Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

"Uskomme taivaan ja maan Luojaan" – luterilainen tunnustus luomisesta

 • Luominen ja luomakunnan ylläpitäminen (Luoja isähahmona) Luther-Bibel. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1534 / Archiv Josef Walch.)
  Luominen ja luomakunnan ylläpitäminen (Luoja isähahmona) Luther-Bibel. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1534 / Archiv Josef Walch.)
 • Kuuden päivän luominen Genesiksessä (Luoja isähahmona). (Puupiirros Miles Coverdalen Raamatusta, 1535.)
  Kuuden päivän luominen Genesiksessä (Luoja isähahmona). (Puupiirros Miles Coverdalen Raamatusta, 1535.)
 • Eevan luominen (Luoja isähahmona) Lutherin Apostolien kirjasta. (Puupiirros: Lucas Cranach vanh, 1527 / British Museum.)
  Eevan luominen (Luoja isähahmona) Lutherin Apostolien kirjasta. (Puupiirros: Lucas Cranach vanh, 1527 / British Museum.)
 • Luther laati molemmat katekismukset ja Schmalkaldenin opinkohdat. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1526 / Nationalmuseum, Stockholm.)
  Luther laati molemmat katekismukset ja Schmalkaldenin opinkohdat. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1526 / Nationalmuseum, Stockholm.)
 • Philipp Melanchthon laati Augsburgin tunnustuksen ja sen puolustuksen. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1543 / Uffizi Gallery.)
  Philipp Melanchthon laati Augsburgin tunnustuksen ja sen puolustuksen. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1543 / Uffizi Gallery.)

Luterilainen tunnustus on kreationistinen käsitteen suppeassa merkityksessä. Tunnustuskirjat (1580) perustuvat näet Raamattuun. Toisin kuin nykyajan luikuriteologit, uskonpuhdistajat korostivat Raamatun auktoriteettia Jumalan sanana (sola scriptura): Sinun sanasi on kokonansa totuus. (Ps. 119:160.)

 • Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Vanhan ja Uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. (FC-Ep. Opin summa: 1, s. 427.)

Uskonpuhdistajat luottivat siihen, mitä Jumalan Poika, Jeesus Kristus (jonka he myös tunnustivat Kirkon todelliseksi pääksi) vakuutti: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. (Matt. 24:35.); Raamattu ei voi raueta tyhjiin. (Joh. 10:35.)

Tunnustuskirjoissa itse luomiskertomusta käsitellään melko niukasti. Tämä johtuu siitä, ettei kirkossa tuolloin ollut erimielisyyttä luomisesta.

Pettävät teoriat

Kristikunnassa tapahtunut vieraantuminen Raamatusta on sittemmin hämärtänyt käsityksiä myös alun tapahtumista. Suomessa kirkollinen valtaeliitti on mukautunut Raamatun ulkopuolisiin teorioihin, joita tieteen nimissä kehitellään. Ne koskevat paitsi maailmankaikkeuden ja elämän syntyä, myös sen oletettua kehittymistä.

Nykyisin vallalla olevia käsityksiä kutsutaan alkuräjähdysteoriaksi (Big Bang) ja evoluutioteoriaksi (darwinismi). Niistä näyttää muodostuneen ateistisen maailmankatsomuksen "dogmeja". Tämä ilmenee siinä, että näiden ”uskonkappaleiden” kyseenalaistamista tai kiistämistä pidetään lähes pyhäinhäväistyksenä.

Metodologiseen ateismiin perustuvasta naturalistisesta tiedekäsityksestä onkin tullut eräänlainen uususkonto. Sitä kutsutaan joskus myös skientismiksi (jota ei pidä sekoittaa skientologiaan). Tähän tiedekäsitykseen bunkkeroitunut akateeminen tiede-eliitti muodostaa uuden ”ylipapiston”. Se päättää tutkijanviroista ja tutkimushankkeista. Asemansa pönkittämiseksi tieteen ylipapit pyrkivät ohjailemaan muutakin yhteiskuntakehitystä ja politiikkaa. He tai heidän lakeijansa saattavat myös langettaa julkisia tuomioita ”vääräuskoisille” toisinajattelijoille.   

Tämä on sikäli nurinkurista, että määritelmällisesti tiede on pelkkä tiedonhankintamenetelmä, joka ei voi esittää mitään ehdottoman varmaa maailmankaikkeuden menneisyydestä eikä tulevaisuudesta. Historia on luonteeltaan ainutkertaista. Siitä, mitä maailmasta nykyisin havaitaan, voi tehdä epävarmoja päätelmiä siitä, millaista mahdollisesti on ollut aiemmin tiettyjen oletusten vallitessa. Yksikään ihminen ei kuitenkaan ollut paikalla todistamassa, kun maailmankaikkeus sai alkunsa.

 • Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan - kuka oli minun kanssani? (Jes. 44:24.)
 • Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. (Job. 38:4.)

Luomiskertomuksen sananmukainen merkitys

Huolimatta siitä, ettei missään tunnustuskirjoissa mainita kuuden päivän luomista, tunnustuksessa ei ole viitteitä siitä, että Mooseksen sanat tulisi ymmärtää muuten kuin ne on kirjoitettu. Useat kohdat päinvastoin osoittavat sitä, että luomiskertomus ymmärretään sananmukaisessa merkityksessä.

 • Totta on, että Aadamin ja Eevan luonto luotiin alussa puhtaaksi, hyväksi ja pyhäksi. (FC-SD I:27, s. 468.) 
 • Tässä kaikessa vaikuttaa se vanha Perkele, se vanha käärme, joka teki jo Aadamista ja Eevastakin hurmahenkiä, kun johdatti heidät Jumalan ulkonaisesta sanasta hurmahenkisyyteen ja omiin mielipiteisiin. (AS III:VIII:5, s. 276.)
 • Kantaisämme ja heidän jälkeläisensä ovat nimittäin aina muistaneet nämä asiat: Jumala loi ihmisen alussa vanhurskaaksi ja pyhäksi. Käärmeen pettämänä ihminen rikkoi Jumalan käskyn. Näin hänestä tuli syntinen, näin hän turmeli ja syöksi kuolemaan ja iankaikkiseen kadotukseen sekä itsensä että kaikki jälkeläisensä. Isät ovat kuitenkin myös rohkaistuneet ja saaneet lohdutusta tällaisesta julistuksesta: Vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään. (1. Moos. 3:15) (FC-SD V:23, s. 509.)
 • Jumala ei nimittäin luonut vain Aadamin ja Eevan ruumista ja sielua - ennen lankeemusta - vaan hän luo meidänkin ruumiimme ja sielumme, lankeemuksen jälkeen. Vaikka ne ovat turmeltuneet, Jumala tunnustaa ne yhä luomikseen, niin kuin kirjoitettu on, Job. 10:8: "Sinun kätesi ovat minut luoneet ja tehneet, kaiken, mitä ikinä minä olen." (FC-Ep I:4, s. 429.)

Alun syntiinlankeemuskertomus muodostaa lähtökohdan Kristuksen ihmiseksi tulolle (inkarnaatio) ja hänen sovitustyölleen sekä sisältää niin sanotun alkuevankeliumin ”vaimon siemenestä”.

Ensimmäinen uskonkappale

Tunnustuskirjoihin sisältyy kolme vanhan kirkon tunnustusta varhaisilta vuosisadoilta. Niistä sekä Apostolisessa että Nikaian tunnustuksessa on luomista koskeva kohta ensimmäisessä uskonkappaleessa, jota uskonpuhdistaja Martti Luther (1482–1546) katekismuksissaan selittää.

Apostolisessa uskontunnustuksessa – joka on lähes apostoliselta ajalta asti ollut jumalanpalveluksissa yleisimmin käytetty tunnustus – luomiskäsitys (kreationismi) ilmaistaan tiiviisti heti alkuun:

 • Minä uskon Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan. (Apostolicum, s. 43.)

Nikaian uskontunnustusta eli Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustusta – jota pidetään kristikunnan päätunnustuksena koska se yhdistää idän ja lännen kirkkoja – esittää saman hieman laajemmin ja mainitsee erikseen myös näkymättömän maailman:

 • Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan. (Niceanum, s. 44.)

Isossa Katekismuksessaan (1529) uskonpuhdistaja selittää Apostolista uskontunnustusta ja sen ensimmäistä uskonkappaletta.

 • Uskontunnustus ei siis ole mitään muuta kuin kristittyjen antama vastaus ensimmäisen käskyn asettamaan kysymykseen. On kuin pieneltä lapselta kysyttäisiin: "Rakas lapsi, kerro, millainen Jumala on ja mitä hänestä tiedät", ja hän vastaisi: "Minun Jumalani on ensinnäkin Isä, joka on luonut taivaan ja maan. Vain tätä yhtä minä pidän Jumalana, sillä ei ole ketään muuta, joka kykenisi luomaan taivaan ja maan." (DK II I:10–11, s. 376.)
 • …tässä uskonkohdassa on kysymys luomisesta. Kuten edellä on todettu, pääpaino on sanoissa "taivaan ja maan Luoja". (DK II I:12, s. 376.)
 • Lisäksi hän on antanut koko luomakunnan tyydyttämään elämisemme tarpeita: auringon, kuun ja taivaan tähdet, päivän ja yön, ilman, tulen, veden ja maan sekä kaiken, mitä ne kantavat ja tuottavat, kuten linnut, kalat, eläimet, viljan ja kaikenlaiset kasvit. (DK II I:14, s. 376.)
 • Näin me voimme tästä uskonkohdasta oppia, ettei kukaan meistä ole voinut itse aikaansaada elämäänsä: kaikkea sitä, mitä äsken lueteltiin ja mitä siihen mahdollisesti lisätään. Me emme myöskään itse pysty sitä ylläpitämään, olipa se miten pientä ja vähäpätöistä tahansa. (DK II I:16, s. 376.)

