Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Kristinusko ja islam III: "Teologian desantit" ja Aabrahamin usko

 • Aabrahamin matka Kaldean Uurista Kanaanin maahan (1. Moos. 12:4). (Kuva: József Molnár, 1850, Hungarian National Gallery.)
  Aabrahamin matka Kaldean Uurista Kanaanin maahan (1. Moos. 12:4). (Kuva: József Molnár, 1850, Hungarian National Gallery.)
 • Aabraham tapaa Melkisedekin (1. Moos. 14:18-20). (Kuva: Dieric Bouts vanh, 1464-67, P. Pietarin kirkko, Leuven, Belgia.)
  Aabraham tapaa Melkisedekin (1. Moos. 14:18-20). (Kuva: Dieric Bouts vanh, 1464-67, P. Pietarin kirkko, Leuven, Belgia.)
 • Hagarin ja Ismaelin karkottaminen (1. Moos. 21:14). (Kuva: Jan Mostaert, 1520-1525, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid, Espanja.)
  Hagarin ja Ismaelin karkottaminen (1. Moos. 21:14). (Kuva: Jan Mostaert, 1520-1525, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid, Espanja.)
 • Aabraham ja Iisak matkalla uhraamaan. (Kuva: Lucas Cranach vanh, n. 1530, Jakob-Briner-Stiftung, Winterthur, Rathaus.)
  Aabraham ja Iisak matkalla uhraamaan. (Kuva: Lucas Cranach vanh, n. 1530, Jakob-Briner-Stiftung, Winterthur, Rathaus.)
 • Aabraham uhraamassa Iisakia. Hän uskoi Jumalaa "joka kuolleet eläviksi tekee" (Room. 4:17). (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1530.)
  Aabraham uhraamassa Iisakia. Hän uskoi Jumalaa "joka kuolleet eläviksi tekee" (Room. 4:17). (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1530.)
 • Aabraham uhraa. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1531, Liechtenstein Museum.)
  Aabraham uhraa. (Kuva: Lucas Cranach vanh, 1531, Liechtenstein Museum.)
 • Iisakin uhraaminen (1. Moos. 22:10-12). (Kuva: Marc Chagall, 1960-1966, Chagall Museum, Nice, Ranska.)
  Iisakin uhraaminen (1. Moos. 22:10-12). (Kuva: Marc Chagall, 1960-1966, Chagall Museum, Nice, Ranska.)
 • Jumala sanoi: “Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea…Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.” (1. Moos. 15:5.)
  Jumala sanoi: “Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea…Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.” (1. Moos. 15:5.)

Dosentti Jyri Komulainen kailottaa Suomen Kuvalehden blogissaan (26.7.2016)Jotta edes faktat olisivat kohdillaan – että muslimit ja kristityt – sekä siinä sivussa juutalaiset – puhuvat kaikki ihan samasta Jumalasta!

Komulainen on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri. Hän julistaa väitettään ”uskontotieteellisenä tosiasiana”. Myöntääkö hän käsityksensä olevan epätosi jossain muussa mielessä, esimerkiksi teologisesti?

Väite perustuu samaan uskontorelativistiseen harhakäsitykseen, jota paavikin levittää. Se, että Lähi-idässä on syntynyt joukko uskonnollisia perinteitä, jotka pitävät uskonsa esikuvana Abrahamia, ei kuitenkaan tarkoita, että niissä uskottaisiin samaan Jumalaan, mihin Aabraham (noin 2021–1846 eKr.) – "kansojen paljouden isä" (1. Moos. 17:5) – uskoi. Asia on todennettavissa vertaamalla keskenään sitä, mitä Raamattu ja Koraani Jumalasta opettavat.

Komulainen on oikeassa siinä, että kysymys on ”perintöriidasta”. Huolimatta virastaan piispankokouksen pääsihteerinä, hän ei näytä tietävän tai välittävän, kuka on laillinen perijä ja millä perusteella. Dosentilta menevät sekaisin paitsi yleinen (Room. 1:19–21) ja erityinen ilmoitus, myös Vanhan ja Uuden Testamentin ilmoitusten välinen suhde. Ei ihme, että asia on hänelle ”monimutkainen”.

