Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Mikä ihmeen Illuminati?

 • Kuva teoksesta Camille Flammarion: "L'atmosphère: Météorologie populaire" (1888).
  Kuva teoksesta Camille Flammarion: "L'atmosphère: Météorologie populaire" (1888).
 • Jumala Maailmankaikkeuden Arkkitehtina. (Bible Moralisée, Pariisi, n. 1250, Codex Vindobonensis 2554, Itävalta.)
  Jumala Maailmankaikkeuden Arkkitehtina. (Bible Moralisée, Pariisi, n. 1250, Codex Vindobonensis 2554, Itävalta.)
 • Jesuiitat eli jesuiittaveljeskunta (Societas Jesu) on paavikirkon sääntökunta ja sotilaallinen osasto.
  Jesuiitat eli jesuiittaveljeskunta (Societas Jesu) on paavikirkon sääntökunta ja sotilaallinen osasto.
 • Sir Francis Bacon kirjoitti ruusuristiläisen filosofian perusteet. (Kuva: Paul van Somer I, 1617.)
  Sir Francis Bacon kirjoitti ruusuristiläisen filosofian perusteet. (Kuva: Paul van Somer I, 1617.)
 • "Fama Fraternitatis Benedicti Ordinis Roseae-Crucis" (1614) on ruusuristiläisen filosofian peruslähde.
  "Fama Fraternitatis Benedicti Ordinis Roseae-Crucis" (1614) on ruusuristiläisen filosofian peruslähde.
 • Johann Andreä kirjoitti satiirin josta tuli ruusuristiläisyyden perusteoksia.
  Johann Andreä kirjoitti satiirin josta tuli ruusuristiläisyyden perusteoksia.
 • "Christian Rosenkreutzin kemialliset häät". (Die chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz, 1616.)
  "Christian Rosenkreutzin kemialliset häät". (Die chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz, 1616.)
 • Christian Rosenkreutzin hauta Filosofien vuoressa". ("Geheime Symbole", Altona 1785.)
  Christian Rosenkreutzin hauta Filosofien vuoressa". ("Geheime Symbole", Altona 1785.)
 • Ruusu-Ristin Temppeli. (Kuva: Theophilus Schweighardt Constantiens, Speculum Sophicum Rhodostauroticum, 1618.)
  Ruusu-Ristin Temppeli. (Kuva: Theophilus Schweighardt Constantiens, Speculum Sophicum Rhodostauroticum, 1618.)
 • "Hännänsyöjä", kreik. Ouroboros. Ruusu-Ristin symboliikka yhtenevää vapaamuurarien kanssa (harppi, suorakulma, heksagrammi).
  "Hännänsyöjä", kreik. Ouroboros. Ruusu-Ristin symboliikka yhtenevää vapaamuurarien kanssa (harppi, suorakulma, heksagrammi).
 • Adam Weishapt oli Baijerin Illuminatin perustaja.
  Adam Weishapt oli Baijerin Illuminatin perustaja.
 • Dollarin setelissä on Yhdysvaltain suuren sinetin molemmat puolet.
  Dollarin setelissä on Yhdysvaltain suuren sinetin molemmat puolet.
 • Suuren sinetin kääntöpuoli.
  Suuren sinetin kääntöpuoli.
 • Vapaamuurariuden asteet Skottilaisen ja Yorkin riittien mukaan.
  Vapaamuurariuden asteet Skottilaisen ja Yorkin riittien mukaan.

Netissä surfaillessa saattaa törmätä termiin "Illuminati". Se on tuttu myös Enkelit ja demonit (Angels & Demons, 2009) -nimisestä Hollywood-elokuvasta. Tom Hanksin esittämä Harvardin yliopiston symbologian opettaja Robert Langdon selvittelee siinä Illuminatin salaliittohankkeita.

Illuminati on yleistermi, jolla alkujaan on kuvailtu erilaisia uskonnollisia kiihkoilijoita, jotka harjoittavat illuminismia. He väittävät saavuttavansa erityisen valaistumisen eli illuminaation kommunikoimalla jumaluuden tai korkeamman järjen kanssa. Myös antiikin aikaiset gnostilaiset lahkot kannattivat jonkinlaista illuminismia.

