty osin harmaalle alueelle, pitäisikö soveltaa kansainvälisiä sopimuksia, joissa toinen osapuolina valtioit, vai valtionsisäistä rikoslainsäädäntöä.

9/11 iskujen jälkeen sovellettiin Naton 5 artiklaa, mutta sitä on pidetty lähinnä solidaarisuuden osoituksena. Pariisin iskujen jälkeen sovellettiin Lissabonin sopimuksen avunantolauseketta. Suomen nykyhallitus näytti pitävän sitä kirjaimellisesti velvoittavana.

Ainakaan muslimiterrorismin kohdalla en haluaisi antaa mitään tukea sille ajatukselle, että sitä pidettäisiin sotana. Miksi? Muslimiterrorismia motivoi
keskekisesti islamin vihaideologiaan kuuluva jihad, jonka mukaan sodassa islamin puolesta kaatunutta pidetään marttyyrinä, joka pääsee suoraan paratiisiin.

Tämän takia pitäisin tärkeänä korostaa sitä tosiasiaa, että kysymyksessä syyttömien ihmisten murhaaminen, jolla ei ole mitään tekemista sodan kanssa. On myös huomattava, että sodassa tappaminen on sallittua.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen
Petteri Hiienkoski

#1. Kiitos kommentista.

En tiedä mitä tarkoitat että mihin tarvittaisiin perustuslain muuttamista. Kansainväliset sopimuksista voi irtaantua samaan tapaan kuin ne on ratifioitu, yleensä yksinkertaisella enemmistöllä. Niiden soveltamiseen voi myös tehdä varaumia ilman että irtaantuu kokonaan. Myös toimeenpanosta voi pidättäytyä tietyiltä osin.

Nykyisin oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan yleensä perustuslaillisuutta ja sitä että noudatetaan laillisuusperiaatetta ja yhdenvertaisuusperiaatetta, vastakohtana hallituksen mielivallalle. Tämä tulkinta liittynee oikeuspositivistiseen oikeuskäsitykseen.

Alunperin ja varsinaisesti oikeusvaltiolla tarkoitetaan kuitenkin sitä että lait eivät saa rikkoa luonnollista moraalilakia eli luonnonoikeutta vastaan.

ESIMERKKI.

Nürnbergin oikeudenkäynnissä natsirikollisten puolustus vetosi siihen, että natsit olivat toimineet voimassaolevien lakien mukaisesti eikä heitä voi sen takia tuomita. Puolustus sovelsi oikeuspositivista oikeuskäsitystä.

Tuomari vetosi kuitenkin luonnonoikeuteen, jonka mukaan murha on murha, vaikka se tehtäisiin valtion voimassa olevien lakien mukaisesti.

Kansainvälinen oikeus on perustunutkin pitkälti juuri luonnonoikeuden soveltamiseen, koska sitä pidetään yleisinhimillisenä ja yleismaailmallisia.

Mitä tulee kuolemanrangaistukseen, siinä ei sinänsä ole mitään väärää. Se on täysin luonnonoikeuden mukainen eli vallalla on moraalinen oikeus ja jopa velvollisuuskin langettaa oikeudenmukainen rangaistus murhaajalle. Tämä kuuluu esivallan suvereeniin oikeuteen. Jos se ei jostain syystä käytä tätä oikeutta se osoittaa heikkoutta, josta kärsivät syyttömät.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Suomessa on Turun tapahtumien seurauksena paljastunut sisäsiittoisuudesta johtuvaa umpimielisyyttä ja heikkolahjaisuutta niin paljon, että tuore geenivirta on näköjään täysin välttämätöntä.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Aika ilkeästi sanottu suomenruotsalaisista.

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

Olet tyypillinen Vihreä, joka ei pysty perustelemaan mitään tai keskustelemaan herjaamatta. Te vihreät olette kommunisteja, kun vähän pinnasta raaputtaa pois, niin punaista näkyy. Kommunistit hyväksyvät vain yhden totuuden ja muut leiritetään. Vihreiden heikkolahjaisuus näkyy eteenkin siinä, ettei virheistä oteta oppia. Euroopan terroriaalto on ollut käynnissä jo vuosia, mutta täällä kommunistit vain odottivat ja odottivat.

Vihreät edustaa heikkolahjaisuutta, pahasuopaisuutta ja vihamielistä suhtautumista länsimaisiin ihmisiin.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Hyvä ja nappiin osunut otsikko. Tavallaan myös erittäin totuudenmukainen.

Petteri Hiienkoski

3. Hyvä että herättää ajatuksia.

Eero Mattila

Hyvää kertausta ja toivon mukaan myös silmien avausta niille keillä sellaiseen on vielä kyky. Siis kyky ajatella!