Jos perintöriidan olemus on Vanhassa Testamentissa jäänyt epäselväksi, Uudessa Testamentissa sitä selvitetään Johannes Kastajan (noin 0–32 jKr.) julistuksesta alkaen (Matt. 3:79). Terävimmin sen osoittaa Vapahtaja itse keskustellessaan aikansa "teologian desanttien" kanssa siitä, ketkä ovat ”Aabrahamin lapsia” ja millä perusteella, ja ketkä eivät:

 • He vastasivat ja sanoivat hänelle: “Aabraham on meidän isämme.”
 • Jeesus sanoi heille: “Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne tekoja.”
 • He sanoivat hänelle: “Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala.”
 • Jeesus sanoi heille: “Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta.” (Joh. 8:39-47.)

Jeesus antoi tuntomerkin, mistä tiedetään, ketkä ovat Aabrahamin perillisiä ja Jumalan lapsia: ne, jotka kuulevat hänen sanansa ja uskovat sen! Nämä juutalaiset ”teologian desantit” eivät kuitenkaan sietäneet Jeesuksen sanaa, koska he olivat ”isästä perkeleestä”.

Paavikirkko julistaa näkevänsä Aabrahamin – muslimien ja juutalaisten tavoin – mallina ”ehdottomasta alistumisesta Jumalan määräyksiin”. Koraani osoittaa paavin olevan oikeassa muslimien suhteen. Siinä Aabrahamin näet väitetään jopa täyttäneen Jumalan käskyt. 

 • Tai eikö hänelle ole ilmoitettu, mitä on Mooseksen kirjoissa, ja kuinka Aabraham täytti käskyt? (53: 36-37.)
 • Entä kun Herra koetteli Aabrahamia käskyillään, ja tämä täytti ne? Hän sanoi: »Tahdon totisesti tehdä sinut ihmisten uskonnolliseksi johtajaksi.» Aabraham kysyi: »Teetkö samoin (ihmisten uskonnollisen johtajat) jälkeläisistäni?» Hän vastasi: »Minun liittoni ei ulotu väärämielisiin.» (2:124.)
 • Kun hänen Herransa sanoi hänelle: »Alistu!» hän vastasi: »Olen antautunut maailmojen Herran alamaiseksi». (2:131.)
 • Kenellä on parempi uskonto kuin sillä, joka kaikkinensa alistuu Jumalan tahtoon, tekee hyvää ja seuraa vanhurskaan Aabrahamin oppia? Itse Jumala otti Aabrahamin ystäväkseen. (4:125.)

Apostoli Paavali (noin 3–64 jKr.) – joka lihan mukaan kuului Aabrahamin jälkeläisiin ja Benjaminin sukukuntaan (Room. 11:1) – selvittää kirjeissään, että perintö ei tullut Aabrahamille ”alistumisesta Jumalan määräyksiin” eikä mistään lain teoista. Se olisi siinä tapauksessa tullut ansiosta eikä armosta. Sen tähden Paavali korostaa sitä, että Jumala luki vanhurskaudeksi Aabrahamille tämän uskon, joka kohdistui lupaukseen tulevasta Kristuksesta.

 • Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? “Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.”
 • Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.
 • Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. (Room. 4:2-14.)
 • Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: “Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee.” Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska “vanhurskas on elävä uskosta.” --
 • Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: “Ja siemenille”, ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: “Ja sinun siemenellesi”, joka on Kristus. --
 • Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta. --
 • Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. (Gal. 3: 9-11, 16, 18, 29.)

Raamattu sulkee lakiuskonnon vaatiman "alistumisen Jumalan määräyksille" tykkänään pois perusteena Jumalan mielisuosiolle ja perintöoikeudelle. Paavalin mukaan Jumala päinvastoin ”vanhurskauttaa jumalattoman”.

