Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Kristinusko ja islam VI: Koraanin Allah ei ole sama kuin Raamatun Jumala

 • Sotapäällikkö Mohammed vastaanottaa lyömänsä juutalaisheimon Banu Nadirin alistumisen. (Jami’al-Tawarikh 1315, Nour Foundation.)
  Sotapäällikkö Mohammed vastaanottaa lyömänsä juutalaisheimon Banu Nadirin alistumisen. (Jami’al-Tawarikh 1315, Nour Foundation.)
 • Badrin taistelu v.624 Medinan lounaispuolella oli Muhammedin avaintaisteluita islamin levittämisessä (Lütfi Abdullah, n. 1594.)
  Badrin taistelu v.624 Medinan lounaispuolella oli Muhammedin avaintaisteluita islamin levittämisessä (Lütfi Abdullah, n. 1594.)
 • Andalusialainen Koraani 800-luvulta.
  Andalusialainen Koraani 800-luvulta.
 • S. Paolo Fuori le Muran Raamattu, esilehti Viidenteen Mooseksen kirjaan, 800-luvulta.
  S. Paolo Fuori le Muran Raamattu, esilehti Viidenteen Mooseksen kirjaan, 800-luvulta.
 • Ensimmäinen suomenkielinen koko Raamattu v. 1642.
  Ensimmäinen suomenkielinen koko Raamattu v. 1642.
 • Pyhän Kolmiykseyden kilpi (Scutum Fidei): klassinen kristillinen diagrammi yrittää kuvata Jumalan kolmiykseyden salaisuutta.
  Pyhän Kolmiykseyden kilpi (Scutum Fidei): klassinen kristillinen diagrammi yrittää kuvata Jumalan kolmiykseyden salaisuutta.
 • "Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh. 10:30.) Oletetut Jeesuksen kasvot Torinon liinojen kuvanegoista NASA:n kuvakäsittelyllä v.1978.
  "Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh. 10:30.) Oletetut Jeesuksen kasvot Torinon liinojen kuvanegoista NASA:n kuvakäsittelyllä v.1978.
 • "Hän oli ylenkatsottu" (Jes. 53:3). Jim Caviezel Kristuksena Mel Gibsonin elokuvassa The Passion of the Christ (2004).
  "Hän oli ylenkatsottu" (Jes. 53:3). Jim Caviezel Kristuksena Mel Gibsonin elokuvassa The Passion of the Christ (2004).

Jumalan kolmiykseys kuuluu asioihin, joita Muhammed (570–632) ei tunne. Ainakaan Koraanissa sitä ei esitetä niin kuin Raamattu opettaa.

Kristityt uskovat Raamatun mukaisesti, että on vain yksi Jumala, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tätä Muhammedin Khadija-vaimon kristitty serkku Waraqa ei ilmeisesti osannut hänelle selittää. Vai olisiko itse enkeli Gabriel, jonka Muhammed uskoi ilmestyksissä kohdanneensa, antanut asiasta väärää tietoa?

Koraanissa on ainakin Mekan ajalta – jolloin Muhammed vielä suhtautui myönteisesti kristittyihin – lukuisia suuria, joissa Allah-jumala näyttää kutsuvan itseään monikossa "Me". Joidenkin mielestä se saattaa viitata Jumalan kolmiykseyteen (triunity). Toinen vaihtoehto on se, että "Me"-monikko viittaa monijumalaisuuteen (polyteismi), jota pakanoiden kerrotaan Mekassa harjoittaneen.

 • Totisesti Me olemme kuudessa päivässä luonut taivaat ja maan ja mitä on niiden välillä, eikä väsymys vähääkään vaivannut meitä. (50: 38.)
 • Totisesti, Me olemme luonut ihmisen valajan savesta, mustasta, haisevasta liejusta. (15: 26.)
 • Muistettakoon sitä naista (Mariaa), joka suojeli viattomuuttaan, ja Me puhalsimme häneen henkeämme ja teimme hänet ja hänen poikansa ihmemerkiksi kansoille. (21: 91.)