Juuret antiikin gnostilaisuudessa

Gnostilaisuus tulee kreikan sanasta gnosis, joka tarkoittaa "tietoa". Gnostilaisuus oli synkretistinen uskonnollinen liike, joka sisälsi useita eri variaatioita. Sen juuret ovat niin sanotulla esikristillisellä ajalla, luultavasti Persiassa, josta se Aleksanteri Suuren (356–323 eKr.) valtakunnan aikana levisi muuallekin.

Siitä, mikä tekee uskonnollisista symboleista ja riiteistä juuri gnostilaisia, ei ole varmuutta. Gnostilaisuuden elementtejä voidaan kuitenkin havaita kreikkalaisessa filosofiassa, hellenismissä, Orfeus-kultissa, judaistisissa lahkoissa sekä muinaisen Babylonian, Persian, Egyptin ja Intian pakanallisissa kulteissa. Judaismin kautta gnostilaisuus levisi kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin.

Gnostilaisuus kukoisti 100–200-luvuilla ja jatkui aina 600-luvulle asti. Gnostilaiset harhaopettajat vaivasivat uuden liiton seurakuntaa sen alkuvaiheissa (mm. Kerintus ja Markion). Gnostilaiset lahkot levittivät lukuisia väärennettyjä niin sanottuja apokryfikirjoituksia.

Gnostilaisuuteen sisältyi okkultistinen eli salaopillinen perimätieto, maagiset salasanat ja salanimet. Siinä väitettiin, että omataan jumalallisesti annettu salainen viesti, joka olisi avain korkeamman tason elämään.

Perusideana oli pelastuminen aineellisesta eli materiaalisesta maailmasta, jota pidettiin pahana. Järjestyneellä maailmankaikkeudella uskottiin olevan paha tarkoitus.

Sen takia haluttiin paeta maailmaan, jossa uskotaan saavutettavan ihmishengen vapaus. Sielun – joka pakenee ainetta – on määrä yhdistyä Jumalan täyteyteen (pleroma).

Täyttymyksen uskottiin tapahtuvan vihkimysriittien, rituaalien, mysteereiden eli salaisuuksien ja taikuuden avulla. Jokaisella gnostilaislahkolla oli erityispiirteensä.

Pohdiskelevammat kannattajat vaativat filosofisempaa pohjaa. Sen takia pelastusoppia laajennettiin hyvällä jumalalla ja dualismilla. Siihen kuuluivat vastinparit: ylijumala – demiurgi; hyvä – paha; valkeus – pimeys; ”kosminen lankeemus” – ”historiallinen lankeemus”; henki – materia; pleroma – hysterema.

Demiurgi oli luojajumala. Termi tulee kreikan sanasta demiourgos, joka tarkoittaa ”käsityöläistä”, ”rakentajaa”, ”sitä joka muovaa”. Se muistuttaa vapaamuurareiden ylijumalaa, jota he kutsuvat ”Maailmankaikkeuden Arkkitehdiksi” tai ”Universumin Rakennusmestariksi”.

Gnostilaisia piirteitä löytyy nykyisin erilaisista niin sanotuista "Uuden aikakauden" (New Age) liikkeistä. Ne ovat saaneet vaikutteita itämaisesta mystiikasta ja myöhemmästä länsimaisesta teosofiasta. 

Uuden ajan illuminatit

Keskijan lopusta tai uuden ajan alusta Illuminatiin on luettu ruusuristiläisyys, Espanjan Alumbrados -lahko, Ranskan Illuminés eli Guérinets -lahko ja Baijerin Illuminati-salaseura eli perfektibilistit.

Näistä viimeksi mainittu lienee tunnetuin. Se korosti muista poiketen mystiikan sijasta järkeä ja sai innoitusta valistusaatteista (ransk. illumination). Yhteistä salaseuroille oli elitismi ja kirkonvastaisuus.

"Perfektibilistien liiton" (Bund der Perfektibilisten) perusti 1.5.1776 baijerilainen jesuiittaoppinut Adam Weishaupt (1748–1830). Hän toimi luonnonoikeuden ja kanonisen oikeuden professorina Ingolstadtin yliopistossa.

Weishaupt oli kuitenkin professoreista ainoa, jolla ei ollut pappisvihkimystä. Jesuiittaveljeskuntakin oli lakkautettu vuonna 1773 ainakin muodollisesti.

Weishauptin salaseura perustui vapaamuurareilta tuttuun hierarkkiseen astejärjestykseen mutta sillä oli oma poliittinen agendansa. Nimi vaihdettiin vuonna 1778 "Valaistuneiden sääntökunnaksi" (Illuminatenorden). Jäsenmääränsä ja vaikutusvaltansa lisäämiseksi se liittoutui vapaamuurareiden kanssa.