Apostoli myös korostaa yksikkömuotoa "sinun siemenellesi" osoittaen näin, että Kristus oli luvattu jo Aabrahamille. Se siemen on näet Kristus ja hänestä tullaan osallisiksi yksin uskon kautta (sola fide). Aabrahamin usko on näin ollen uskoa Kristukseen.

Nykypäivän "teologian desantti” viittaa pakanallisen (ei-juutalaisen) Korneliuksen tapaukseen (Ap.t. 10:34–35) perusteluna harhakäsitykselleen, jonka mukaan Jumalan pelastava toiminta ulottuisi islamiin ja muihin uskontoihin, joissa kielletään Kristuksen jumaluus ja sovitustyö. Piispainkokouksen pääsihteeri – joka ilmoittaa olevansa ”perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan” – ei näytä ”omassa erinomaisuuden kuplassaan” tuntevan edes kristinopin alkeita, Raamatusta ja Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista puhumattakaan.

Uskonpuhdistaja Martti Luther (1483–1546) opettaa Schmalkaldenin opinkohdissa (1537), että ennen kuin Pietari kastoi Korneliuksen, joka oli roomalainen sadanpäämies, tämä ei suinkaan ollut Kristuksen kieltäjä tai vainoaja, vaan uskoi Vanhan Testamentin lupauksiin tulevasta Messiaasta.   

 • Korneliuskin (Ap.t. 10:2–22) oli jo paljon aikaisemmin juutalaisilta kuullut tulevasta Messiaasta. Siten hänestä oli tullut vanhurskas Jumalan edessä, ja sellaisen uskon tähden hänen rukouksensa ja almunsa olivat otollisia. Sen tähden Luukas sanoo häntä vanhurskaaksi ja jumalaapelkääväiseksi. Ilman sellaista edeltävää sanaa ja kuulemista hän ei olisi voinut olla uskossa eikä vanhurskas.
 • Silti pyhän Pietarin täytyi ilmoittaa hänelle, että se Messias, johon hän siihen asti oli uskonut tulevana, nyt oli tullut. Hänen uskonsa tulevaan Messiaaseen ei saanut pitää häntä paatuneitten, epäuskoisten juutalaisten vankina, vaan hänen tuli saada tietää, että hänen nyt oli määrä pelastua läsnäolevan Messiaan kautta, jota hän ei saanut juutalaisten kanssa kieltää eikä vainota. (AS III: VIII: 8, s. 276.)

Kristillinen usko on aikojen alusta asti ollut uskoa syntien anteeksiantamukseen Kristuksen lunastustyön perusteella (Ap.t. 10:43; Joh. 8:56). Aabraham ei ole malli "ehdottomasta alistumisesta Jumalan määräyksille" ikään kuin hän sen perusteella olisi vanhurskas Jumalan edessä. Ei! Sellaista ei Aabrahamin usko Raamatun mukaan ole, vaikka muslimit, paavit ja piispat, pipit ja papit tai muut "teologian desantit" niin väittäisivät.

Aabrahamin usko on uskoa evankeliumissa luvattuun Kristukseen. Sen Jumala lukee itselleen kelpaavaksi vanhurskaudeksi yksin armosta (sola gratia). Sen takia Paavali nimittääkin kaikkia, jotka uudessa liitossa maailman loppuun asti uskovat evankeliumin, "Aabrahamin lapsiksi" ja "Aabrahamin siemeneksi" (Gal. 3:6s).

Petteri Hiienkoski

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Kaj Granlund

Kun työurani aikana tein töitä islamistisissa maissa nousi usein esille kysymys taivaasta ja jumalasta. Eräänä iltana istuin erään muslimin kanssa hänen savimajassaan (se oli savesta tehty) ja joimme teetä. Palasimme taas aiheeseen uskonnosta, koska se kiinnostaa minua, jolloin hän sanoi:

"Meillä on tavoitteena sama taivas, mutta meillä on eri avaimet".