Medinan ajan suurissa – jotka ovat myöhempää perua ja sen takia tärkeämpiä – Jumalan kolmiykseys selvästi kielletään.

 • Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: »Kolminaisuus!» Ei, lopettakaa (Kolminaisuudesta puhuminen) omaksi hyödyksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala. Luoksepääsemätön on Hänen majesteettiutensa, jotta Hänellä soveltuisi olemaan poika. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä; Jumala yksin riittää Suojelijaksi. (4:171.)
 • Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on kolmas kolmesta.» Eihän ole muuta jumalaa kuin ainoa Jumala, ja elleivät he lakkaa niin sanomasta, lankeaa tuskallinen kuritus niiden ylitse heidän keskuudessaan, jotka ovat väärässä uskossa. (5:73.)

Koraanin kirjoittaja erehtyy luulemaan yhdeksi kolminaisuuden persoonista Jeesuksen äitiä, neitsyt Mariaa.

 • Ja kun Jumala sanoo: »Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: »Ottakaa minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa: »Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta; jos olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti sen tietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä en tiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi: totisesti olet Sinä suuri näkymättömien asioiden tuntija. (5:116.)

Uskonpuhdistuksen juhlavuosi palauttaa mieleen kristinuskon perusasiat, joita uskonpuhdistajat 500 vuotta sitten puolustivat aikansa kirkollista valtaeliittiä vastaan. Yksi perusasioista on sola scriptura -periaate. Sen mukaan kristillistä uskoa eivät määrittele paavit, piispat, pipit eivätkä papit, vaan yksin Jumala sanassaan Raamatussa. Jumalan kolminaisuus eli kolmiykseys ilmenee tutussa lähetyskäskyssä, jota vielä kansakoulussa taidettiin opetella ulkoa:

 • Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. (Matt. 28:19-20.)

Kirkon tunnustukset – Apostolisessa uskontunnustuksesta alkaen – rakentuvat kolmiykseyden varaan. Athanasioksen uskontunnustus ilmaisee ihmisjärjelle käsittämättömän kolmiykseyden salaisuuden seuraavasti:

 • Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala.

Siitä, ettei Koraani tunne eikä tunnusta Jumalan kolminaisuutta vaan esittää, että kristityt olisivat harhaantuneet monijumalaisuuteen, seuraa se, ettei Allah voi sama kuin Raamatun Jumala. Kolmiykseyden kieltämisestä seuraa johdonmukaisesti myös kristinuskon pääsanomaan liittyvän Jumalan Pojan kieltäminen. Muslimien Allah ei ole Isä eikä hänellä ole Poikaa. Koraanin mukaan Jeesus on pelkkä profeetta eli vain ihminen.

 • Jumala ei konsanaan ole hankkinut itselleen poikaa, eikä ole muuta jumalaa kuin Hän. Olisihan muutoin jokainen jumala vienyt mukaansa sen, mitä oli luonut, ja muutamat heistä olisivat alistaneet toisia valtaansa. Kunnia olkoon Jumalalle! Hän on yläpuolella kaiken, mitä he kuvittelevat. (23: 91.)
 • Ne ovat todella epäuskoisia, jotka sanovat: »Katso, Jumala on Messias, Marian poika.» Sano heille: »Kuka sitten voi mitään Jumalaa vastaan, jos Hän tahtoo hukuttaa vaikkapa Messiaan, Marian pojan, ja hänen äitinsä ja ylipäänsä jok'ainoan maan päällä. Jumalan on herruus taivaassa ja maassa ja niiden välisessä avaruudessa. Hän luo mitä tahtoo, ja Jumala on kaikkivoipa. (5:17.)
 • Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on Messias, Marian poika»; mutta Messias sanoi: »Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, - minun Herraani ja teidän Herraanne.» Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille. (5:72.)
 • Messias, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs; lähettiläät ennen häntä elivät vain aikansa; ja hänen äitinsä oli todellinen nainen; hehän sitäpaitsi molemmat söivät maallista ravintoa. Katso (Muhammed), miten Me teemme heille selviksi sanomamme, ja huomaa, miten he kääntyvät pois (totuudesta). (5:75.)
 • …kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet! Paitsi Jumalaa ovat he ottaneet herroikseen kirjanoppineensa ja munkkinsa, samaten Messiaan, Marian pojan, vaikka heidän tuli palvella vain yhtä ainoata Jumalaa. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Ylistettäköön Häntä ja olkoon Hän kaukana siitä, minkä he asettavat hänen rinnalleen! (9:30–31.)