Maailmankaikkeuden ylläpitäminen

Lutherin läheisimmän työtoverin Philipp Melanchthonin (1497–1560) laatimassa Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa (1531) muistutetaan, ettei Jumala ainoastaan luonut koko maailmaa, vaan hän edelleen myös ylläpitää sitä. Jumala ei siis luomisen jälkeen jättänyt maailmaa ”oman onnensa nojaan”.

 • me tunnustamme, että … yksi ainoa Jumala on luonut koko maailman ja ylläpitää kaiken olevaisen. (ACA XIX:77, s. 199.)

Yksimielisyyden ohjeessa (1577) lainataan Lutherin kirjasta Daavidin viimeisistä sanoista. Siinä uskonpuhdistaja omistaa maailmankaikkeuden luomisen ja ylläpitämisen Kristukselle, joka on Jumala.

 • Mutta siitä hetkestä lähtien, jona jumaluus ja ihmisyys yhtyivät yhdeksi persoonaksi, on ihminen, Marian poika, kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, jonka valta on ikuinen ja joka on luonut ja pitää yllä kaiken. (FC-SD VIII:85, s. 547.)

Laatimissaan Schmalkaldenin opinkohdissa (1537) uskonpuhdistaja kuitenkin muistuttaa, että luominen on kolmiyhteisen Jumalan jakamaton teko:

 • Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolme eri persoonaa mutta yhtä ainoaa jumalallista olemusta ja luontoa, ovat yksi ainoa Jumala, joka on luonut taivaan ja maan. (AS I:I, 1.)

Luomissanojen tehollisuus

Muut luomista käsittelevät tunnuskirjojen kohdat liittyvät lähinnä luomissanojen vaikuttavuuteen. Luomisessa Jumalan lausuma sana ei ollut tehollinen ainoastaan ensimmäisellä kerralla vaan se pysyy edelleen vaikuttavana aina maailmanloppuun asti (ellei Jumala salli poikkeusta).

 • (Moos. 1:28) Kerran lausuttiin: ‘Kasvakaa, lisääntykää ja täyttäkää maa’, ja yhä nämä sanat pysyvät voimassa: luonnossa kaikki kasvaa ja lisääntyy. (FC-SD VII:76, s. 526.)
 • …maa tulee hedelmälliseksi tämän sanan voimasta: (1. Moos. 1:11) "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja." Tämän järjestyksen mukaisesti maa ei ainoastaan alussa alkanut kasvaa ruohoa, vaan kedot verhoutuvat siihen vuosi vuodelta, niin kauan kuin tämä luonto pysyy. (ACA XXIII:8, s.212.)

Ihmissuvun luominen ja avioliiton asettaminen

Kirjasessaan Avioliittoon vihkiminen (1529) – joka julkaistiin ensimmäisen Vähän Katekismuksen liitteenä – Luther lainaa ihmisen luomisen osalta luomiskertomusta:

 • Näin on kirjoitettu: 1. Moos. 1:27–28 ’Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ‘Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.’ 1. Moos. 1:31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.‘ (KK liite I, s. 320.)

Luomiskertomus on tärkeä sukupuolten ja avioliiton merkityksen ymmärtämiseksi. Avioliitto-opetuksensa yhteydessä Vapahtaja itse käytti sitä opin lähteenä ja ohjeena.

 • Hän vastasi ja sanoi: “Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’. (Matt. 19:4.)

Eivätkö ne, jotka onnettomien luikuriteologien tavoin kyseenalaistavat tai kiistävät sananmukaisen merkityksen, tule tehneeksi Jumalan Pojasta epäluotettavan, elleivät suorastaan valehtelijaa (vrt. Joh. 8:42–47)? Ainakaan luterilainen tunnustus ei anna tukeaan sille.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteet

Apostolinen uskontunnustus. (Apostolicum. 200.) – Tunnustuskirjat s. 43. SLEY. Jyväskylä 1990.