Saksalaisesta kirjailijasta ja vapaamuurarista Adolph Kniggesta (1752–1796) tuli Illuminatin toinen johtohahmo. Jesuiitoilta omaksutuilla menetelmillä järjestön jäsenmäärä kasvoi ja mukaan tuli paljon ruusuristiläisiä.

Ruusuristiläistä mystiikkaa

Mystiikkaa korostava ruusuristiläisyys sai alkunsa jo 1600-luvulla, jolloin julkaistiin kolme ruusuristiläistä manifestia: Fama Fraternitatis Benedicti Ordinis Roseae-Crucis vuonna 1614, Confessio Fraternitatis vuonna 1615 ja Die chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz eli "Christian Rosenkreutzin kemialliset häät" vuonna 1616.

Kirjoitukset yhdistettiin myöhemmin saksalaiseen teologiin Johannes Valentin Andreäan (1586–1654). Omaelämäkerrassaan tämä myönsi kirjoittaneensa 16-vuotiaana näistä viimeisen teoksen silkkana satiirina (ludibrium). Hän oli tunnetun luterilaisen uskonpuhdistajan Jacob Andreän (1528–1590) pojanpoika.

Fama – joka oli teoksista ensimmäinen – on ruusuristiläisen filosofian peruslähde. Sen kirjoittajana pidetään englantilaista kirjailijaa ja tiedemiesfilosofia Sir Francis Baconia (1561–1626), joka ilmeisesti oli myös vapaamuurari.

Yhdessä kirjoitukset esittivät legendan saksalaisesta pyhiinvaeltajasta, joka osoittautui tarunhohtoiseksi Christian Rosenkreutziksi. Hänen väitettiin syntyneen pimeällä keskiajalla vuonna 1378, opiskelleen Lähi-idässä okkultismin mestareiden johdolla sekä viettäneen viimeiset elinpäivänsä marokkolaisessa luolassa ja uskoneen siellä vielä ennen kuolemaansa 106-vuotiaana vuonna 1484 kahdeksalle opetuslapselleen salattavaksi vannottamansa esoteerisen perimätiedon. 

Legendan mukaan myöhemmät opetuslapset avasivat mestarinsa haudan 120 vuotta tämän kuoleman jälkeen vuonna 1604. Kerrotaan, että he löysivät hänen ruumiinsa hajoamattomana ja sen ympäriltä käsikirjoituksia, jotka sisälsivät hänen opetuksiaan. Ruusuristiläisen veljeskunnan tarkoituksena olisi ”yleismaailmallinen ihmiskunnan reformaatio”, johon kuului poliittisen moninaisuuden ja paavivallan lakkauttaminen.

Ajan myötä 1600-luvulla ilmaantui huijareita. Nämä väittivät kuuluvansa Ruusu-Ristin veljeskuntaan ja tietävänsä sen mysteerit, kuten alkemian ja elämän eliksiirin salaisuudet.

Ruusuristiläiset väittävät, että heillä on pääsy kaikkeen ihmistietoon. Siihen kuului myös kadonneiden Atlantiksen ja Lemurian mystisten mantereiden sijaintipaikat.

He myös väittivät, että heillä olisi avain, jonka avulla kaikki voivat valita elämän, joka johtaa täydellisyyteen. Heidän mukaansa Jumalan valtakunta olisi kaikkien sisällä ja sen takia kaikilla olisi maailmankaikkeuden voimat ruumiissaan.

Ruusu-Ristin ritarikunta lähentyi vapaamuurareita jo 1600-luvulla etenkin Englannissa. Sen riitit innoittivat myös saksalaisia muurarilooseja 1700-luvulla. Vuosisadan puolivälin jälkeen monesta vapaamuurarista oli tullut ruusuristiläinen ja ruusuristiläisyys oli omaksuttu monessa saksalaisloosissa.

Kun mystiikkaa korostavat ruusuristiläiset kohtasivat vapaamuurarilooseissa järkeä ja valistusaatteita korostavat illuminatit, liikkeen sisäiset ristiriidat kasvoivat. Elettiin poliittisesti levottomia aikoja.

Vuonna 1785 Baijerissa kiellettiin kaikki salaseurat valtionvastaisina ja kumouksellisina. Illuminati meni maan alle. Järjestön on arvioitu historiallisen todellisuutena loppuneen siitä parin vuoden päästä. Sen sijaan ruusuristiläisten ja vapaamuurarien järjestöjä on edelleen toiminnassa.