Kristillinen usko keskittyy Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan persoonaan ja työhön langennen ihmiskunnan lunastamiseksi ja sovittamiseksi Isän Jumalan kanssa.

 • Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6.)
 • Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. (Matt. 10:32-33.)
 • Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. (Joh. 5:23:)
 • Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. (Joh. 8:24.)
 • Jeesus sanoi hänelle: ”…Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän… Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.” (Joh. 14:9, 11.)
 • Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. (1. Joh. 5:10-11)

Koraanissa väitetään, että Jeesus ei olisi todellisesti kuollut ristillä, vaan vain näennäisesti (doketismi). Kiistäessään hänen jumaluutensa sekä ristinkuoleman ja ylösnousemuksen, Koraani vahvistaa sen, ettei islam tunne armollista Jumala. Hänet voi näet tuntea vain Raamatun Jeesuksen kautta ja hänessä.

 • …[he] sanoivat: »Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään - mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä, ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia: heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti) (4:157.)

Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus ovat kristillisen uskon ja sovitusopin ytimessä. Kristuksen apostolit ja yli 500 muuta kristittyä olivat ylösnousemuksen silminnäkijätodistajia. Asiasta ei alkuihmetyksen jälkeen ollut epätietoisuutta. Kristityillä oli Jeesuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta ehdottoman varma tieto, joka on kirjattu myös Uuteen Testamenttiin. Asia oli niin varma, että he olivat valmiit antamaan henkensäkin lunnaiksi sen edestä.

 • Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle [Pietarille], sitten niille kahdelletoista [apostolille]. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. (1. Kor. 15:3-6.)
 • …joka [Jeesus] on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. (Room. 4:25.)

Koska islam Koraanin mukaan kieltää sekä Jumalan kolmiykseyden että Jeesuksen jumaluuden, on selvää, ettei muslimien Allah ei se Jumala, johon kristityt uskovat. Raamattu ei jätä epäselväksi sitäkään, mitä ovat sellaiset opettajat, jotka levittävät samaa oppia kuin Muhammed Koraanissaan.

 • Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. (1. Joh. 2:22-23.)
 • Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. (1. Joh. 4:2-3.)

Petteri Hiienkoski

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Mielenkiintoista vertailua muun uskontohistorian ohella. On selvää, että Lähi-idän kaikki uskonnot ovat sukua toisilleen. Ja kopioineet kohtia toisistaan. Muuten ei voi lukuisia yhtäläisyyksiä selittää.

Kolmiyhteys on asia, jota en usko kenenkään varsinaisesti ymmärtävän. Mutta onko se merkityksellinen asia kristillisessä opetuksessa, joka ei laita mitään merkitystä teologiselle termistölle tai käsitteille? Jeesuksen opetus ei kiinnitä niihin huomiota eikä yleensäkään muotoasioihin. Opin sisältö on muualla ja se ei vaadi tulkintaa kaikessa selvyydessään.

En ole löytänyt Jeesuksen opetuksista yhtään asiaa, jonka ymmärtämiseen tarvitsen koulutettua alan ihmistä. Se on hienoa tässä opissa sen sisällön lisäksi.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Ei Jumala ole kolmiyhteinen,"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalia"!