Augsburgin tunnustuksen puolustus. (Apologia confessionis Augastanae. ACA. 1531.) – Tunnustuskirjat s. 81-251. SLEY. Jyväskylä 1990.

Avioliittoon vihkiminen. Opas tavallisille papeille. Vähän Katekismuksen liite. (Der Kleine Katechismus KK 1529. WA 30,1,243-425.) Tunnustuskirjat s. 299-323. SLEY Jyväskylä 1990.

Kirkkoraamattu. Vuoden 1933/1938 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

Martti Luther: Iso Katekismus. (Deutsch Catechismus. DK. 1529.) – Tunnustuskirjat s. 325-423. SLEY. Jyväskylä 1990.

Nikaian uskontunnustus. (Niceanum. 325-381.) – Tunnustuskirjat s. 44. SLEY. Jyväskylä 1990.

Schmalkaldenin opinkohdat. (Articuli Smalkaldici AS. 1537). – Tunnustuskirjat s. 253-281. SLEY. Jyväskylä 1990.

Yksimielisyyden ohje. Solida declaratio. Täydellinen selitys. (Formula Concordiae. Solida declaratio. FC-SD. 1577.) – Tunnustuskirjat s. 459-589. SLEY. Jyväskylä 1990.

Yksimielisyyden ohje. Tiivistelmä. (Formula Concordiae. Epitome. FC-Ep. 1577) – Tunnustuskirjat s. 425-458. SLEY. Jyväskylä 1990.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Apostolinen uskontunnustus: "Minä uskon Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan."

Nikaian uskontunnustus: "Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan."

Suomen kirkko käyttää yleensä apostolista uskontunnustusta, ja näyttäisi siltä, että myös Luther piti sitä parempana. Ja syystä. Luomiskertomus kertoo taivaan ja maan luomisesta, mutta ei kerro näkymättömien (enkelit, henkimaailma) luomisesta. Ovatko luikuriteologit jo Nikaiassa lisänneet näkymättömien luomisen uskontunnustukseen ? Lisäys ehkä tarvittiin taistelussa gnostilaisia oppeja vastaan. Se saattoi olla tarpeellinen, mutta ei perustunut Mooseksen kirjoihin.

Petteri Hiienkoski

#1. Kiitos kommentista.

Luther pohtii enkelien luomista Genesiskommentaarissaan:

"Tässä näyttää siltä, että Moosekselle on sattunut unohdus. Hän ei näet käsittele lainkaan kahta suurta asiaa: enkelten luomista ja lankeamista. Hän seuraa vain kaikkea aineellista. Onhan kuitenkin täysin varmaa, että enkelit on luotu. Kuitenkaan heidän luomisestaan, taistelusta ja lankeemuksestaan ei Raamatussa ole kerrottu mitään lukuun ottamatta Kristuksen sanaa: "Totuudessa hän ei pysynyt" (Joh. 8:44). Kolmannessa luvussa Mooses myös mainitsee surullisen kertomuksen käärmeestä. On ihmeellistä, ettei Mooses puhu mitään niin suurista asioista." (Martti Luther: Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 1-7. Hämeenlinna 2004, 29.)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Huomattavaa, että dokumentteja enkelten luomisesta ja lankeamisesta ei(niukkoja viittauksia lukuunottamatta) otettu mukaan Raamattuun, eikä Lutherkaan niitä myöhemmin nostanut samaan arvoon Raamatun dokumenttien kanssa. Ilmeisesti Mooseksen linja oli oikea, eli keskitytään materialistiseen maailmaan. Myös Paavali jatkaa samalla linjalla ja kertoo, että ylösnousemuksessa ihminen saa uuden materialistisen ruumiin.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Kristinuskon keskeiset tunnustukset ovat 300- ja 400-luvuilta. Siihen aikaan ihmisten tieto useista luonnonilmiöistä oli hyvin puutteellista.

Hyvä esimerkki tästä sateenkaari, joka Raamatun mukaan symbolisoi liittoa Jumalan ja kaiken maanpäällä olevan elollisen kanssa. Nykyään tiedetään, että sateenkaari syntyy kun auringonvalo kohtaa vesimolekyylejä ilmakehässä. Kyseiset molekyylit toimivat prisman lailla ja niiden ansiosta valkoinen valo hajoaa sateenkaaren väreihin.

Joskus vuosituhansia sitten tarina Jumalan ja kaiken maanpäällisen välisestä liitosta oli vaikuttava tarina, koska sen avulla hallitsijat ja heitä tukeva papisto pystyi hallitsemaan rahvasta. Heidän yhteiskunnallaan oli jumalallinen määritty järjestys ja viime kädessä Jumala toimi järjestyksen takuumiehenä. Kuningasta tai pappeja vastaan saatettiin kapinoida, mutta vaati aika kovaa luonnetta taikauskoisilta ihmisiltä kapinoida Jumalaa vastaan.