Otan kantaa muutamaan asiaan, joista minulla on sisäpiirin tietoa. Yksi yleinen syy matkaan lähtöön on paeta tuomioita rikoksista, joita on tehty jo lähtömaassa. Henkilöllisyyden vaihto on tyypillistä rikollista toimintaa. Jos jäädään kiinni kuten Saksassa tämä Turun tapaus niin siirrytään seuraavaan maahan uudella nimellä... tätä asiaa minulle ihmetteli albanialainen turvapaikanhakija 4 vuotta sitten. Miten suomalaiset voivat olla niin sinisilmäisiä?

Vastaanottokeskuksissa asuu todellisia vatipäitä, jotka terrorisoivat toisia asukkaita. Ryöstelyihin ja pahoinpitelyihin ei juuri puututa. Jengit hallitsevat ja keräävät "kolehtia" muilta. Vain pieni osa vastaanottokeskuksissa tapahtuneista rikoksista kirjataan. Kuten tässäkin Turun tapauksessa tekijästä oli varoitettu vastaanottokeskuksen henkilökuntaa, mutta tietoa ei otettu vakavasti, eikä sitä kerrottu eteenpäin. Käytännössä Vastaanottokeskusten henkilökunnalla ei ole mitään vastuuta asukkaiden tekemisistä. Ei ollut Otanmäen eikä ollut Puotilan kantaväestöön kohdistuvien murhien yhteydessäkään.

Jokerina pohjalla kysymys, miten luotettavia ovat suomalaisten pikakoulutettujen virkailijoiden tekemät arvioinnit pakolaisstatuksesta, jos tässäkin tapauksessa 100 poliisia selvittää kaverin liikkeitä ja aikaisempia henkilölöllisyyksiä. Kuten blokisti viittasi hyvin usein ikä, nimi ja henkilöhistoria ovat paikkansa pitämättömiä, mutta millä keinoilla/resursseilla pikakoulutettu virkailija niitä selvittäisi?

Suomalainen maahanmuuttopolitiikka on vain huono farssi ja pikku hiljaa paljastuu miten pihalla poliitikot tilanteesta ovat. Heillä ei ole osaamista, kykyä eikä halua ottaa vastuuta tilanteesta... he pystyvät vain pelaamaan aikaa. Tiedustelulaki yritetään runnoa läpi vaikka sillä ei ole mitään tekemistä ongelman syntymisen kanssa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

-- Käytännössä Vastaanottokeskusten henkilökunnalla ei ole mitään vastuuta asukkaiden tekemisistä.

Miten ihmeessä voisikaan olla?

Petteri Hiienkoski

#4. Kiitos kommentista. Iltapäivälehden mukaan tässä tapauksessa vok:n johto välitti asukkaiden ilmoituksen poliisille.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kuolemanrangaistuksen kannattajilta tapaan kysyä, jotta oletko itse valmis toimimaan pyövelinä.

Aika mielenkiintoinen ehdotus, jotta akuperä vaikuttaisi rangaistusasteikkoon. NL:ssahan porvarin poika sai anakaramman tuomion, kuin proletaarin. Pitäisikö savolaiset tuomita ankarammin, koska he osaavat juonia paremmin?

Petteri Hiienkoski

#9. Heh =) En tarkoittanut että alkuperä vaikuttaisi jonkun tuomioon. =)

Tarkoitin että rangaistusasteikkoa päivitettäisiin vastaamaan olosuhteita. Tuomion pitäisi toki sama riippumatta yhte

Etenkin pohjoismaissa, joissa uskonpuhdistus on kyllästänyt kulttuuria vuosisatoja kristinuskolla, käsitys oikeasta ja väärästä on erilainen kuin islamilaisessa kulttuurissa eläneellä.

Briteissä, jossa on runsaasti väkeä entisistä siirtomaista, rangaistukset edelleen ankarampia kuin meillä.

Breivikin tapaus havahdutti pohtimaan vastaako rangaistusasteikko nykypäivän vaatimuksia. - Mielestäni ei vastaa. Hänhän tekee suorastaan pilkkaa pohjoismaisen yhteiskunnan heikkoudesta.

Terveydenhuoltohenkilö suorittaa abortteja joissa tapetaan syyttömiä ihmisalkioita. Lisäksi jotkut ovat valmiita päättämään parantumattomasti sairaiden hoitamisen myrkkypiikillä.

Joka suorittaa laillisesti tuomitun murhaajan telottamisen (esim. myrkkypiikillä), ei periaatteessa tee muuta kuin sotilas, joka puolustaessaan maataan joutuu tappamaan vihollisen.

Petteri Hiienkoski

Suomi, Saksa ja Ruotsi ovat EU-maita. MUTTA maiden viranomaisten välillä EI tieto laittomista maassaoleskelijoista ja rikosepäilyiltä ja rikoksiin syyllistyneistä näytä kulkevan yhtään sen paremmin.

Kenties tieto kulkee EU:n takia jopa huonommin. Tiedon jakamista saattaa vaikeuttaa esim. se, jos kaikki pitäisi kääntää kaikkien jäsenmaiden kielelle.

Toimituksen poiminnat