Juha Hämäläinen

Juuri tätä tarkoitin sanomalla ettei kukaan ymmärrä kolmiyhteyttä. No emme me ymmärrä edes yhden jumalan käsitettä. Palvomme edelleen niin montaa uskonnosta riippumatta. Onhan se tragikoomista tuon jälkeen kiivailla eri uskontojen ja lahkojen edustajien. Hyvin koomista.

Mika Sarivaara-Satta Vastaus kommenttiin #4
Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #18

#18. Athanasioksen uskontunnustus sanoo kolmiykseydestä mm. näin:

" -- Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta.

Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma,
mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.
--
Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta.
--
Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus. -- "

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #23

Hiienkoski, kaikilla luoduilla on nimi, kuka loi persoonattoman Pyhänhengen ?

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #27

#27. Raamatun ja siihen perustuvan Athanasioksen uskontunnustuksen mukaan Pyhä Henki ei ole persoonaton, vaan persoonallinen Jumala ja näin ollen myös luomaton.

"Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma,
mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki: Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton.
--
Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus."

Petteri Hiienkoski

#3. Mutta Raamatun Jumala, jota kristillinen kirkko tunnustaa, on.

Elohim. "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme." (1. Moos. 1:26)
"Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan."(1. Moos. 3:22)

"Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.” (Matt. 3:16-17.)

"Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne." (2. Kor. 13:13)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #22

Hiienkoski, on vain yksi Jumala ja yksi Jumalan esikoinen, Luciferkin oli "Pyhähenki" ennen lankeemustaan, kenen oletat perustaneen Islamin uskonnon?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #22

Hiienkoski, on vain yksi Jumala ja yksi Jumalan esikoinen, Luciferkin oli "Pyhähenki" ennen lankeemustaan, kenen oletat perustaneen Islamin uskonnon?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #22

Hiienkoski, on vain yksi Jumala ja yksi Jumalan esikoinen, Luciferkin oli "Pyhähenki" ennen lankeemustaan, kenen oletat perustaneen Islamin uskonnon?

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Kommentoija viitannee ilmeisesti Jeesuksen moraalisiin opetuksiin. Jeesuksen teologiset opetukset olivat niukat, mutta sinänsä aika selkeät. Hän antaa ymmärtää olevansa Vanhan Testamentin eli juutalaisten Kirjoitusten ilmoittama Herra eli ’Adonai’. Yksi tähän viittaava raamatunkohta on Joh. 8:58:
-Jeesus sanoi heille "Totisesti, totisesti, minä sanon teille: ennen kuin Abraham syntyi, minä olen ollut".
Myös muissa kohdissa on viittauksia Psalmeihin tavalla, jolla Jeesus antaa ymmärtää olevansa niissä profeetan suulla puhuva Vanhan Testamentin Herra (siis joko olevansa itse Herra tai ainakin edustavansa tätä täysin valtuuksin).
Muualla evankeliumeissa hän ilmoittaa selkeästi olevansa Jumalan Poika.
Juutalaisten valtava viha Jeesusta kohtaan yltyi juurikin sen vuoksi, että hänellä oli otsaa ilmoittaa nimekseen Jumalan Nimi. Tämä tulee hyvin esiin kohdassa Mark. 14:61-62:
-Mutta Jeesus oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylipappi kysyi häneltä "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"
Jeesus vastasi: "Minä Olen (ts. Jumalan nimi, vrt. 2. Moos 3:14). Ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvessä”.

Kolminaisuuden puolesta puhuvia kohtia on Raamattu täynnä, kun niitä oikein aletaan etsimällä etsimään. Myös Jeesus välitti teologista opetusta, joka on jäänyt pahasti hänen moraalisten opetustensa varjoon. Jos aihe jotakuta kiinnostaa, niin kristologiaa käsittelevät kirjat tarjoavat siihen runsaasti valotusta. Myös kirkkohistorian kehitys on tässä suhteessa hyvin kiinnostavaa ja tavallaan jopa osa maailman historiaa.

Juha Hämäläinen

Kirkon ja teologian historia on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se selvittää miten virallinen kristinusko on kehittynyt nykyiseen muotoonsa.