Toinen hyvä esimerkki on salama. Samoina aikoina salamaa pidettiin jumallisena symbolina. Zeusta, Thoria ja Perkunasia pidettiin ukkosenjumalina. Myös kristinuskossa salama oli jumalallinen symboli. Noina aikoina salamaa pidettiin usein merkkinä Jumalan tai jumalten tyytymättömyydestä. Lutherin koki uskonnollisen kääntymyksen pelottavan ukonilman takia.

Nykyään tiedetään, että salama on sähköinen ilmiö taivaalla. Benjamin Franklin oletti, että salama oli sähköä ja sen, että metalli eri muodoissaan johti sähköä, joten hän käytti silkkinyöriä eristämään salaman sähköä. Silkkinyöri pidettiin kuivana, jotta se ei johtaisi sähköä. Tässä on yksityiskohtaista tietoa Franklinin kokeesta:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kite_experiment#Fran...

Niin sateenkaari kuin myös salama osoittavat, että ihmisillä on taipumus keksiä selityksiä niille ilmiöille, joita he eivät pysty järjellä selittämään. Selitykset Raamatussa sateenkaaresta, salamasta ja elämästä Maassa nuodattavat samaa kaavaa. Ensinnäkin vallanpitäjät selittävät oman asemansa käyttäen jumalallista oikeutusta ja toiseksi he selittävät luonnonilmiöitä omaksi edukseen. Kyseiset tarinat olivat sen ajan ihmisten mielissä uskottavia tarinoita, mutta kun tieto luonnonilmiöistä on lisääntynyt, niin ne ovat osoittautuneet fiktiivisiksi kertomuksiksi.

Usko on pelottavin ase, koska sen avulla ihmiset voidaan manipuloida sokeaan tottelevaisuuteen. Manipuloidut ihmiset uskovat toimivansa itsensä, oman maansa ja uskonsa puolesta sekä olevansa muita parempia ihmisiä sillä perusteella. Samalla tavalla uskonnolliset vallanpitäjät edelleenkin pystyvät manipuloimaan ihmisiä tiedettä vastaan, jos he näkevät, että tieteen saavutukset uhkaavat heidän asemaansa ja arvovaltaansa.

Katolinen kirkko vastusti Galileo Galileitä, kun hän väitti, että Maa ja muut planeetat kiertävät Aurinkoa. Hän tuli tuohon johtopäätökseen, koska hän pystyi kaukoputken avulla näkemään mm. Venuksen vaiheet, kun se kiersi ympäri Aurinkoa. Katolisen kirkon inkvisiittorit pitivät Galilein havaintoja ja mielipiteitä kerettiläisyytenä, koska katolinen kirkko uskoi maakeskeiseen maailmanjärjestykseen. Jos tämä osoitettaisiin vääräksi, niin kirkko luultavasti pelkäisi sitä, että myös muita sen oppeja alettaisiin laajemminkin epäillä ja se murentaisi jo uskonpuhdistuksen kokeneen kirkon arvovaltaa.

Raamattu ei ole tieteellinen eikä luonnontieteellinen kirja. Se perustuu vanhoihin kansantarinoihin, myytteihin ja mystiikkaan. Ne olivat aikoinaan erittäin vakuuttavia tarinoita, mutta 2010-luvun maailmassa kyseiset vanhat tarinat eivät selitä mitään.

Jos evoluutioteoria osoitettaisiin vääräksi, niin se ei tarkoita sitä, että Raamattu olisi oikeassa, sillä maailma on täynnä luomismyyttejä. Maailma olisi voinut syntyä vaikka sotkan munasta.

Petteri Hiienkoski

#2. Monet uskovat todella uskomattomiin asioihin eivätkä huomaa kuinka heitä viilataan linssiin.

Evankeliumi on vapauttanut lukemattomia ihmisiä erilaisten taikauskojen ja väärien uskomusten vallasta.

Uskonpuhdistuksen tärkeimpiä tavoitteita oli saattaa Raamattu kansankielelle ja ihmisille lukutaito, ettei heitä enää niin helposti kusetettaisi.

Mutta minkäs teet kun se ei kelpaa vaan ehdoin tahdoin halutaan uskoa kaiken maailman järjettömyyksiin. Muistuttaa sitä mitä israelilaiset tekivät vanhan liiton aikaan...