Illuminati – kaikkien salaliittoteorioiden Äiti?

Nykyään Illuminati liitetään etenkin vapaamuurariuteen ja eräisiin muihin salaseuroihin (kuten Skull and Bones -salaseuraan), vuonna 1814 uudestaan perustettuun jesuiittaveljeskuntaan sekä temppeliherrain, johanniittain ja Maltan ritarikuntiin. Joidenkin väitteiden mukaan Illuminati olisi sionistien salaliitto.

Salaliittoteoreetikot väittävät, että Illuminatin tarkoitus olisi "Uuden maailmanjärjestyksen" (lat. Novus Ordo Mundi, engl. New World Order, NWO) aikaansaaminen.

Tähän on myös väitetty liittyvän tavoite keskitetystä maailmanhallituksesta ja yhdestä maailmanuskonnosta. Joidenkin väitteiden mukaan taustalla olisi luciferinen kultti, johon kuuluisi jopa lapsiuhreja.

Tavoitteensa saavuttamiseksi Illuminatin väitetään käyttävän mielenhallintamenetelmiä, pörssi- ja valuuttakurssien ja korkomarkkinoiden manipulointia ja niin sanottuja false flag -operaatioita, jollaiseksi on väitetty myös 9/11-terrori-iskuja. Toimintaansa sen väitetään rahoittavan kansainvälisellä huume- ja asekaupalla, lapsiprostituutiolla ja -pornolla.

Todisteet erillisen Illuminati-järjestön olemassaolosta, väitetyistä tavoitteista ja toimintatavoista ovat – kuten arvata saattaa – kuitenkin hyvin heikkoja ja äärimmäisen kiistanalaisia.

Osa Illuminatia koskevien salaliittoteorioiden kehittäjistä ja levittäjistä on ilmeisiä huijareita, joilla on kontollaan vakavia rikoksia ja vankilatuomioita. He esiintyvät yleensä "uudestisyntyneinä" kristittyinä, jopa pastoreina, ja käyttävät hyväkseen lähinnä amerikkalaiskristittyjen herkkäuskoisuutta ja hyväntahtoisuutta.

Sitä helpottaa pinnallinen syntikäsitys, jossa "paha" ulkoistetaan kristityn ulkopuolelle (vrt. Mark. 7:21s; Room. 7:15sJaak. 1:14s), sekä maallisen ja hengellisen hallintavallan sekoittaminen tavalla (vrt. Matt. 22:21; Room. 13:1s), joka hämärtää Kristuksen valtakunnan hengellisen todellisuuden (Joh. 18:36; Ef. 6:12s).

Sensaatiomaisilla paljastuksilla onnistutaan herättämään turhaa huolta tulevaisuudesta. Tavoitteena lienee kerätä rahaa esimerkiksi tutkivaan journalismiin, jolla "pahan" juonet paljastetaan. Taustalla saattaa myös olla propagandistisia poliittisia tai rasistisia motiiveja, jotka vahvistavat ennakkoluuloja ja viholliskuvia.

Uuden maailmanjärjestyksen tunnus?

Merkki "Uudesta maailmanjärjestyksestä" (NWO), jota Illuminatin väitetään ajavan, on nähty dollarin setelissä. Siinä on katkaistun pyramidin päällä teksti: Annuit cœptis, joka on suomennettu "Hän on hyväksynyt sopimukset".

Alla on teksti: Novus ordo seclorum. Se on käännetty englanniksi "New Secular Order" ja suomennettu: "Uuden ajan maailmanjärjestys" tai "Uusi maallinen järjestys".

Todellisuudessa merkki on vuonna 1782 käyttöön otetun Yhdysvaltain kotkavaakunan toinen puoli. Pyramidin perustaan on merkitty: MDCCLXXVI eli 1776. Se on valtion itsenäistymisvuosi.

Novus ordo seclorum on peräisin roomalaisen Vergiliuksen (70–19 eKr.) runosta, josta sinetin suunnitteluun osallistuneen kongressin sihteerin Charles Thomsonin (1729–1824) kerrotaan se lainanneen. Hän oli latinisti.

Se on englanniksi "A new order of the ages" (huom! EI siis "secular") eli "Uusi aikakausien järjestys". Sillä viitattiin uuden amerikkalaisen aikakauden alkuun.