Varsinaisen uskonnon sanoman kannalta teologian kiemurat ovat yhdentekeviä kuten sen termien sisältö. Itse en näe kristinuskossa mitään muuta tarpeellista kuin Jeesuksen opetukset ja esimerkki. Ne ovat niin ymmärrettäviä ja jopa järkeenkäypiä eikä pelkästään tunteisiin vetoavia. Muu tämän uskonnon historia on vain taustakohinaa.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Juutalaisilla on vain yksi Jumala.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Muuan suomalainen evlut pappi, jolta kerran tiedustelin kristinuskon ja islamin välistä eroa, sanoi, että Jumala on kummassakin uskonnossa sama (arabian kielellä Jumala on Allah), mutta muslimit eivät hyväksy sitä, että ihminen (Jeesus) voisi olla jumalallinen. Muslimeille Jeesus on tärkeä profeetta mutta ei sen enempää.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Raamatunmukaan Jumalan esikoinen on luonut kaiken jota on taivaissa ja maan päällä.
Tosin Lucifer lakkasi valoa kantamasta, niin luotii maa hänelle.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Keijo; olen joskus kirjoittanut, että Mohammettia harmitti että profeetta Jeesus ehti ennen häntä julistautua Jumalan pojaksi.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Käsittääkseni muslimit tituleeraavat Muhammedia profeetaksi niin kuin Jeesustakin. Jumalan luomia me olemme kaikki kummankin uskonnon mukaan, joten siinä suhteessa ei pitäisi olla eroa.

Joitakin vuosia sitten luin netistä islamin alkeita, ja siellä kerrottiin, että sana "muslimi" tarkoittaa Jumalan luomaa, ja että kaikki olemassa olevat asiat ovat siis muslimeja, jopa elottomat kappaleet kuten kivet.

Näin ollen siis islamin näkemyksen mukaan muslimiksi ei tulla, koska jokainen on muslimi jo lähtökohtaisesti ihan omasta mielipiteestä riippumatta, vaan oma muslimius tunnustetaan tai kiistetään tai siihen ollaan ottamatta kantaa tietoisesti tai tietämättömyydestä.

Käsittääkseni siis oman muslimiuden tunnustamisessa on kyse vain sen tunnustamisesta, että on Jumalan luoma.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #9

#9. "Islam" tarkoitta alistumista tai antautumista, ja "muslimi" on se, joka alistuu tai antautuu. http://www.etymonline.com/index.php?term=Muslim

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Tuon tärkeän profeetan Vuorisaarnalle ei ole ollut tilaa Koraanissa, miksihän ?

Petteri Hiienkoski

#5. Sellainen käsitys taitaa olla nykyään aika monella. Se ei kuitenkaan ole Raamatun ja kirkon tunnustuksen mukainen käsitys.

"Luikuriteologit harhakäsityksiä levittämässä"
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

"Suvaitsevuus- ja monikulttuurisuusideologia jyrää"
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Jäljet johtavat sylttytehtaalle? "Kaikki tiet vievät Roomaan?"
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Tässä on selvuitetty roomalaisperäistä käsitystä Raamatun valossa: "”Teologian desantit” ja Aabrahamin usko"
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian", vanha testamentti lopussaan toteaa.
Vanha testamentti ei tunne Jumalan poikaa.
Jos joku vanhasta testamentista löytää maininnan Jeesuksesta, jumalan pojasta, onnittelen.

Juha Hämäläinen

Kristinusko ei perustukaan vanhaan testamenttiin, joka on vain otteita juutalaisten historiasta. Täynnä tarinaa ennen ei-kristillistä aikaa.

Vanhan testamentin suurin arvo on sen kertomuksessa historiallisesta siirtymisestä yhden jumalan palvontaan vaiheittain sekä kymmenen käskyn vastaanottaminen juutalaiselle heimolle. Käskyjä ja yksijumalaisuus kyllä on ollut muissakin uskonnoissa.