Tavoite voi olla sama, mutta menetelmät poikkeavat. Alla tulkinta Shariasta:

Muslims tell Christians and Jews that they are special. They are “People of the Book” and are brothers in the Abrahamic faith. Islam has its own definitions for Christians and Jews that do not agree with how Christians and Jews define themselves.

Islam says that you are a Christian, if and only if, you believe that Christ was a man who was a prophet of Allah; there is no Trinity; Jesus was not crucified nor resurrected and that He will return to establish Sharia law. According to Islam to be a true Jew you must believe that Mohammed is the last in the line of Jewish prophets.

Näin siis voimme puhua samasta jumalasta, mutta muslimeilla on eri näkemys siitä, mihin jumalaan muiden osapuolten tulisi uskoa.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Hirvittävän karu on tuo lainaamasi kristillisyys-tulkinta sharian mukaan:
"Islam says that you are a Christian, if and only if, you believe that Christ was a man who was a prophet of Allah; there is no Trinity; Jesus was not crucified nor resurrected and that He will return to establish Sharia law. According to Islam to be a true Jew you must believe that Mohammed is the last in the line of Jewish prophets."

Tuollaisiin sharia-kristittyihin en tule koskaan kuulumaan.

Petteri Hiienkoski

#1. Kiitos täsmennyksestä islamin osalta! Tuo sharian tiivistys käy ilmi myös Koraanista. Tämä pitäisi ainakin jokaisen teologian tietää.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Tähän sopii ikivanha tarina viidestä sokeasta miehestä ja norsusta. Kukin mies tunnusteli norsun eri ruumiinosaa: kärsää, kylkeä, häntää, hammasta, jalkaa. Ja he tekivät tulkinnan tunnustelunsa perusteella norsun olemuksesta. Kaikki tulkinnat olivat erilaisia, mutta norsu oli sama.

Uskontorelativismi on usein viitannut norsutarinaan perustellessaan uskontojen samanarvoisuutta. Mutta uskontorelativismi tekee sen virheen, että olettaa, että maailmassa on vain sokeita. Mutta itse väitän, että kristityillä on silmät enemmän tai vähemmän auki. Eli kaikki tulkinnat Jumalasta eivät ole samanarvoisia.

Siis, norsu tai Jumala on sama, vaikka tulkinnat vaihtelevat.

Petteri Hiienkoski

#2. Mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä pointteja!

Kysymystä Jumalasta voi tosiaan tarkastella useasta näkökulmasta, kuten kritisoimani Komulaisen kirjoituksen pääväittämääkin.

Jos jatkaa norsutarinaa Raamatun käsitteillä - joihin kuuluu paitsi ns. luonnollinen jumalatuntentemus ja kristillinen Jumala-tuntemus, myös syntiinlankeemus ja sovitus - menisi se kai about seuraavasti.

Syntiinlankeemuksen seurauksena kaikki olisivat norsun suhteen lähtökohtaisesti luonnostaan sokeita, kuten uskontorelativismi ilmeisesti olettaa. Tämä johtuu siitä, että ihmissuvun lankeemuksen takia ihmiseen luomisessa istutettu Jumalan kuva särkyi ja turmeltui: enää ei nähty eikä tunnettu Norsua oikein.

Tästä huolimatta kaikilla on kuitenkin syntyjään jonkinlainen tietous norsun olemassa olosta (luonnollinen jumalatuntemus). Tästä on syntynyt ja syntyy erilaisia tulkintoja norsusta.

Sitten tullaan siihen, miksi kristityillä kuitenkin olisi silmät enemmän tai vähemmän auki. Raamatun mukaan tilanne olisi toivoton ellei Norsu olisi antanut silmävoidetta. Silmävoide on Jumalan sana, täsmällisemminen lupaus sovituksesta eli armon evankeliumi. Se annettiin lyhyesti heti lankeemuksen jälkeen.