Kristityt tosin ovat tulkinneet Vergiliuksen runon profetiana Kristuksen syntymästä, josta alkoi messiaaninen aikakausi, jota yhä elämme. Sitä Vergius tuskin itse ajatteli.

Annuit Cœptis on englanniksi: "[he] favors our undertakings" eli "Hän puoltaa toimiamme". Sekin viittaa Jumalaan ja on Vergiliukselta. Hän tosin viittasi sillä roomalaisten ylijumala Jupiteriin.

Niin sanottu kaikkinäkevä silmä on Jumalan Kaitselmuksen Silmä. Kolmion sisällä se symboloi kolmiyhteisen Jumalan kaikkitietävyyttä. Symboli tosin löytyy myös vapaamuurareilta, joihin monet Yhdysvaltain niin sanotuista perustajaisistä (Founding Fathers) kuuluivat.

Keskeneräinen pyramidi koostuu kolmestatoista tasanteesta. Ne symboloivat Yhdysvaltain 13 ensimmäistä siirtokuntaa. Vaakunan suunnittelijat eivät olleet ainakaan taikauskoisia, sillä luku 13 toistuu sen monissa yksityiskohdissa.

Elitistiset ja hierarkkiset salaseurat uhka demokratialle

Riippumatta siitä onko Illuminatia erillisenä järjestönä enää olemassa vai ei, vapaamuurarien ja muiden salaseurojen sekä paavikirkon veljeskuntien ja ritarikuntien kaltaisia suljettuja ja elitistisiä järjestöjä on olemassa.

Ne tuskin saavat aikaan keskitettyä maailmanhallitusta ja yhtä maailmanuskontoa vaikka yrittäisivät, mutta eivät ne vaarattomiakaan ole.

Elitistiset ja hierarkkiset salaseurat – joiden toiminta ei ole avointa eikä läpinäkyvää ja joita ei sen takia ole mahdollista julkisesti valvoa eikä arvioida – johtavat helposti vallan väärinkäyttöön. Sellaisena ne muodostavat todellisen uhkan länsimaiselle demokratialle ja niille periaatteille, joiden varassa se toimii.

Jos todelliset päätökset tehdään suljettujen ovien takana eikä vaaleissa kansanvaltaisesti valituissa ja poliittisesti vastuullisissa elimissä eikä kansalaisilla ole edes tietoa niistä, demokratia on tosiasiallisesti muuttunut näennäiseksi.

Ne voivat sen takia aiheuttaa haittaa myös kristilliselle seurakunnalle rajoittamalla sen toimintaa ja vaientamalla evankelimin äänen. Sen seurauksena evankeliumi hämärtyy, mikä johtaa ihmisiä hengelliseen ja älylliseen pimeyteen.

Näinkö länsimaissa on tapahtunut tai tapahtumassa?

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja

"Illuminati ajoi uutta järjestystä." Benjamin Thomas Christensen. Historia tiistai 11. huhtikuuta 2017.

"The European Illuminati." Vernon L. Stauffer Ph.D. New England and the Bavarian Illuminati. Studies in History, Economics and Political Law, edited by the Faculty of Political science of Columbia University. Volume LXXXII, Number 1. Whole Number 191. Chapter III, pp. 142-228. New York: The Columbia University Press, Longmans, Green & Co., Agents. London: P. S. King & Son, Ltd., 1918.

McKeown, Trevor W. (16 February 2009). "A Bavarian Illuminati Primer". Grand Lodge of British Columbia and Yukon A.F. & A.M. Updated: 2013/09/16.

Christian Cyclopedia. Eds. Erwin Lueker, Luther Poellot, Paul Jackson. Concordia Publishing House, St. Louis, MO USA, 2000.

Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult. Eds. G.A. Mather and L.A. Nichols. Zondervan Publishing House, Michigan, USA 1993.

Popular Symbolics. Eds. Engelder, Arndt, Graebner and Mayer. Concordia Publishing House, St. Louis, MO USA, 1934.

The Concordia Cyclopedia: A Handbook of Religious Information with Special Reference to the History, Doctrine, Work and Usages of the Lutheran Church. By L. Fuerbringer, Theodore Edward William Engelder, Paul E. Kretzmann, Concordia Publishing House 1927.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Amerikkalaisten symboliikka on melko vaatimatonta verrattuna siihen, että EU-lippu on otettu suoraan Ilmestyskirjasta https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Europe

"In 1987, Heitz claimed that his inspiration had been the crown of twelve stars of the Woman of the Apocalypse"

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Symboliikkaan hieman taustaa.