Juuri tästä syystä hyvin usein näkeekin uuden testamentin erikseen painettuna kirjana, koska siinä juuri on kristinuskon ydin eikä missään muualla.

Petteri Hiienkoski

#16. Kristillisen kirkon itseymmärryksen mukaan kristinusko kuitenkin on yhtä vanha kuin ihmiskuntakin ja alkoi jo Vanhassa Testamentissa. Sen perusteella kristinusko perustuu Vanhaan Testamenttiin.

Tunnustuskirjoissa Yksimielisyyden ohjeessa todetaan mm. seuraavasti:
"Ensi sijalla Vanhan ja Uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset, Israelin uskon puhdas ja kirkas lähde. Raamattu yksin on ainoa tosi ohje, jonka mukaan kaikki opettajat ja opit on koeteltava ja arvioitava." (FC-SD Opin summa, s. 461.)

Petteri Hiienkoski

#6. Eivätkös kaikki VT:n Messias-profetiat viittaa Jeesukseen?

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Ihminen on hyvien puhujien vietävissä, ihan laumoittain. Tulee mieleen kommunismi Venäjällä, ortodoksisuuden yhdellä sydänalueella.

Tulee tässä mieleen, olenko minä ja Trump ainoat järkevät telluksellamme.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Koraanin Allah ei todellakaan ole sama kuin Raamatun Jumala päätellen siitä, että vastaanottokeskuksiin on noussut uusi rintamalinja : muslimit vastaan kristityt.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Jumalan ilmoitus omassa sanassaan ja Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ei ole minkään eikä kenenkään kopio. "Alussa loi Jumala taivaan ja maan."

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala."

Jumalan ilmoitus on suvereeni maailmankaikkeuden Luojan ja alullepanijan ilmoitus.
Muhamettien allah-oppi on surkea plagiaatti; tökerö Raamattua jäljittelevä väärennös.

Mitä sitä kiertelemään. Mutta tämä on ilosanoma: Jumala kutsuu Poikansa kautta kaikkia luokseen.
"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Apostolien teot 4:12

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Varhaisin tunnettu luettelo Uuden testamentin kirjoista eli varhaisin Uuden testamentin kirjojen kaanon on ns. Muratorin kaanon noin vuodelta 170. Uuden testamentin kaanonin, sellaisena kuin se nykyisin tunnetaan, luetteli ensimmäisenä Aleksandrian piispa Pyhä Athanasios kirkolleen osoitetussa kirjeessä vuonna 367. https://fi.wikipedia.org/wiki/Raamatun_kaanon

Islam sai alkunsa Arabian niemimaalla profeetta Muhammedin ilmestyksien pohjalta vuonna 610.

"Koraani (arab. القرآن‎, al-Qurʼān) on islamin pyhä kirja. Muslimien mukaan se on Jumalan profeetta Muhammedille välittämä. Perinteisen käsityksen mukaan Muhammadin ilmestykset alkoivat noin vuonna 610. Niitä kirjattiin epäsäännöllisesti ylös tai ne säilyivät ihmisten muistissa aina Koraanin kokoamiseen asti. Koraani koottiin kirjaksi 600-luvun puolivälissä aluksi konsonanttitekstinä: arabian vokaalimerkit ja muut tarkkeet vakiintuivat seuraavalla vuosisadalla. Vanhin säilynyt kokonainen Koraani on 800-luvulta. Nykyinen käytössä oleva versio on vuoden 1923 Kairon kuninkaallinen laitos."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koraani

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

On todella ratkaisevaa oppia ja tulla tietämään, ettei vanhurskas ja
hyvä Jumala tahdo kenenkään hukkuvan ja joutuvan kadotukseen:

"Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo,
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä,
josta todistus oli annettava aikanansa" 1.Timoteuksen kirje 2:3-6

Jumalan tahto on, että KAIKKI ihmiset pelastuisivat Hänen Poikansa kautta;
riippumatta asuinpaikasta, ihonväristä, varallisuudesta, koulutuksesta jne.