Ne, jotka eivät pysyneet silmävoiteen vaikutuspiirissä, menettivät näkökykynsä. Taas syntyi tulkintoja millainen Norsu on. Tehtiin erilaisia norsun kuvia jne. Sielläkin missä silmävoidetta oli, ei siihen uskottu. Sen takia Norsu lähetti profeettojaan kumoamaan vääriä tulkintoja itsestään ja muistuttamaan silmävoiteen tärkeydestä. Monet saivat tylyn vastaanoton.

Lupaus sovituksesta toteutui, kun Norsu itse inkarnoitui ihmiseksi. Asiaan kuuluu, ettei siihenkään uskottu ja Norsu teurastettiin. Seurauksena sokeutta aiheuttava tauti lupauksen mukaisesti nujerrettiin ja silmävoiteen teho parani.

Niillä, jotka tunnistavat ihmiseksi inkarnoinoituneen Norsun, on hänessä oikea käsitys Norsusta. Mutta hekin joutuvat käyttämään silmävoidetta ettei näkö hämärtyisi ja sokeus saisi valtaa.

Meniskö noin. No sen pituinen se. ;)

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Eikös kuitenkin päivänpoliittisesti ole hienoa, että persujen ateistipuheenjohtaja hyväksyi kreationistin presidenttiehdokkaaksi? Kaikki "maailmankatsomukset" vedettiin viemäriin.

Petteri Hiienkoski

#3. Siinä taitaakin aika hyvin tulla esiin ero kristisuskon ja islamin välillä. Raamattu tekee eron maallisen ja hengellisen hallintavallan välille. Maallisen esivallan tehtävä huolehtia laista ja järjestyksesta, pitää ulkonaista pahuutta kurissa lailla ja miekalla sekä puolustaa kansalaisten oikeuksia ja turvallisuutta. Ei tarvitse kristitty ymmärtääkseen tämän.

Islamissa ei ole tällaista regimenttien erotusta, kuten Länsi-Euuropassakin olemme sen karmealla tavalla joutuneet huomaamaan. Kaikki eivät sitä tosin kuitenkaan tahdo myöntää.

Käyttäjän MarkkuSavikivi kuva
Markku Savikivi

Eero Pyykkölä 23.9.2017 15:46

"Eikös kuitenkin päivänpoliittisesti ole hienoa, että persujen ateistipuheenjohtaja hyväksyi kreationistin presidenttiehdokkaaksi? Kaikki "maailmankatsomukset" vedettiin viemäriin"
-----------------------

Halla-aho näyttää olevan uskontojen suhteen suvaitsevainen, vaikka joskus kiivaileekin erinäisiä uskonnollisperäisiksi väitettyjä ilmiöitä kohtaan.

Halla-ahon eu-parlamenttiryhmän puheenjohtajana toiminee edelleen mustaihoinen muslimi ja ovat keskinäisessä keskustelussa todenneet, ettei heillä ole ongelmia toistensa suhteen.

------------------------
Korkean vapaamuurarijohtajan, Albert Piken, 1800 -luvun lopulla kirjoittamaksi väitetyn kirjeen mukaan hän esitti ohjelman, jonka mukaan tarvittaisiin kolme maailmansotaa Luciferismin saattamiseksi hallitsevaksi uskonnoksi. Kolmannen maailmansodan tarkoituksena on saattaa juutalaiset, muslimit, kristityt ja ateistit tuhoamaan toisensa.
Erinäisten vapaamuurariudesta eronneiden todistajien mukaan, liike houkuttelee mukaansa juutalaisia, muslimeja ja kristittyjä kouliakseen heitä vähitellen ja verivaloin sitoen luciferismiin, joka on noiden kolmen uskonnon yhteinen vihollinen. Ateisteista ei ole luciferisteille hyötyä, joten heitä ei vapaamuurariuteen hyväksytä.