Tässä ei sinänsä ole mitään yllättävää. Näin on näet Raamatussa ennustettu juuri käyvän.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

"Monet uskovat todella uskomattomiin asioihin eivätkä huomaa kuinka heitä viilataan linssiin.

Evankeliumi on vapauttanut lukemattomia ihmisiä erilaisten taikauskojen ja väärien uskomusten vallasta. "

Ironia näemmä kukkii kauniisti tänä iltana.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Hiienkoski, Raamatunmukaan kaikki luotiin kuudessa päivässä, kun uusi ihminen syntyy, niin luodaanko uusi sielukin, vai joutuuko sielu uudestaan syntymään ihmisesksi kehittyäkseen aina paremmaksi jäämään lopullisesti Jumalan luo Saarnaajankirjan lupauksen mukaisesti.
Raamatunmukaan Jumalanesikoisen piti kaikessa tulla veljiensä kaltaiseksi ja syntyä ihmisruumiisen.

Petteri Hiienkoski

#3. Yritätkö tarjoilla jotain sielunvaellusoppia vai...?

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Hiienkoski tekee oikein hyvää työtä tuodessaan esille niitä opillisia peruslinjauksia, joita Luther Raamatun sanasta on aikoinaan julistanut. Luther oli kaikesta oppineisuudestaan huolimatta itsekin vajavainen ihminen, eikä hän yltänyt kaikkeen totuuteen Jumalan sanasta.

Kirjoittaahan Paavali: "nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan." 1.Kor.13:12.

On luonnostaan selvää, että jokainen, joka ei ole nöyrtynyt Jumalan edessä ja vastaanottanut henkilökohtaista uskoa Häneen, on kokonaan ulkona totuudesta ja Kristuksen sisäisestä tuntemisesta. Mutta mikä parasta; vielä tänään on mahdollista kääntyä armollisen Jumalan puoleen. Hän auttaa, Hän pelastaa.

"Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa". Room.1:18. Kautta aikojen suuri osa ihmisistä on paaduttanut itsensä Jumalan kutsun edessä ja omaksunut jumalattoman arvoperustan (=tyhjiön). "Sillä usko ei ole joka miehen".

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Puhutaan havainnosta sitten...

PH "Siitä, mitä maailmasta nykyisin havaitaan, voi tehdä epävarmoja päätelmiä siitä, millaista mahdollisesti on ollut aiemmin tiettyjen oletusten vallitessa. Yksikään ihminen ei kuitenkaan ollut paikalla todistamassa, kun maailmankaikkeus sai alkunsa."

Jos Petteri katsot suureen kaukoputkeen tai radioteleskooppiin, astut aikakoneeseen. Näillä aikakoniella voit helposti katsella historiaa aina ajan alkuun asti. Ei tarvitse yhtään arvailla minkälaista on ollut, koska sitä voidaan täysin suoraan katsoa, tutkia ja tehdä vaikka päätelmiä. Syvä silmäys maailmankaikkeuteen kolmessa ulottuvuudessa >>> https://www.eso.org/public/finland/news/eso1507/

Kosminen taustasäteily on ällistyttävän hieno kuva maailmankaikkeuden alusta, jossa on myös nähty viitteitä edeltävästä maailmankaikkeudesta. On sikäli loogista että universumilla ei näin ollen edes ole alkua, vaan jotakin vain "aina" on ollut, toinen vaihtoehto kun olisi se, ettei ei olisi yhtään mitään. Taustasäteilystä lisää >>> https://fi.wikipedia.org/wiki/Kosminen_taustas%C3%...

Kreationistit puhuvat luomisesta kertatapahtumana 144 tunnin aikana (kuusi vrk.). Havaitsemme kuitenkin mm. tähtien ja planeettojen syntymistä ja kuolemista ihan livenä >>> https://online.science.psu.edu/astro140_fawd001/no... Havainnot kertovat jatkuvasta muutoksesta, ei lainkaan kerralla valmiiksi tehdystä kokonaisuudesta. Universumi ei ole viellä edes teini-iässä, se kasvaa ja muuttuu koko ajan, livenä >>> http://www.kotiposti.net/ajnieminen/alku.pdf

Maailman suurinta hiukkaskiihdytintä on käytetty olevaisen syvälliseen tutkimiseen ja todettu siinä samalla että minkäänlaisia kummituksia ei ole olemssa. "Jos olisi, niin olisimme ne kyllä nähneet", sanoo fyysikko Brian Cox >>> https://www.sciencealert.com/a-physicist-just-expl...

Kreationismin melko vakavia ongelmakohtia jotka on syytä ottaa huomioon tarkasteltaessa kokonaiskuvaa >>> http://kaikkionvaletta.blogspot.fi/2015/05/kaiken-...