anita frisk

Nämä uskontoblogit ovat maahanmuuttoblogien ohella eniten kommentoituja. Jokaisella kommentoijalla tuntuu olevan valtava kirjanoppinut tietämys milloin mistäkin uskonnosta. Vähän kuin Iltasanomien siinä kymmenessä kysymyksessä: luulen tietäväni, uskon tietäväni, tiedän. Uskot, luulot ja tiedot suloisessa sekamelskassa. Ei kukaan, yksikään tänään elävä voi tietää mitä entisinä aikoina oikeasti tapahtui. Vedotaan siihen, että ihminen ei ihmisenä muutu, joten paras sitten vaan hyväksyä että vallan- ja rahanhimoista porukkaa olimme jo ammoisina aikoinakin. Ja sinisilmäisiä huijattavia. Uskonnot ovat aina alistaneet kansoja,eivät auttaneet vaan peloitelleet helvetillä ja kristinuskolla olisi nyt aika ripeästi muokata noita helvetinlieskojansa vähän modernimpaan sävyyn. - Mielestäni ei ole uskontoja, on vain uskomuksia joita ihmiset käyttävät milloin mihinkin tarpeisiinsa,ja aina jonkun muun valvonnassa. Ja koskaan sen muun valvonta ei ole ilmaista. Kymmennykset ja testamentit ovat niin rakkaita, ja kun euro kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.

Käyttäjän HeinonenJussi kuva
Jussi Heinonen

Raamattu kannattaa lukea kannesta kanteen. Jeesuksesta on mainintoja Vanhassa testamentissa ja jo Mooseksen kirjassa. Jeesus johdatti juutalaiset Egyptin orjuudesta luvattuun maahan, "tulenpatsaassa yöllä" ja niin edelleen. Evankeliumeissa on konkreettisimmin esillä Jeesuksen puheet ja opetuksen. Paavalin, Pietarin ja Johanneksen kirjeissä on taas parhaiten kuvattu sitä, miten Jeesuksen opetuksia pitäisi noudattaa käytännön elämässä. Ja onhan sitten myös Juudaan ja Jaakobin kirjat jne.. Kolmiyhteinen Jumala on vaikea käsite, mutta sekin selviää, kun Raamattua jaksaa lukea päivittäin, se nimenomaan selviää sillä tavalla, että sen sydämessään tuntee, mutta sen selittäminen voi olla silti vaikeaa.

Käyttäjän JoriKostiainen kuva
Jori Kostiainen

Hyvä ja odotettu kirjoitus! Ja tärkeästä aiheesta.

Käyttäjän HeinonenJussi kuva
Jussi Heinonen

Itse blogikirjoituksessa oli otteita Koraanista. Minä en tosiaan ole sitä kirjaa jaksanut lukea muuta, kuin 70-luvulla 2-3 sivua, kun sen kirjastosta lainasin. Lyseossa sanottiin, että se kirja kannattaisi lukea ja monet luokkatoverit sen lukivatkin, sanoivat että olisi ollut mahtava kokemus. Minä en siis kokenut mitään sellaista, se oli minusta lukukelvotonta tekstiä. Ja asia on minulle sen jälkeen varmistunut, kun noita otteita Koraanista olen sentään lukenut. Se teksti ei ole tosiaan Pyhän Hengen innoittamaa tekstiä ollenkaan.

Nyt vaan esim. Yleiradio lähettää Teemakanavalla perjantaisin muslimien hartauden harjoittamista moskeijoissa. En tiedä, onko ko. ohjelma säännöllinen jokaviikkoinen tapahtuma, mutta jos näin on, niin se on todella valitettavaa. En osaa tätä asiaa kauniista ilmaista ja jonkun mielestä tämäkin on ns. vihapuhetta. Mutta pyydän anteeksi niiltä ihmisiltä, jotka tästä saattavat loukkaantua.

Toimituksen poiminnat