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Kyllä kai Aabrahamin perillisiksi voivat julistautua parhaiten juutalaiset. Sekä islam, että kristinusko, ovat lainanneet juutalaisen kirjallisen perinteen oman oppinsa tueksi.

Petteri Hiienkoski

#5. Lihan mukaan. Pääosa juutalaisista on tarrautunut juuri tähän lihalliseen eli luonnolliseen perillisyyteen.

Emme kristittyinä kiellä juutalaisilta lihallista perinnöllisyyttä. MUTTA vakavasti muistutamme VT:n profeettojen ja UT:n apostolien sekä itsensä Vapahtajan tavoin - jotka kaikki olivat juutalaisia - että se EI kuitenkaan ole olennainen asia. Olennaista Aabrahamin perinnöllisyydessä on usko armollisen Jumalan lupauksiin sovituksesta, joka täyttyi Kristuksessa. Sen takia Aabrahamin perinnöllisuus on aina ulottunut (esim. Korneliuksen tapaus) ja uudessa liitossa yhä enemmän ulottuu lihallista perinnöllisyyttä laajemmalle. Mutta se ei tietenkään ulotu niihin juutalaisiin, jotka epäuskossa torjuvat sovituksen.

Mutta lihallinen perinnöllisyys kuuluu myös Ismaelin jälkeläisille eli saraseeneille (arabeille), jotka sen takia myös ympärileikkaavat viikon ikäiset poikalapset. Muslimit katsovat kuuluvansa heihin. Mutta tarrautuminen lihalliseen eli luonnolliseen perinnöllisyyteen ei heidänkään tapauksessa aiheuta muuta kuin lihallista kiihkoilua ja veristä väkivaltaa.

Jumalan Pojan ja hänen apostoliensa todistuksen mukaan Aabrahamin perillisiä - sanan todellisessa ja varsinaisessa merkityksessä - ovat ainoastaan ne, joilla on Aabrahamin usko.

Tämä usko EI perustu lihalliseen perinnöllisyyteen, ei Mooseksen seremonialain eikä edes Kymmenen käskyn moraalilain, vielä vähemmän islamilaisen lain täyttämiseen miltään osin, saati täydelliseen alistumiseen.

Aabrahamin usko perustuu YKSINOMAAN siihen, että luotetaan Jumalan armon lupauksiin, jotka ovat täyttyneet hänen Pojassaan. Hän yksin on täyttänyt Jumalan lain kaikki määräykset viimeistä piirtoa myöten, ollen kuuliainen Isänsä taholle hamaan ristinkuolemaan asti. Kukaan muu ei siihen edes pysty. Hän ei tehnyt sitä huvikseen vaan meidän takiamme ja sijastamme.

Missä Aabrahamin usko on, se tuottaa se myös Jumalan tahdon eli Kymmenen käskyn mukaista hedelmää. Ensimmäiseen tauluun kuuluvaa hedelmää on oikeasta Jumalan tuntemuksesta versova Jeesuksen tunnustaminen siksi, joka hän todellisesti on.

Näin ajattelen ja olen sen Raamatusta ymmärtänyt. Saa toki olla eri mieltä. =)

Käyttäjän MarkkuSavikivi kuva
Markku Savikivi

Todennäköisesti myös useimmat suomalaiset ovat Aabrahamin lihallisia perillisiä. Ainakin Juha Miedon sukutiedot sisältävät esi-isinä keisareita Kiinasta lähtien ja ehkä satoja kuninkaita. Näiden lisäksi esiintyy myös Aabraham ja Muhamedin tytär Fatima, jonka jälkeläisestä islamin myöhemmät profeetat ovat odottaneet maailman valtiasta, Mahdia. Muhamedin esipolvista siinä luettelossa ei ole tietoja. Saattaa olla todellisuudessa yhtenä vaikka kuningas Salomo, jolla oli valtaisa oma siittola, jonka jälkeläisiä saattavat olla kaikki nykyiset itämaiden haaremiherrat.

Toimituksen poiminnat