Egyptiläinen pyramidi symboloi ensimmäisenä vedestä kohonnutta maata (vrt. benben-kivi), jonka merkitys on verrattavissa maailmanvuoreen. Pyramidin huippuna oli kullattu pienoispyramidi "pyramidion", joka kuvasi sen kärkeen ensimmäisenä osuvia auringon säteitä. Vedenpaisumuksessa ensimmäisenä nouseen esikuvansa lailla sen noustessa yön merestä sen voidaan nähdä kuvaavan valaistumista ja tietoa uuden syntymästä. Valaistunut silmä kuvaa tätä kaikkein ylintä ymmärrystä. Ymmärrystä silminnäkymättömästä tiedosta, joka voi luoda uutta. Ymmärrys ja valo ovat symbolisesti yhteneväisiä ja kullan nähtiin symboloivan näitä.

Dollarin kotka on tätä samaa muinaista symboliikkaa uuden elämän tuovasta linnusta, joka esiintyy myös kertomuksessa vedenpaisumuksesta. Se sijoitettiin maailmanpuun tai maailmanvuoren huipulle vastaten pyramidionia pyramidin huipulla.

Kaaoksesta järjestykseen. Ikiaikainen teema.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

Aikoinani tein espanjakielisestä historialehdestä referaatin illuminateja koskevasta kirjoituksesta.

http://www.xn--hammaslkri-w5aab.net/kamin/kamin1_4...

Lisäys: Satuin löytämään alkuperäisen lehtiarkikkelinkin
Clio revista de historia no. 37 Nov. 2004 ss.18-26 ’iluminados y masones’

Petteri Hiienkoski

Kiitos! Joissain lähdetiedoissa Weishaupt ei olisi alkujaan päässyt vapaamuurareihin, koska liittymismaksu oli niin korkea...Näiden tietojen mukaan hän olisi kuitenkin liittynyt vapaamuurareihin 1777 mutta ilmeisesti eronnut sen jälkeen...

Monissa lähdetiedoissa Illuminatin perustamispäiväksi on merkitty vappupäivä 1776.

Yhdysvallat muuten itsenäistyi vain pari kuukautta myöhemmin. Monet perusjaisistä olivat vapaamuurareita.

Ranskassa taas alkoi suuri vallankumous 3 vuotta myöhemmin. Ateistiset ja anarkistit ryhmät riehuivat ja tulos oli verinen.

Weishauptin poliittista ohjelmaa ja Illuminatin suhdetta Ranskan suureen vallankumoukseen kannattaisi tutkia tarkemmin. Muuttuiko kirkonvastaisuus ateismiksi?

Kiinnostavaa tässä on se, että Weishauptin Illuminatit värväsivät jäseniä vapaamuurareista ja ilmeisesti myös soluttautuivat heidän joukkoonsa. Seurauksena oli ristiriita mystiikkaa korostavien vapaamuurarien (ruusiristiläisiä) kanssa, jotka tunnustivat yhden jumaluuden, Maailmankaikkeuden Arkkitehdin, olemassaolon.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Kiitos blogistille kirjoituksesta.

Illuminaatit elävät ja voivat paremmin kuin koskaan.

Ei ole oikeastaan kysymys mistään salaliitoista- eikä seuroista vaan aivan näkyvillä olevista ja tutkittavissa olevista ilmiöistä, jotka ovat syntyneet jo maailmanajan alussa. Nämä pyrkimykset tiettyyn maailmanvaltaan ovat jättäneet merkkejä joita me voimme nähdä ja tulkita. Mikään ei katoa eikä häviä; salaiset seurat jättävät myös jälkensä, salaisuus ei pysy vaan totuus tulee aina lopulta julki.

Professori Walter Julius Veith, tarkastelee monista ikkunoista näitä tapahtumia, kuten NWO- UMJ. Hänen tutkimuksiaan löytyy YouTubesta kymmeniä.

Walter Veith julisti ensin evoluutioteoriaa, mutta myöhemmin ilmoitti Raamatun kaikkein luotettavimmaksi kirjaksi mihin on koskaan tutustunut. Hänen kuten muidenkin uskoontulo ei ole äkillinen tapahtuma vaan jatkuva prosessi ja kehitys, jossa ihmisen saatanallinen ylpeys murennetaan ja totuudet paljastetaan kullekin voimavarojensa mukaan.