Petteri Hiienkoski

#6. Alkuräjähdysteoria on tällä hetkellä "paras" mihin on pystytty. Se on kuitenkin monen olettamuksen päälle pykätty. Niiden selittäminen on käytännössä niin hankalaa. Se takia populaarit selitykset oikovat yleensä mutkat suoriksi. Katsotaan nyt kauanko sen annetaan vielä elää. Ateistiset tutkijat eivät siitä näet tykkää, koska kaikkeuden alku edellyttää selitystä. Luojaa. =)

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Minkälaisten, siis minkälaisten olettamusten päällä alkuräjähdys on pykätty? Voisitko tarkentaa, koska olen käsittänyt että asiasta vallitsee konsensus, kiitos.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #13

#13. Onhan hallitse teoria mutta...

"Uusi vakuuttava teoria: maailmankaikkeuden laajeneminen ja pimeä energia ovatkin puppua" (28.9.2011)
http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/avaruus/2011-0...

"Uusi tutkimus väittää: Alkuräjähdystä ei ollutkaan" (11.2.2015)
http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/avaruus/2015-0...

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #18

Hyvä, ans kattoo ny sano turkulainen. Universumi olisi siis aina ollut, joten se ei tarvitse silloin ns. luojaakaan. Rehellinen tiede korjaa lopulta esittämiään teorioita, kuten asiaan juurikin kuuluu. Jatkuvassa epävarmuudessa eläminen on ihmisen oikea paikka. Se luo draivia ja luo muutenkin uutta ;)

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #19

#19. Länsimaisen kulttuuin ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kiinnostava kysymys onkin, voiko sellainen tiede olla rehellistä, joka lähtökohtaisesti rajaa pois sen mahdollisuuden, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden?

Tieteellisen vallankumouksen n. 1500-1700 tekivät lähes yksinomaan kristityt tiedemiehet, kirkon perustamissa yliopistoissa. Moderni tiede perustuu sen takia aivan oleellisesti kristilliseen maailmankatsomukseen ja ihmiskäsitykseen.

Se tunnustaa ihmisen järjellisyyden ja kyvyn tehdä havaintoja Jumalan luomasta maailmasta. Siitä on sen takia myös tunnistettavissa Luojan kädenjälki, älykäs suunnittelu.

Tämä ihmiskäsitys tunnustaa myös lankeemuksen aiheuttaman ihmisen luontaisen itsekkyyden ja itsepetostaipumuksen. Sen takia piti olla akateeminen vapaus, avoin pääsy objektiiviiseen havaintoaineistoon ja kaikille selitysmalleilla mahdollisuus tulla avoimesti esiin julkisesti ja avoimesti koeteltavaksi.

Monet niistä modernin tieteen ihanteista, jotka periytyvät tieteellisestä vallankumouksesta ja tieteen uranuurtajilta - jotka valtaosin olivat vakaumuksellisia kristittyjä - esitetään nykyään lähinnä positiivisten tarkoitustensa osalta. Ikään kuin ne toteutuvina faktoina. Se taitaa kuitenkin olla enemmän edistysuskoa jolla uskotellaan kehityttävän koko ajan parempaan ja parempaan. Tieteen ihanteet tuppaavat kuitenkin jäämään kauniiksi ulkokuoreksi, koska käytännön todellisuus on etääntynyt yhä kauemmas perusteistaan.

Antamani linkit eivät sisältäneet kristittyjen tieteentekijöiden kritiikkiä alkuräjähdysteoriaa kohtaan. Tiede-eliitissä monet haluaisivat sulkea heidät ulkopuolelle heidän maailmankatsomuksensa takia. Eikä heidän kirjoituksiaan julkiastavan. Creation Magazine kuitenkin julkaisee tällasia. Tässä eräs:

"Is there definitive evidence for an expanding universe?" (19 August 2014)
https://creation.com/is-there-evidence-for-expandi...

Kukin voi itse arvioida ja koetella ja muodostaa kantansa sen pohjalta.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #20

Edustipa joku mitä katsomusta tai historiallista pohjaa tahansa samalla väittäessään että universumi on rakennettu 114 tunnin aikana, niin sellainen katsomus ei saa kannatustani, koska mikään havainto ei puolla moista rakentamista.

Toki varmaan jokin täysin mielikuvituksellisen kätevä olento pystyy varmastikin tekemään ihan mitä vain, mutta tutkia sellaista ei voi mitenkään, so. vaan täysin mahdotonta ja ajanhukkaa.