Walter Veith ei kerro omasta päästään eikä tyrkytä, mutta hän tutkii ja tarkastelee sitä mitä on sanottu ja mitä on historiassa tapahtunut. Ihmisen toiminta ja historia vastatkoon kysymyksiin myös salaseuroista. Salaseurat eivät ole salaisia vaan ilmeisiä.

Tietyt skeemat ja mallit on hyväksyttävä läpi yhteiskunnan ja läpi maailman, jos aikoo elää normaalia elämää. Paljon markkinoituun vapauteen ja kehitykseen sisältyy myös kontrollin lisääntyminen. Vapaudesta tulee vankila. Jos et pysy ruodussa et ole yhteiskuntakelpoinen.

Poliittinen ja uskonnollinen valta tulevat lyömään kättä keskenään. Se mitä tämä vaatii, se tulee tapahtumaan.

Kaikki tätä ennen tapahtuneet katastrofit ihmisen kohdalla ovat tulevaa katastrofia ajatellen vain pieniä alkupaloja, väheksymättä yhtään sitä kärsimystä mitä ihmisille ja kansoille on aiheutettu.

Peli on universaali "shakkipeli", jossa vastustajan kuningatar ja tornit lyötiin jo Golgatan ristillä. Tapahtumat siis seuraavat toisiaan ja nyt tänään eksponentiaalisella nopeudella. Lopulta jo hävinnyt vihollinen hävitetään tästä pelistä mutta se ei käy kivuttomasti.

On hyvin ymmärrettävää ja inhimillistä, että emme halua nähdä totuutta todellisuudessa. Uusi Uljas Maailma on jo tänään tuomittu tuhoon. Tätä maailmaa ei koskaan tule johtamaan, kuin ehkä lyhyen ajan – ei siis Lipposen mainostama G 20 maat, ei yksi uskonnollinen johtaja ei yksi maailmajohtaja.

Testi; jos, uskot, että Suomi on itsenäinen, olet pihalla ja sumutettu; tai, jos et näe, että juuri Euroopan unioni toteuttaa asiaa, jossa kirkko tulee olemaan valtion yläpuolella tai, et huomaa, että Euroopan unionissa on näkyvillä kaikki lopunajan profetiat ja tunnukset; myös sen rakennuksessa Brysselissä.

Psalmi 2 ( 33/38) on messiaaninen ja puhuu menneestä, tästä päivästä ja tulevasta.

1 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:
3 "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".
4 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.
5 Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:
6 "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni".
7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
8 Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.
9 Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät."
10 Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.
11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.
12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

→ 4 ".. Poliittinen ja uskonnollinen valta tulevat lyömään kättä keskenään. .."

Näin näyttää jo käyneen Putinin Venäjällä ateistisen Neuvostoliiton kaaduttua. Hän esiintyy julkisuudessa kynttilä kädessä ja rakennuttelee moskeijoita. Entinen Leningradin hengellisen akatemian rehtori ja Viipurin piispa on nyt Venäjän patriarkka Kirill – liekö Putin tuttuja entuudestaan.

Petteri Hiienkoski

Kiitos viestistä.

Sellaiset salaseurat ja järjestöt kuin vapaamuurarit, Bilderberg-ryhmä, Skull & Bones -seura ovat tietenkin todellisia, samoin kuin paavikirkko sääntökuntineen.

Kaikki globaalit toimijat, suuryritykset, erityisesti suuret finanssilaitokset, suurvaltojen tiedustelupalvelut, EU ja valtionhallinnot, sitovat valtavan määrän ihmisiä erilaisiin järjestelmiin, joiden ohjautuminen ei ole ihan yksiselitteinen asia.

Muurarilooseissa ei saa keskustella politiikasta eikä uskonnosta. Niillä on näet oma uskontonsa. Politiikasta ja liiketoiminnasta muurariveljet voivat keskustella muuallakin. Järjestö muodostaa tärkeän suhdetoimintaverkoston, joiden arvon erityisesti liikemiehet tiedostavat. Suhdeverkostoja on muitakin.

Onko näiden lisäksi sitten edelleen olemassa vielä jokin erillinen järjestö, jonka nimi Illuminati, siitä en ainakaan minä ole löytänyt luotettavana pitämääni todistetta.

--

Luterilaiset uskonpuhdistajat korostivat maallisen ja hengellisen hallintavallan (regimentin) erottamista. Kristuksen kuninkuus kun ei ole tästä maailmasta. Hän hallitsee kuitenkin sekä maallisen että hengellisen regimentin alueella suvereenisti (Matt. 28:19). Vaikka meidän silmissämme ei siltä aina näyttäisikään.

"Regimentit sekaisin? – tunnustus maallisen ja hengellisen vallan erottamisesta" (http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...)

Paavikirkko perusti mahtinsa maallisen ja hengellisen sekoittamiseen, mikä perustuu Raamatun opin vääristelyyn ja jopa asiakirjaväärennökseen (Konstantinuksen lahjakirja). Tämä mahti romahti uskonpuhdistuksessa.

Paaville on Wienin kongressin (1815) ja fasistien kanssa tehdyn konkordanssisopimuksen (1920-luvun lopulla) perusteella kuitenkin taattu myös valtiollinen asema. Vatikaanin II konsiilin jälkeen paavikirkko on muuttunut yhä aktiivisemmaksi maailmanpoliittiseksi mielipidevaikuttajaksi. Nykyinen paavi on saanut suosiota myös punavihersuvaitsevaistolta.

"Kristinusko ja islam II: Kaikki tiet vievät Roomaan?"
(http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...)

Uskonpuhdistuksen hedelmänä syntyneet luterilaiset kirkot loivat Pohjoismaissa kirkollisen hallinnon, johon kuului mm. köyhäinhoito ja laaja kansansivistystyö. Se loi perustan maalliselle hallinnolle: kun seurakuntien tehtävät oli siirretty valtiovallalle, oli syntynyt ns. hyvinvointivaltio.

Sen sijaan, että kirkko olisi keskittynyt päätehtäväänsä sen jälkeen kun ei enää tarvinnut huolehtia sotesta ja sivistystoimesta, se näyttääkin menettäneen missionsa. Sitä mukaan on luovuttu Raamatusta ja luterilaisesta tunnustuksesta, myös regimentit näyttävät menneen uudestaan sekaisin. Se näyttää muuttuneen punavihreän politiikan uskonnolliseksi jatkeeksi.

"Nykyteologien ’rusinapullakristillisyys’ tyrmätään tunnustuskirjoissa"
(http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...)

"Kristinusko ja islam I: Luikuriteologit harhakäsityksiä levittämässä"
(http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...)

Näyttää siltä, että ns. ekumeninen liike olisi johdattanut ja johdattamassa uskonpuhdistuksessa syntyneitä kirkkoja tai niiden jäänteitä takaisin paavikirkon helmaan.

--

Johanneksen ilmestyskirja antaa selvät viitteet siitä, että ulkonainen seurakunta ja kirkollinen valta rappeutuvat ja etääntyvät Jumalan sanasta. Tämä päätelmä on myös täysin yhdenmukainen sen kanssa mitä Jeesus kertoi lopunajallisista tapahtumista.

Tätä samaa tapahtui jo vanhan liiton aikana. Jopa niin että Israelin seurakunnan johtomiehet eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tunnistaneet luvattua Messiasta. Ilmiö on tuttu myös uuden liiton seurakunnan ajalta. Ilmestyskirjasta ilmenee nähdäkseni myös se että maallinen valta on jonkinlaisessa liitossa korruptoituneen luopiokirkon kanssa.

Tilanne ennen uskonpuhdistusta oli hyvin synkkä. Luther arvioikin että loppu olisi käsillä. Se ei kuitenkaan estänyt häntä hoitamasta opetusvirkaansa, joka Jumalan armosta tuotti poikkeuksellista hedelmää. Uskonpuhdistus pyyhki läpi Euroopan.

Vaikka ajan merkit ovat ilmeisesti moniverroin hälyttävämmät kuin Lutherin aikana ja osoittavat lopun olevan entistä lähempänä, emme mielestäni voi varmuudella tietää, tapahtuuko se tänään tai huomenna vai soisiko Jumala armossaan vielä uuden uskonpuhdistuksen. Olipa niin tai näin, kristitty on aina voittajan puolella. =)

Toivottavasti se ajan, minkä täällä palloilemme, voisimme jotenkin käyttää lähimmäistemme parhaaksi hillitäksemme sitä ulkonaista pahuutta ja korruptoituneisuutta, mikä tuntuu valtaavan alaa länsimaissa.

Toimituksen poiminnat