Muodostan kantani tasan tältä pohjalta, en siitä mihin joku on sattunut syntymään ja kuinka uskoo alueensa uskomuksiin. Aivan sama jos uskon ja väitän että Jupiteria on aina kiertänyt teekannu, aina. Niin tutkia sellaista ei voi, mutta väite on yhtä järjetön versus 114 tunnin luomisen kanssa.

PH "Se tunnustaa ihmisen järjellisyyden ja kyvyn tehdä havaintoja Jumalan luomasta maailmasta. Siitä on sen takia myös tunnistettavissa Luojan kädenjälki, älykäs suunnittelu."

Miten sitä luomista aikuisten oikeesti tutkittaisiin ja mitkä ovat sellaisen tapahtuman mekanismit? Olisi kyllä mukava tietää, ettei aina tule huijattu olo suhteessa havaintoihin, kuten nyt käy, aina? Ps. Miten sinä kumoaisit hartaan järjettömän uskoni Jupiteria kiertävään teekannuun :-? Olen ajatellut ehkä perustaa pyhän teekannukirkon ;D

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #21

#21. Kukin uskoo, mitä uskoo. Uskomisensa perusteet on kuitenkin hyvä selvittää. Paitsi jos tyytyy esim. järjettömään uskoon Jupiteria kiertävästä teekannusta... =)

Olen selvittänyt sitä, mitä uskonpuhdistajat Raamatun perusteella uskovat, opettavat ja tunnustavat luomisesta. En sanoisi, että se on järjetöntä. Mielestäni se ei ole järjetöntä sen perusoletuksen mukaan, että Raamattu on Jumalan ilmoitus, kuten ainakin kristityt uskovat (sikäli kuin ovat johdosmukaisia).

Kirjoituksessani "Kahdenlaista kreationismia" selvitin, että luomiskertomukseen perustuvan kreationismin lisäksi on myös luonnolliseen Jumala-tuntemukseen perustuvaa kreationismia. Jumalan olemassaolo on osoitettavissa luontoa tutkimalla, niin kuin taideteos todistaa taiteilijasta. Täysin järkevää.

Ihminen voi tosin myös kieltää luonnollisen Jumala-tuntemuksen (ateismi), joskaan ei tyystin juurimaan sitä sisimmästään pois. Kun ilman tätä Jumalan olemassaolon tunnustamista kehitellään teorioita, mielikuvituksella ei tunnu olevan rajoja. Yleensähän nämä teoriat tähtäävät juuri sen uskottelemiseen, ettei mitään Jumalaa ole. Näin näyttää tapahtuvan.

Huomaa mitä totesin kuuden päivän luomisesta: "Kukaan ei luonnostaan eikä syntyperäisesti usko siihen. Siihen ei voi päätyä eikä siitä päästä varmuuteen kokeellisen luonnontieteen keinoin. Se edellyttää Raamatun luomiskertomuksen tuntemista."

Eikö kuusi päivää muuten ole 144 eikä 114 tuntia... Noin lyhyessä ajassa, kuin 114 tuntia, olisi ihminen jäänyt kokonaan luomatta... =)

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #22

Ihan sama onko 114 vai 144 tuntia, koska oikea vastaus on 13,835 miljardia x 8760 tuntia (vuoden tunnit) = Universumin ikä. Huom. Ilmeisesti tieteessä käytetään tässä yhteydessä pohjana nykyistä, 24 tunnin vuorokautta.

Luulenpa että universumi on paljon paljon ihmeellisempi kuin mainostamasi kansansadut siitä. Ja saattaa hyvin olla että ihmiseltä voi jäädä kaikkeus myöskin selvittämättä. Mitäpä siitä sitten, täysin ilmanen hupihetki tajuttoman isossa karusellissa, sellaista elämä on. Elämä on elämän tarkoitus. Ei ole muita tarkoituksia ;@

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Aloituksen aihetta saattaa sivuta myös evoluutio-oppi. Sitähän opetetaan kouluissa ja kerrotaan, että ihminen on apina. Nyt kuitenkin tästä saa Ruotsissa vihapuhesakot:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kallade-mus...

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kyllähän evuluutiota on täytynyt olla , kun ihmisrodutkin ovat muodostuneet, mutta ehkäpä Hiienkoski voi antaa pätevän vastauksen eri ihmisrotujen luomisesta.

Petteri Hiienkoski

#8. Eiköhän se ole ihmisrotujen kohdalla ihan sama juttu kuin muidenkin kohdalla. Eli sitä luonnollista muuntelua. =)

Petteri Hiienkoski

#7. Käyköhän tässä kohta niin että kouluissa aletaankin taas opettamaan luomisoppia? Ei tietenkään kristittyjen takia, ehei! - Vaan muslimien miellyttämiseksi. ;)

Toimituksen poiminnat